Medziročné nárasty predaja sú u nás vyššie ako v západnej Európe

Uvádza v súvislosti s hodnotením predaja fairtradových výrobkov na Slovensku Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.

 

 hana malikova


V rozhovore sme sa zamerali na aktuálnu situáciu v oblasti Fairtrade, na špecifiká predaja, na najobľúbenejšie výrobky a nazreli sme aj do zaujímavých plánov, ktoré sa dotknú slovenského trhu.


Takmer celý rok 2020 sa nesie v znamení pandémie koronavírusu. Ako sa toto zložité obdobie dotklo oblasti Fairtrade?


Pandémia koronavírusu zasiahla aj túto sféru pretože výrazne ovplyvnila medzinárodný obchod. Už počas jari sa objavili prvé vážnejšie problémy vo všetkých regiónoch, kde sa fairtradové suroviny pestujú. Pestovatelia, ktorí sú už aj tak zraniteľní a pre ktorých je stabilný príjem dôležitý, sa kvôli tomu, aby uživili seba a svoje rodiny, ocitli vo veľkej neistote. Vo všetkých regiónoch boli v jarných mesiacoch intenzívne riešené problémy s dopravou a expedíciou surovín.


Koronavírus zmenil chod mnohých, doteraz dobre zabehnutých činností. Čo najzásadnejšie sa udialo u pestovateľov fairtradových surovín?


V rámci fariem mohlo počas pandemického obdobia pri zbere úrody pracovať menej ľudí než doposiaľ. Veľa pracovníkov tak zostalo bez práce. Pre niektorých pestovateľov bolo komplikovanejšie zabezpečiť si základné životné potreby, či už išlo o potraviny alebo ochranné pomôcky, zdravotnú starostlivosť a pod. Deti nemohli chodiť do škôl a celá spoločnosť zaznamenala ekonomický prepad, čo samozrejme môže nahrávať väčšiemu zneužívaniu detskej práce.


Obmedzenia zrejme priamo vplývali aj na produkciu surovín. Ktorých sa pandémia dotkla najvýraznejšie?


Najviac zasiahnutá je produkcia kvetín, presnejšie ich distribúcia. Došlo k pozastaveniu letov a európski obchodníci sa zameriavali na predaj základného tovaru. Odbyt afrických kvetín smerom na hlavné vývozné trhy sa tak počas jari zastavil. Fairtrade Africa odhaduje, že až 90% všetkých pracovníkov v kvetinovom priemysle a to naprieč východnou Afrikou, bolo zasiahnutých znížením platu, neplatenou dovolenkou alebo stratou zamestnania. Najzávažnejší dopad to malo v Keni, kvetinové odvetvie tu zamestnáva priamo až 150 000 ľudí a odhadom až 2 milióny ľudí nepriamo. Počas leta sa situácia zlepšila a predaje kvetín sa začali opäť navyšovať, avšak straty z jari nie je možné dohnať.


Aké kroky boli podniknuté k tomu, aby sa celková situácia zlepšila?


V snahe pomôcť zasiahnutým pestovateľom Fairtrade od marca umožnilo flexibilnejšie rozhodovanie o využití fairtradového príplatku a o jeho rozdeľovaní. Ide o financie, ktoré boli pôvodne určené na vzdelávanie, rozvoj infraštruktúry a predovšetkým zdravotnú starostlivosť. Vďaka rozhodnutiu Fairtrade International, že príplatok možno počas doby pandémie vyplatiť členom družstva a najatým pracovníkom priamo v hotovosti, mohli pestovatelia konať rýchlejšie a chrániť zdravie a živobytie farmárov a robotníkov a ich komunít. Zároveň už na jar vznikli dva podporné fondy na podporu pestovateľov – jeden sa zameriava na okamžitú pomoc a zmiernenie následkov pandémie, druhý má za cieľ budovať väčšiu odolnosť pestovateľských družstiev z dlhodobého hľadiska.


Fond pomohol od jari už tisíckam farmárov a robotníkov, zároveň aj ich komunitám vysporiadať sa s bezprostrednými následkami krízy. Naprieč Afrikou, ázio-pacifickým regiónom aj americkým kontinentom prebehla, vďaka prostriedkom z fondu distribúcie osobných ochranných pomôcok a základných potravín, testovaniu, hygiena a osveta ohľadom prevencie šírenia vírusu, ochrana zdrojov. Bolo to aj preto, aby bolo možné zvládať zvyšujúce sa výrobné náklady a v niektorých regiónoch dočasné vyplácanie miezd zamestnancom, ktorí boli postavení mimo služby.


Najväčším príjemcom pomoci z fondu na podporu fairtradových pestovateľov boli pestovatelia kvetín v Afrike, ktorí dostali takmer 200 000 € z celkovej čiastky okolo 668 000 € určených na pomoc africkému regiónu. Do fondu pre okamžitú pomoc prispelo čiastkou 10 000 € aj Fairtrade Česko a Slovensko. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, záleží na tom, čo sa udeje v pestovateľských oblastiach, rovnako aj na miere reštrikcií v Európe. Dá sa očakávať, že budúci rok bude veľmi náročný pre všetkých pestovateľov.

 

Ako sa rozvíjajú aktivity Fairtrade Česko a Slovensko na Slovensku?


V tomto roku sa podarilo niekoľko zaujímavých aktivít. Po prvý krát sa na slovenský trh do maloobchodného reťazca dostali fairtradové banány a tiež fairtradové rezané kvety, tie ako prvý do sortimentu zaviedol reťazec Kaufland. Nie je vylúčené, že ďalší obchodníci budú nasledovať. Je to pomerne veľký prielom, fairtradové banány boli totiž doposiaľ k dispozícii iba v menších predajniach a kvety neboli k dispozícii vôbec.

 

 

 

„V tomto roku sa niekoľko slovenských firiem rozhodlo začať predávať vlastné produkty s označením Fairtrade.“

 


Prvou je slovenská pražiareň kávy Roaster Brothers, druhou je spoločnosť Vetter, ktorá spracováva výrobky s fairtradovým kakaom a tretí je predajca bavlnených produktov – spoločnosť JFK Slovakia. Súčasne pripravujeme katalóg fairtradových produktov, ktoré sú na Slovensku k dispozícii – mali by byť pripravené začiatkom roka 2021.


Pokiaľ ide o samotné aktivity s Fairtrade Česko a Slovensko, v priebehu októbra sme spustili komunikačnú kampaň s názvom Moja férová voľba, ktorá má za cieľ podporiť povedomie ľudí o hodnotách, ktoré Fairtrade reprezentuje. Slovenskí spotrebitelia ju mali možnosť zaznamenať v podobe citylightov v Bratislave alebo vo videoklipoch a obrazových materiáloch v online prostredí a tiež vo vybraných tlačených médiách. Tvárou celej kampane je herečka Zuzana Kronerová, ktorá myšlienku Fairtrade podporuje a zapožičala svoj hlas už nášmu videodokumentu s názvom V tieni kakaovníka, ktorý pred nedávnom získal špeciálne ocenenie na Agrofilme v Nitre. Dokument budú môcť ľudia vidieť začiatkom roku 2021.

 

V októbri bolo naviac na 20 miestach, väčšinou v parkoch a na námestiach, možné vidieť našu výstavu Cena kakaa, ktorá vznikla na základe cesty nášho kolegu Stanislava Komínka do Pobrežia slonoviny, kde mapoval podmienky práce a života tamojších pestovateľov kakaa. Pre pedagógov a ich študentov bola pripravená vzdelávacia lekcia Cena kakaa.


Spomenuli ste úspech banánov a kvetov. Ako sa vo všeobecnosti darí na Slovensku predaju Fairtrade výrobkov? O čo je v súčasnosti najväčší záujem?


Slovensko je z pohľadu Fairtrade ešte relatívne mladý, nový trh, preto sú medziročné nárasty predaja značné, dokonca oveľa vyššie ako napríklad v západnej Európe. Už tradične sa najviac predáva fairtradová káva a kakao. Fairtradovej kávy, ktorá je zrejme najznámejšou fairtradovou surovinou, sa vlani na slovenskom trhu predalo 310 t, teda o 43% viac ako v roku 2018.


O 58% vzrástla v roku 2019 na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa, predalo sa ho celkovo 1019 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek. Lídrom v oblasti fairtradového kakaa je spoločnosť Lidl, ktorá počas vlaňajška predala výrobky vyrobené z 623 ton fairtradových kakaových bôbov a predaje oproti roku 2018 tak zvýšila o viac ako 135%. Skokový nárast o 264% zaznamenali predaje fairtradovej bavlny, predalo sa jej 40 ton. Za minuloročným reťazcom stál hlavne reťazec Lidl, ktorý začal predávať nové fairtradové bavlnené tašky.

 

Novinkou na trhu, ako som už spomenula v úvode, je predaj fairtradových banánov a kvetín, ich objemy budeme schopní zverejniť budúci rok.


S Fairtrade výrobkami sa už spotrebiteľ môže stretnúť na rôznych predajných miestach. Kde v rámci slovenského trhu sa týchto výrobkov predá najviac?


Tradične najviac v maloobchodných reťazcoch, v posledných niekoľko málo rokoch tiež v sieťach čerpacích staníc, ktoré prevádzkujú svoje kaviarne. Pokiaľ ide o rezervy, tie vidíme predovšetkým v určitých produktových kategóriách, ktoré sa zatiaľ na Slovensku nepredávajú tak veľa ako inde vo svete – napríklad fairtradový trstinový cukor, čaj alebo kozmetika s fairtradovými zložkami.


Aké aktivity plánujete preto, aby sa tieto výrobky dostali ešte viac do povedomia Slovákov podniknúť?


Pokiaľ ide o plánované aktivity, radi by sme naviazali na spomínanú výstavu Cena kakaa a urobili v spolupráci s lokálnymi organizátormi z týchto vzdelávacích výstav pod šírim nebom tradíciu. Tento rok sme plánovali v spolupráci s portálom RETAILmagazin.sk okrúhly stôl venovaný problematike Fairtrade. Túto akciu nám narušila pandémia Covid-19, dúfame ale, že budúci rok sa nám podarí tento plán zrealizovať. Tiež sme vyskúšali – opäť ale iba v „online“ podobe – akciu s názvom Férové raňajky, piknikový happening na podporu pestovateľov. Dúfam, že budúci rok nám situáciu umožní uskutočniť túto akciu naživo, tak ako ju už 10 rokov organizujeme s veľkým ohlasom v Čechách.


Záujem o Fairtrade výrobky medzi slovenskými spotrebiteľmi postupne rastie. Stále však zrejme nie je ideálny. Aký je aktuálny stav?


Minulý rok sme uskutočnili prieskum povedomia na Slovensku, ktorý realizovala agentúra Median a kde sa okrem iného pýtali na to, či si ľudia myslia, že by obchodné reťazce mali aktívne ponúkať fairtradové produkty. Až 81% opýtaných slovenských spotrebiteľov sa vyjadrilo, že by obchodné reťazce tieto produkty aktívne ponúkať mali, 14% ľudí na túto otázku odpovedalo, že to nedokáže posúdiť a iba 5% ľudí sa vyjadrilo proti. V Česku to to podobné, pre aktívne zaraďovanie fairtradových produktov do ponuky maloobchodných reťazcov sa vyjadrilo 83% ľudí.

 

 

 

„V zahraničí má podpora Fairtrade medzi spotrebiteľmi ešte vyššiu podporu, je to z veľkej miery dané väčšou tradíciou, ktorú tam Fairtrade má, a tiež vyšším povedomím, ktoré v mnohých západoeurópskych krajinách dosahuje 90% populácie.“

 

 

Predaj fairtradových produktov rastie na Slovensku veľmi dynamicky, v niektorých kategóriách dokonca rýchlejšie ako v Česku. A my veríme, že vyššie spomenuté informačné a osvetové aktivity povedú k tomu, že podobne výrazne porastie záujem a informovanosť slovenských spotrebiteľov o Fairtrade.


Aká je aktuálna situácia na svete, pokiaľ ide o predaj Fairtrade výrobkov?


Tradične silným trhom je naďalej Veľká Británia. Veľmi silné postavenie má ale Fairtrade aj v strednej Európe a jej najbližšom okolí. Jedným z najsilnejších fairtradových trhov je Nemecko, kde v roku 2019 utratili spotrebitelia za nákup fairtradových produktov celkom 2,04 mld. €. Nemecko je lídrom v predaji fairtradových kvetín – minulý rok sa ich predalo 500 mil. kusov, okrem toho sú tam významnými plodinami tiež káva a kakao, ktorých predaj minulý rok vzrástol o 42%. V Rakúsku je významný predaj fairtradových banánov – ich predaje minulý rok vzrástli o 13% na celkový objem 31 535 ton. Významný je na rakúskom trhu tiež predaj kávy, ktorej sa v Rakúsku predalo 4621 ton. Ide o 11%-ný nárast oproti roku 2018.

 

Pripravil: Daniel Košťál
Fotoportrét: archív H. Malíkovej

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk