kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Bola to veľká výzva, rozhodnutie neľutujeme

Hovorí v rozhovore pre RETAIL magazin.sk Viktória Hložeková, franšízová manažérka predajní Žabka v Trnave a v Bratislave.

 Viktória Hložeková

 

Nedávno ste prijali ste zaujímavú pracovnú výzvu, stali ste sa franšízantkou rozrastajúcej sa siete predajní Žabka. Prečo ste sa rozhodli pustiť do tohto typu podnikania?


Pôvodne išlo o nápad môjho partnera. Dávnejšie chcel zmeniť prácu, v minulosti podnikal, hľadal preto rôzne zaujímavé príležitosti. Keďže franšízová spolupráca sa aj mne v minulosti osvedčila a obaja sme sa zhodli, že riziko je pri takomto type podnikania menšie, neváhali sme. Uvideli sme reklamu na Žabku a rozhodli sme sa využiť príležitosť. Od začiatku sme však počítali s tým, že v predajni s potravinami to nebudeme mať jednoduché. Predpokladali sme, že s touto prácou bude spojených veľa starostí a nečakaných situácií. Vďaka tomu, že predajňu vedieme, jednotlivé činnosti si vieme efektívne naplánovať a zvládnuť tak, aby sme mohli tráviť viac času spolu ako rodina. Začiatok tohto podnikania bol síce náročnejší, ale veríme, že čas a úsilie, ktoré do Žabky a našich zamestnancov vložíme, sa nám vrátia.


Čo všetko vás čakalo na začiatku?


Samotné výberové konanie pozostávalo z dvoch kôl. Nasledovalo dôkladné zaškolenie, ktoré trvalo asi tri týždne. V mojom prípade prebehlo v zabehnutej predajni v Bratislave. Školil nás skúsenejší franšízant, zapojili sa aj jednotliví členovia tímu Žabky, každý podľa svojho konkrétneho zamerania.


So školiacim franšízantom sme sa vopred dohodli na časovom harmonograme, ktorý sme, samozrejme, museli dodržiavať. Bolo to potrebné kvôli získavaniu prehľadu o tom, ako funguje predajňa a čo všetko s jej každodenným chodom nevyhnutne súvisí. Táto časť prípravnej fázy bola pre mňa veľmi príjemná.


Po úspešnom absolvovaní školenia nasledovala príprava predajne na jej otvorenie. V tomto štádiu sa naplno potvrdila maximálna podpora tímu Žabky, postaral sa prakticky o všetko. Snažili sme sa ale aj my priložiť ruku k dielu a byť nápomocní ako sa len dalo. Napriek tomu, že práce bolo veľmi veľa pracovalo sa nám výborne.


Ako teraz vyzerá vaše každodenné fungovanie?


Pokiaľ ide o riadenie predajne, striedame sa s mojim partnerom. Ja pracujem v predajni v doobedňajších hodinách, partner poobede. Pri otvorení predajne si spolu so zamestnancami napečieme a vyložíme čerstvé pečivo, preberieme a vyložíme ovocie a zeleninu, rozložíme dennú tlač a iné časopisy a zrealizujeme ďalšie rutinné práce. Pravidelne tiež objednávame tovar, pričom sa snažíme dodržať určitý čas a zohľadniť aj stanovené závozy jednotlivých dodávateľov. Od skorého rána a počas doobedia postupne prichádzajú jednotliví dodávatelia, prijmeme tovar, skontrolujeme ho a vyložíme do regálov. Pravidelne evidujeme aj spotrebu. Realizujeme tiež evidenciu teplôt v chladničkách a uskutočňujeme ďalšie stupne kontrol podľa našich interných smerníc.


Poobedňajšie hodiny sú skôr už len o predaji, dopekaní a dokladaní tovaru. Na konci dňa zhotovíme odpisy vyradeného tovaru a uzávierky. Každý večer predajňu dôkladne upraceme a uvedieme do takého stavu, aby nasledujúce ráno mohlo všetko znova čo najlepšie fungovať.

 

Najdôležitejšie je mať napečené pečivo a vyložený všetok tovar. Keďže fungujeme zatiaľ krátko, stále sa učíme, často aj na základe zákazníckych podnetov. Neraz nás inšpirujú aj námetmi nakupujúcich, ktoré sa týkajú najmä toho, o aký sortiment majú najväčší záujem, aké sú ich želania. Našou prioritnou úlohou je, aj z pohľadu boja proti plytvaniu potravinami, prispieť k celkovému znižovaniu nepredaných potravín, a preto keď sa blíži dátum expirácie, ponúkame produkty za akciové ceny. Nemenej dôležitý je pre nás vzhľad predajne, aj priestoru pred ňou. Postarali sme sa dokonca aj o veľkonočnú výzdobu.

 

Čo sa vám na tejto práci páči a čo vám prináša?


V tejto práci sme sa našli. Dokonca nás oboch baví natoľko, že si musíme niekedy telefonovať, aby jeden či druhý opustil večer predajňu. V predajni s potravinami sa človek nikdy nemôže nudiť. Stále je čo robiť, zlepšovať, upravovať, je to veľmi živá a pozoruhodná práca. Každodenne prichádzame do kontaktu so zaujímavými zákazníkmi, veľa z nich sú už u nás stáli návštevníci. Postupne ich spoznávame a to vás posúva neustále dopredu. Spolu s narastajúcim počtom predajní Žabka je do ponuky dopĺňaných ešte viac produktov, často aj na základe podnetov od zákazníkov alebo nás franšízantov. Začíname spolu viac a častejšie preberať už aj problematiku marketingu. Je to pre mňa zaujímavá oblasť a príležitosť získať nové hodnotné skúsenosti.

 

Viktória Hložeková

 

Do akej miery môžete do tohto podnikania zakomponovať svoje nápady a vylepšenia?


Mohli sme napríklad prispieť k vzhľadu predajne, prípadne k jej výzdobe a vybavenosti. Aj našim cieľom je totiž vyššia spokojnosť zákazníkov ale aj zamestnancov.

 

Ako pracujete so zákazníkmi?


Zákazníkom sa snažíme za každú cenu a vždy vyhovieť. Či už ide o oblasť nakupovania alebo prípadných reklamácií. Pri kontakte so zákazníkmi zisťujeme, či im niečo v ponuke nechýba alebo naopak, čo sa im páči najviac. Vždy ochotne pomôžeme s obsluhou kávovaru, alebo vyhľadáme zákazníkom určitý tovar, prípadne ho doobjednáme. Často ide o bežné veci, skôr maličkosti, ale aj o tom je fungovanie obchodu. Zákazníci to vždy vysoko oceňujú a dajú nám to najavo.

 

Čo by ste odkázali ďalším záujemcom o takýto typ podnikania?


Určite takúto skúsenosť odporúčam všetkým, ktorí takýto nápad majú, stále váhajú, baví ich práca v maloobchode alebo s ľuďmi. Netreba sa dlho rozhodovať, dôležité je sa najmä nebáť pustiť sa do výzvy tohto charakteru. V momentálnej neľahkej situácií, je dokonca takéto podnikanie väčšou istotou a zároveň príležitosťou niečo dosiahnuť. Na franšízovú spoluprácu nedám dopustiť, prináša mi množstvo zaujímavých výhod a skúseností. Je určite jednoduchšie podnikať pod známou značkou ako budovať si dlhé roky vlastnú značku od základov.

 

Akú podobu má v takomto podnikaní a prevádzkovaní predajne podpora zo strany franšízora?


Denne komunikujeme s celým tímom podľa potreby. Priebežne riešime prevádzkové výzvy, diskutujeme o tovare, ktorý by sme chceli pridať do ponúkaného sortimentu a pod. Komunikácia prebieha na všetkých úrovniach a rôznymi formami: osobne, telefonicky alebo e-mailom. Mávame tiež pravidelné stretnutia s Miroslavom Ďuranom, generálnym manažérom Žabky na Slovensku. Rozprávame sa spolu o aktuálnej situácii v predajni, riešime záležitosti, ktoré treba vylepšiť alebo zmeniť. Pokiaľ ide o školenia, najviac ich prebehlo na začiatku, pred a krátko po otvorení predajne. Neustále sa však niečo deje, je to živá, dynamická a zmysluplná činnosť. Nedávno sme sa dokonca stali napríklad výdajným miestom balíkov spoločnosti DPD a tiež sme boli všetci a včas dôkladne zaškolení. Opäť je to ďalšia skúsenosť.

 

Pripravil: dk
Foto: archív V. Hložekovej

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk