RETAIL slovník

 

AR (augmented reality) – rozšírená realita. Princíp spočíva v doplnení fyzického sveta o virtuálnu realitu tak, akoby virtuálne prvky v pozorovanom prostredí.

 

ATS (average transaction size) - priemerná suma, ktorú zákazník utratil pri jednej transakcii alebo pri jednom nákupe. Vypočíta sa vydelením celkovej hodnoty predaja v eurách v danom čase počtom transakcií v danom čase. Metrika slúži na vyhodnocovanie predaja.

 

ATV (average transaction value) – hodnota priemernej transakcie. Vypočíta sa rovnako ako ATS. Je to priemerná suma, ktorú zákazníci opakovane minú pri jednom nákupe.

 

Bar code – čiarový kód. (viz. tiež Stock-keeping unit)

 

Bezkontaktné platby (Contactless payments) - Využívajú technológiu Near Field Communication alebo NFC. Platobné karty, smartfóny alebo iné zariadenia s podporou NFC umožňujú zákazníkom zaplatiť za nákup bez toho, aby sa museli vkladať kartu do platobného terminálu.

 

Category management – riadenie kategórií. Kategória je samostatná, jednoznačne definovaná a riaditeľná skupina výrobkov alebo služieb, ktoré zákazníci vnímajú ako vzájomne príbuzné a/alebo vzájomne nahraditeľné pri dosiahnutí rovnakého úžitku z ich spotreby.

 

Click and collect (Click & Collect) – Služba, ktorá umožňuje zákazníkom, ktorí si kúpia tovar online, vyzdvihnúť si ho v kamennom obchode v čase, ktorý im vyhovuje. Možno sa stretnúť aj s akronymom BOPIS (buy online pick up in store, teda nakúp online vyzdvihni v obchode).

 

Cross merchandising - Vystavenie výrobkov z rôznych kategórií v bezprostrednej blízkosti s cieľom vytvoriť doplnkový predaj, napríklad grilovacie klobásy s obracačkou a kliešťami na grilovanie.

 

CPR (Cost per return) – Metóda merania efektivity marketingu. Vypočíta sa z výšky nákladov na propagáciu a ich vydelením počtom reakcií na ňu.

 

Customer-facing display (CFD) — tiež známy ako zákaznícky displej alebo monitor pre zákazníkov. Zvyčajne samostatná obrazovka, ktorá umožňuje zákazníkom pozrieť si počas procesu platby napríklad informácie o platbe, DPH, zľavách a údajoch z vernostného programu. CFD pomáhajú znižovať nepresnosti a vytvárajú tak lepší dojem z nákupného procesu.

 

DC – akronym pre distribučné centrum (distribution center). Sklad alebo iná špecializovaná budova, v ktorej sa skladujú výrobky určené na distribúciu do retailových prevádzok alebo priamo spotrebiteľom.

 

E-tailing – skratka pre elektronický maloobchod, teda predaj výrobkov a služieb na internete.

 

Everyday low pricing (EDLP) – cenová stratégia, ktorá sľubuje zákazníkom trvale nízku cenu bez toho, aby museli porovnávať ceny s konkurenčným obchodom.

 

Facing – počet balení výrobku v prednom rade v regáli alebo v POP stojane.

 

Fast fashion – móda, ktorá sa z móla alebo módnych prehliadok rýchlo presunie do obchodov, aby zákazníci mali v krátkom čase k dispozícii najnovšie trendy odevy, obuv a doplnky. Typickými predstaviteľmi sú H&M a Zara.

 

HUB, Logistic HUB - logistický uzol je stredisko alebo špecifický priestor určený na obchodné činnosti rôznych operátorov v oblasti prepravy, organizácie a distribúcie tovaru pre vnútroštátny a medzinárodný tranzit. Patria sem nielen sklady, skladovacie priestory a distribučné centrá, ale napríklad aj kancelárie a dopravné prostriedky.

 

Impulse purchase – impulzívny nákup, kedy zákazník neplánovane nakúpi produkt alebo službu ešte pred zrealizovaním transakcie. Zvyčajne sa ponuka nachádza v blízkosti pokladničnej zóny (ide napríklad o batérie, žuvačky, darčekové kartičky, sladkosti...).

 

Internet of Things (IoT) – Internet vecí je technické riešenie vzájomnej komunikácie predmetov, ako sú napríklad autá alebo domáce spotrebiče prostredníctvom vysielačov, prijímačov a internetu. Progresívni maloobchodníci používajú zariadenia napríklad na monitorovanie nákupného správania, na zefektívnenie nakupovania v obchode a na komunikáciu s nakupujúcimi.

 

Kamenný obchod (Brick-and-mortar) – obchod z „tehál a malty“, tradičná fyzická prevádzka. Opakom je e-shop.

 

Komisionálny predaj (Consignment merchandise) – predaj tovaru, ktorý maloobchodník nevlastní alebo za ktorý neplatí, pokým sa nepredá. V rámci dohody ponecháva vlastník tovar v držbe agenta, ktorý ho predáva. Vlastník dostáva uhradené až po predaji tovaru. Agent (obchodník) zvyčajne dostane určité percento z príjmov z predaja.

 

Kotevný nájomca (anchor store) – zvyčajne je to najväčší nájomca v nákupnom centre, i keď plocha prevádzky nie je rozhodujúca. Dôležitejším atribútom je známosť značky a fakt, že priťahuje do centra nakupujúcich na dennej báze. Nazýva sa aj kľúčový nájomca (key tennant).

 

Multichannel retailing – multikanálový maloobchod. Často sa zamieňa za omnichannel retailing (viz. nižšie), ale je to jeho predstupeň. Ide o predaj tovaru cez viac ako jeden nezávisle spravovaný kanál, ako sú kamenné obchody, katalógy a e-commerce.

 

Mystery shopping Súčasť prieskumu trhu a hodnotenia služieb. Agentúrny pracovník s presne stanovaným scenárom hrá bežného nakupujúceho a hodnotí napríklad vystavenie výrobkov a servis poskytovaný zamestnancami obchodu. Obchodníkovi poskytuje spätnú väzbu, ktorá pomôže vylepšiť postupy.

 

Off-trade retail – Predaj tovaru a služieb konečnému spotrebiteľovi v maloobchodných predajniach, kioskoch a e-commerce. Všeobecne sa tak nazýva sektor maloobchodu.

 

Omnichannel retailing – Cieľom je vytvoriť jednotné prostredie bez „trenia“ medzi jednotlivými predajnými kanálmi. Tým sa líši od multichannel retailingu, ktorý je založený na nezávislosti predajných kanálov. Omnichannel retailing zohľadňuje interakciu spotrebiteľov so všetkými kanálmi vrátane plynulého prechodu z jedného na druhý. Cieľom je udržať zákazníkov v rámci ekosystému obchodníka.

 

On-trade retail – predaj tovaru a služieb konečnému spotrebiteľovi v zariadeniach ako hotely, reštaurácie, kaviarne, bary. Všeobecne ide o sektor gastronómie.

 

Ostrovček (Island display) – POP stojan navrhnutý tak, aby stál samostatne s tovarom dostupným zo všetkých strán.

 

PLU (Price Look Up) - Systém, ktorý zobrazuje popis a cenu položky pri zadávaní alebo skenovaní tovaru v mieste predaja. PLU sú často vytlačené na účtenke zákazníka, aby zákazníkovi pripomenuli, čo si kúpil.

 

Pop-up store - Obchod, ktorý je na určitom mieste iba dočasne, napríklad aj formou mobilného kontajnera.

 

Out of Stock – Doslova „vypredané“. Stav, keď výrobky nie sú buď na sklade alebo chýbajú v regáli, pretože sú vypredané.

 

Planogram (tiež Plan-o-gram) – schematická kresba, fotografia alebo iná farebná vizuálna pomôcka popisujúca umiestnenie tovaru v regáli a počet výrobkov pridelených každej SKU. Obvykle zahŕňa jednu kategóriu alebo časť regálu.

 

Point-of-purchase (POP) – Propagácia v mieste nákupu. Používa sa tiež pojem POS, hoci v doslovnom význame má POP širší význam, zahŕňa celú predajňu, POS sa týka len časti predajne v okolí pokladničnej zóny.

 

Point-of-sale (POS) – miesto predaja. V najužšom význame ide o hardvér a softvér, ktorý umožňuje maloobchodníkovi vykonávať a zaznamenávať transakcie (POS terminál a pokladničná zóna). V širšom význame zahŕňa POS propagačné aktivity a stojany v mieste predaja, teda v okolí pokladničnej zóny.

 

Privátna značka (Private label, PL) – nazýva sa aj vlastná značka. Je to značka, ktorú nenesie meno výrobcu, ale maloobchodníka alebo dodávateľa.

 

Retargeting – pojem z e-commerce. Ide o reklamný postup, pri ktorom sú online reklamy zacielené na spotrebiteľov na základe ich predchádzajúceho správania a klikania.

 

RFID (Radio Frequency Identification) – Rádiofrekvenčná identifikácia je technológia, ktorá využíva rádiové vlny na určitej frekvencii na bezkontaktné čítanie a zachytávanie informácií, ktoré sú uložené v čipe na štítku alebo na obale produktu. RFID sa používa na evidenciu zásob a ako opatrenie proti krádežiam. Maloobchodníci sa snažia prostredníctvom RFID dozvedieť viac informácií o zákazníkoch (viz. NFC).

 

ROPO efekt (Research Online, Purchase Offline, niekedy aj ROBO - Research Online, Buy Offline) – správanie zákazníkov ktorí si vyhľadajú informácie o produktoch na internete a potom tovar zakúpia v kamennom obchode. Opak showroomingu.

 

Self-Scanning – Služba, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať a platiť za tovar samým, bez potreby asistencie živého zamestnanca. Do tejto kategórie patria samoobslužné pokladnice, skenovacie čítačky aj mobilné aplikácie.

 

Stock-keeping unit (SKU) – Zvyčajne niekoľko alfanumerických znakov, ktoré maloobchodníci priradia produktom, aby mohli interne sledovať skladové zásoby. Používa sa pri správe zásob na sledovanie a rozlíšenie jednej položky (unit) od druhej. SKU predstavuje všetky atribúty produktu vrátane značky, veľkosti a farby. Napríklad jeden typ topánky môže mať 40 rôznych SKU pre rôzne kombinácie veľkostí a farieb. SKU sa často zamieňa s UPC (universal product code - univerzálny kód produktu). Rozdiel je v tom, že SKU sú jedinečné pre daného maloobchodníka, zatiaľ čo UPC sa vzťahuje na produkt univerzálne a bez ohľadu na to, ktorý obchodník ho predáva. Ako UPC sa najčastejšie používa čiarový kód).

 

Social commerce - Nové postupy maloobchodu a e-commerce, ktoré zahŕňajú sociálne médiá, obsah generovaný používateľmi alebo sociálne interakcie. Môže ísť o využitie sociálnych platforiem ako Instagram alebo Facebook pre riadenie predaja (napr. v rámci omnichannel retailingu). V súčasnosti sa už sociálne médiá umožňujú aj uskutočňovať nákupy. Zároveň sa rozvíjajú aj iné formy social commerce, ako trhoviská typu peer-to-peer (P2P, od zákazníka priamo k zákazníkovi), skupinové nákupy, weby s odporúčaním známych a podobne.

 

Showrooming - Špecifické správanie spotrebiteľov, ktorí si najskôr prezrú tovar alebo si nechajú si predviesť produkty v obchode a potom ich nakúpia online za nižšiu cenu. Showrooming je čoraz bežnejší s rastúcou penetráciou smartfónov a internetu (mobilného aj pevného).

 

Store layout – dispozičné riešenie, pôdorys fyzického obchodu.

 

Trhová nika (Niche retailing) – Maloobchodný predaj špecializovaný iba na konkrétny segment trhu, podnikanie v trhovom výklenku. Napríklad obchody pre určitú množinu domácich maznáčikov, obchody pre ľavákov, predajňa sortimentu len pre seniorov a pod..

 

Units per transaction (UPT) – Metrika, ktorá ukazuje priemerné množstvo predaných položiek počas každej predajnej transakcie, inými slovami, koľko položiek zákazník zakúpil na jeden nákup.

 

Visual merchandising – Techniky a postupy vytvárania vizuálne príťažlivého vystavenia tovaru a zážitkového nakupovania, ktoré zvyšujú predaj.

 

Warehouse management system (WMS) - Softvér určený na riadenie pohybu a skladovania zásob v celom sklade resp. distribučnom centre.

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk