Do regálov pribúda viac rastlinných produktov

Ktorý z reťazcov bude mať ich najširšiu ponuku? Hovorili sme s Mgr. Máriou Agóčovou, koordinátorkou programu Rastlinný reťazec roka.

 

Mária Agóčová

 

K silnejúcim trendom posledného obdobia patrí rastúci záujem o rastlinné stravovanie. Obchodníci sa prispôsobujú, v regáloch vidno rozširujúcu sa ponuku rastlinných produktov. Každý však k tvorbe tejto ponuky pristupuje inak. To, kto má aké zastúpenie týchto výrobkov odhaľuje aj nový program Rastlinný reťazec roka. O čo presne ide?


Záujem o rastlinné potravinové produkty na Slovensku rýchlo rastie. Jedným z dôvodov je, že rastlinné potraviny predstavujú väčšinou nižšiu záťaž pre životné prostredie než tie živočíšne. Mnohí spotrebitelia chcú navyše častejším zaraďovaním rastlinných jedál do svojho jedálnička prispieť ku spomaleniu klimatickej zmeny. Na zvýšený záujem o rastlinné produkty, samozrejme, reagujú aj obchodníci a v poslednom období sa na slovenskom trhu objavilo množstvo alternatív k živočíšnym výrobkom.


Aby sa spotrebitelia mohli jednoduchšie orientovať medzi jednotlivými obchodnými reťazcami, prišli sme, po vzore iných európskych krajín, s myšlienkou zrealizovať projekt tzv. Rastlinný reťazec roka. Jeho zámerom je porovnať ponuky rastlinných výrobkov v najväčších obchodných reťazcoch na Slovensku a poukázať na tie z nich, ktoré majú najlepšiu a najširšiu ponuku rastlinných alternatív. Projekt Rastlinný reťazec roka na Slovensku organizujeme v rámci nášho projektu Jem pre Zem, ktorý sa zameriava na podporu udržateľného stravovania na Slovensku.


Na Slovensku ide zatiaľ o novinku, v zahraničí zabehnutý projekt. Ako takéto projekty fungujú v zahraničí?


Podobné prieskumy sa konajú po celej Európe. Predovšetkým tento rok bol na hodnotenie maloobchodných reťazcov z tohto hľadiska mimoriadne bohatý. Od začiatku roka sa prieskumy konali napríklad v susednej Českej republike, Belgicku, Poľsku či Lotyšsku. A konečne dorazil aj k nám. Na Slovensku ide o prvý ročník takéhoto prieskumu.  Plánujeme ho opakovať aj v nasledujúcich rokoch a sledovať to, ako sa jednotlivé obchodné reťazce vysporiadavajú s  rastúcim dopytom po rastlinných alternatívach.


Rastlinný reťazec roka je súčasťou medzinárodného projektu a prieskumy sa realizujú aj v iných európskych krajinách, v budúcnosti plánujeme zverejniť aj veľké celoeurópske porovnanie obchodných reťazcov. V rámci toho zhodnotíme šírku ponúk jednotlivých maloobchodných reťazcov v rôznych krajinách a oceníme tých, ktorým sa darí v oblasti rastlinných výrobkov najlepšie.

 

Ako prebiehalo prvé slovenské zisťovanie zastúpenia rastlinných produktov? Na čo konkrétne sa prieskum zameral?


V rámci každého reťazca sme navštívili päť prevádzok a spočítali sme výrobky, ktoré neobsahujú žiadne živočíšne zložky. V prieskume sme sa zamerali na päť základných kategórií výrobkov a to na rastlinné alternatívy mäsa a rýb, mliečnych výrobkov, sladkostí a drobného občerstvenia, hotových jedál a nakoniec omáčok a nátierok. Týchto päť skupín sme rozdelili do 26 ďalších kategórií, ktoré mali pri počítaní finálneho skóre odlišnú váhu, napríklad alternatívy mäsa mali väčšiu váhu ako rastlinné sladkosti.

 

 

 

„Na vyhodnocovanie prieskumu sme použili medzinárodný nástroj vytvorený nadáciou Alberta Schweitzera z Nemecka, ktorý bol vyvinutý priamo pre hodnotenie rastlinnej ponuky v obchodoch.“

 

 

Celkovo na projekte pracovalo viac než dvadsať ľudí. Zber údajov prebiehal počas letných mesiacov v mestách naprieč celým Slovenskom.

 

Projekt priniesol zaujímavé zistenia...


Výsledky prieskumu ukázali, že slovenské reťazce trend rastlinného stravovania väčšinou nasledujú. Dokazuje to napríklad skutočnosť, že v súčasnosti je už možné kúpiť tofu alebo rastlinné alternatívy mlieka či jogurtov v každom maloobchodnom reťazci, ktorý sme hodnotili. Pri prieskumoch sme však našli aj výrobky, ktoré sme doteraz hľadali len v špecializovaných predajniach. Jeden z reťazcov mal v ponuke priemerne hneď štyri rastlinné alternatívy syrov.
Slovenské reťazce majú najmä pestrú ponuku rastlinných sladkostí a snackov. Niektorí obchodníci nenechávajú nič na náhode a zaradili do ponuky dokonca aj zmrzliny vyrobené z rastlinnej smotany. Výrazne slabšia je vo všeobecnosti ponuka polotovarov a hotových jedál. Zlepšenie je jednoznačne potrebné aj v kategórií náhrad mäsových výrobkov.

 

Na Slovensku sa najlepšie v tejto oblasti darilo veľkým reťazcom. Napriek tomu je potešujúce, že dnes už nakúpi aspoň tie základné rastlinné výrobky aj zákazník z menšieho mesta. Umiestnenie predajní v porovnaní s Českou republikou sa veľmi nelíši a reťazce, ktoré pôsobia v oboch krajinách sa v českom prieskume umiestnili na podobných priečkach. Nechcem však prezrádzať viac. Na kompletnú analýzu ponuky rastlinných produktov, všetkých hodnotených obchodných reťazcov bude potrebné počkať, kým oficiálne vyhlásime víťaza.


Máte ambície byť pre obchodníkov pomocnou rukou pri tvorbe ponuky rastlinných potravín?


Určite áno. Jedným z cieľov projektu je poskytnúť reťazcom cielenú spätnú väzbu na rastlinný sortiment v ich prevádzkach a zároveň poradenstvo pri rozširovaní ich rastlinnej ponuky. Trh s rastlinnými alternatívami sa mení a rastie veľmi rýchlo a je čoraz náročnejšie sa v ňom zorientovať. V tomto obchodníkom vieme a chceme asistovať a ponúknuť im odbornú pomoc v tom, ako vyskladať rastlinný sortiment, ktorý bude zodpovedať potrebám ich zákazníkov.

 

Na výsledky prieskumu si ešte chvíľu počkáme. Už teraz je ale zrejmé, že obchodníci si budú môcť z prvého ročníka tohto projektu vziať veľa zaujímavého...


O rastlinnú stravu má záujem stále viac Slovákov a Sloveniek. Dopyt po rastlinných alternatívach živočíšnych výrobkov pomaly stúpa, čo potvrdil aj prieskum agentúry Focus z roku 2019. Ten ukázal, že už štyri domácnosti z desiatich si v uplynulom roku zakúpili rastlinné alternatívy mäsa, syrov a mliečnych výrobkov. Už 40,9 % opýtaných znižovalo alebo zvažovalo znížiť svoju spotrebu živočíšnych výrobkov. Oproti roku 2017 tento segment vykázal viac než 26% rast. Aby reťazce dokázali držať krok s narastajúcim trendom dopytu po rastlinných potravinách, budú musieť v nasledujúcich rokoch pokračovať v práci na rozširovaní sortimentu moderných rastlinných alternatív. A s tým im v projekte Jem pre Zem dokážeme pomôcť.

 

Aké novinky by mohli byť súčasťou ďalšieho zisťovania?


Okrem toho, že budeme pravidelne organizovať hodnotenie obchodných reťazcov, v budúcnosti sa v Jem pre Zem plánujeme zamerať aj na ponuku reštaurácii, či kaviarní. Aj v tomto sektore by sme podnikom chceli odborným poradenstvom pomôcť prispôsobiť sa meniacim potrebám zákazníkov.

 

Ponuka rastlinných výrobkov sa aj podľa výsledkov tohto prieskumu v posledných rokoch na Slovensku zlepšila. Veľa odhaľuje aj prieskum. Ako k tejto oblasti pristupujú obchodníci?


Niektorí reagujú rýchlejšie, niektorí pomalšie, ale väčšina obchodníkov intenzívne pracuje na rozšírení sortimentu. Mnohé reťazce prišli dokonca s vlastnou radou rastlinných mliek či mias. Medzi najdiskutovanejšie novinky patrili v poslednom období napríklad mleté “mäso” z Lidlu, rastlinné verzie nanuku Magnum, či nové hotové výrobky od slovenskej firmy Lunter, ktorej produkty už kúpime aj v menších samoobsluhách. Burgerové placky alebo rôzne fašírkové zmesi sa zasa rýchlo stali bežnou súčasťou ponuky aj reťazcov Kaufland či Tesco.


Za zmienku určite stojí aj zaradenie čisto rastlinných guľôčok do siete reštaurácií IKEA a masívna marketingová kampaň, ktorú okolo nich IKEA na Slovensku aj v zahraničí rozbehla. Z prieskumu však jasne vyplýva, že slovenské reťazce majú stále veľké rezervy v ponuke rastlinných náhrad syrov.

 

 

 

„Náhrady rýb neponúka aktuálne ani jeden reťazec. A pritom práve kategória rybích alternatív je medzinárodne v súčasnosti jednou z najhorúcejších.“

 


Domnievame sa, že po zverejnení výsledkov prieskumu začnú reťazce na posledných priečkach intenzívnejšie pracovať na rozšírení svojej ponuky a napríklad zaradia rastlinné výrobky, ktoré už v súčasnosti ponúkajú na zahraničných trhoch.

 

Predpokladáte, že v tejto oblasti nastane medzi obchodníkmi súťaživosť? Aké sú skúsenosti z iných trhov?


Veríme, že prieskum reťazce motivuje k ešte rýchlejšiemu rastu na poli rastlinných výrobkov. Našim cieľom je oceniť víťazov za ústretovosť k zákazníkom a zákazníčkam, ktorí sa snažia žiť udržateľnejšie a ostatné reťazce motivovať k zlepšeniu. Od kolegov zo zahraničia vieme, že víťazi sú na svoje umiestnenie pyšní a radi používajú vo svojej komunikácii logo určené pre víťaza hodnotenia. Dávajú tak zákazníkom na vedomie, že ich predajne ponúkajú najširší výber výrobkov na rastlinnej báze. Je už jasné, že súčasná mladá generácia, ktorá bude čoskoro tvoriť jadro spotrebiteľov, má silný vzťah k rastlinnému stravovaniu a udržateľnosti. Už spomínaný prieskum agentúry Focus hovorí, že na Slovensku je medzi mladými ľuďmi vo veku od 18 do 24 rokov už takmer 10 % vegetariánov. Dobrým umiestnením v našom hodnotení tak obchodníci môžu vydať jasný signál, že myslia na potreby svojich zákazníkov a kráčajú s dobou.

 

 

Pripravil: Daniel Košťál
Fotoportrét: M. Agóčová, Jem pre Zem

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk