Silným lákadlom sa stali čerstvé potraviny

O tom, ako funguje predaj doplnkového sortimentu na čerpacích staniciach, aké sú trendy a čo zmenila koronakríza, sme hovorili so Zoltánom Csókom, manažérom nepalivového predaja siete čerpacích staníc SLOVNAFT, a.s.

 

zoltan csoka 

Shopy na čerpacích staniciach sú aj pre niektorých Slovákov miestami, kde sem - tam zvyknú realizovať svoje nákupy potravín. Postupne sa tomu prispôsobuje aj skladba a pestrosť ponúkaného sortimentu. Ako sa zmenil predaj doplnkového tovaru na čerpacích staniciach na Slovensku za posledné roky?


Veľmi výrazne. Ak by som sa zameral na naše čerpacie stanice, v rokoch 2015-2019 prešli kompletnou rekonštrukciou a zmenou na modernú sieť Fresh corner. Ku koncu minulého roka bolo už takmer 90 % našej siete prebudovanej. S rekonštrukciami predajní nastala aj optimalizácia ponúkaného sortimentu potravín a nepotravinového tovaru. Zároveň aj nasadenie reálnych plánogramov na vystavenie tovaru, ako je to bežné v obchodných reťazcoch. Táto zmena bola v posledných rokoch pre nás tou najdôležitejšou. Z nemoderných čerpacích staníc sa stali predajné miesta podľa najaktuálnejších svetových trendov.


Sieť Slovnaftu aktuálne pozostáva z 253 čerpacích staníc aj so shopmi, z toho 225 je zrekonštruovaných s fungujúcimi Fresh Cornerom. Do konca tohto roka plánujeme uskutočniť ešte menšiu vlnu rekonštrukcií. Týkať by sa to malo čerpacích staníc, ktoré máme ešte v pôvodnom stave.

 

Čomu v rámci realizovaných zmien prikladáte vyššiu dôležitosť?


Predovšetkým gastronomickej sekcii s ponukou káv, s hot dogmi, čerstvými bagetami a rozmanitými pekárenskými výrobkami. Aj zo spätnej väzby, získanej od zákazníkov, vieme, že sme sa vydali správnou cestou, odozva je veľmi dobrá.

 

V posledných rokoch o pozornosť nakupujúcich usiluje veľké množstvo noviniek. Mnohé vidíme aj v regáloch na čerpacích staniciach, hoci limitujúcim faktorom je v tomto prípade najmä nedostatok miesta. Ako pristupujete k tvorbe ponuky?


Category manageri z môjho oddelenia pozorne sledujú trendy, opierajú sa aj o prieskumy agentúry Nielsen. Navštevujeme zahraničné a domáce veľtrhy, snažíme sa pružne reagovať na novinky dodávateľov. Usilujeme sa o pestrú, aktuálnu a originálnu ponuku obľúbených produktov.

 

Aké produkty patria na vašich čerpacích staniciach momentálne k najviac žiadaným?


Pre sieť čerpacích staníc sú typické najmä impulzné výrobky. Tieto patria k viac vyhľadávaným. Z nepotravinového tovaru sú to najmä tabakové výrobky. Podiel ich predaja je pomerne vysoký, týka sa to aj autodoplnkov a autokozmetiky. Zo služieb sú u nás najviac využívané umývacie linky, nakupované sú mýtne služby a diaľničné známky.


Výrazný podiel na našich tržbách patrí aj čerstvým potravinám a to od momentu, kedy sme uviedli značku Fresh Corner. Pre zákazníkov sú veľmi silným lákadlom. Nie sme však klasický potravinový reťazec. Nosnými potravinovými kategóriami sú, pokiaľ ide o obrat, nealko-, alkoholické nápoje, sladkosti, slané snacky alebo zmrzliny. Počas koronakrízy sa pomery predaja jednotlivých kategórií výrazne zmenili. Narástol predaj alkoholu a cigariet, tiež slaných a sladkých snackov, naopak poklesol obrat v gastro kategóriách (káva, čerstvé bagety, dopekané pečivo a hot dog). Zároveň aj predaj v našich reštauráciách.

 

V súvislosti s novou ponukou čerstvých potravín na vašich čerpacích staniciach prebehla na začiatku aj masívnejšia kampaň „Poctivá domáca ponuka". Aká bola odozva? Ako ste rozbehli spolupráce s lokálnymi dodávateľmi?


Odozva bola výborná. V projekte „Naše najlepšie“, ktorý sme spustili pred viac ako troma rokmi, dávame priestor menším a stredným výlučne slovenským výrobcom prezentovať a predávať svoje produkty. Aktuálne ich ponúkame na 102 čerpacích staniciach. Projekt je veľmi úspešný, možno nie až tak z hľadiska obratu, ale určite z pohľadu príležitosti predávať produkty tým výrobcom, ktorí nedostávajú šancu vo väčších obchodných reťazcoch.

 

Ktoré produkty si momentálne pripravujete priamo na čerpacích staniciach?


Sú to najmä gastro výrobky - káva, čerstvé bagety, dopekáme mrazené pečivo, niekde aj hamburgery. To ale nie je všetko. Naša sieť čerpacích staníc má aj 17 reštaurácií, kde sa väčšinou varí z čerstvých surovín. Vo vybraných Fresh Corneroch shopoch aktuálne ponúkame aj štyri druhy plnenej tortily a chceli by sme v najbližších týždňoch pridať mini pizzu a pizza tousty.


V oddeleniach potravín budeme mať onedlho v ponuke Fresh Corner trvanlivé mlieko a tiež Fresh Corner zrnkovú kávu – aby si mohli zákazníci zakúpiť svoju obľúbenú kávu aj na domácu spotrebu. Uvažujeme tiež nad rozšírením ponuky privátnych značiek.

 

Nevyhnutným predpokladom toho, aby všetko dobre fungovalo, je aj dobre nastavený systém zásobovania. Ako to prebieha na vašich čerpacích staniciach?


V prípade trvanlivého potravinového tovaru a časti nepotravinového sú zásobované jedným slovenským logistickým providerom a to v priemere 2x týždenne. Vysokoobrátkové a niektoré diaľničné čerpacie stanice až 3x týždenne. Mrazený tovar je dodávaný iným mrazeným špecialistom v priemere 3x týždenne. Niektoré komodity ako káva, balené bagety, tlač, cigarety, autodoplnky a kozmetika sú dodávané výrobcami formou priamych dodávok. Špecifikom siete čerpacích staníc sú pomerne malé skladovacie priestory, preto využívame systém častejších dodávok.

 

Nakupujúcimi sú u vás najmä motorizovaní zákazníci, hoci nemusí to byť pravidlo...Koho dnes možno najčastejšie u vás stretnúť pred regálmi? Ako často k vám prichádzajú napríklad verní zákazníci?


Spektrum zákazníkov, ktorí nakupujú u nás doplnkový tovar, je veľmi rôzne, zovšeobecniť sa to nedá. Túto možnosť využije podľa potreby viac menej každý, ktorý sa u nás zastaví. Verní zákazníci - držitelia vernostných kariet - nás navštevujú spravidla 3-4x mesačne, ostatní zákazníci v priemere 2x mesačne.

 

Ako motivujete zákazníkov k opakovaným návštevám?


Využívame viacero možností. Napríklad ponúkame šancu míňať nazbierané bonus body za shopové tovary alebo si objednať tzv. katalógové tovary rôzneho typu - elektroniku, outdoorové vybavenie, kuchynské zariadenia a pod. Veľa marketingových kampaní, či už zameraných na palivo, alebo nepalivový sortiment, je cielených len na verných zákazníkov, ako napríklad aktuálna palivová kampaň „Šťastný liter“.

 

Spomenuli ste už niektoré zmeny, ktoré u vás v tomto roku nastali a do veľkej miery boli spôsobené pandémiou koronavírusu. Ako sa dotkla koronakríza shopov na čerpacích staniciach?


Výrazne, hlavne v období od polovice marca do konca apríla. Zaznamenali sme konkrétne pokles predaja paliva, v nepalivovom segmente sa pandémia dotkla najmä nášho gastro segmentu. Išlo však o prirodzené vyústenie danej situácie. Málo sa cestovalo, veľa ľudí pracovalo z domu, zároveň boli nastavené striktné obmedzenia pre zákazníkov pokiaľ išlo o vstup do prevádzok. Okrem toho sme tu mali zákaz konzumácie jedál v shopoch.


V nepalivovom segmente sme sa už v máji dostali do bežného režimu. Paradoxne nám pomohlo aj to, že došlo k zatvoreniu predajní počas nedieľ. Rovnako aj s obratmi z predaja gastro kategórií sa posúvame bližšie k tomu, ako to bolo pred koronakrízou.

 

Ako sa zákazníci o aktuálnej ponuke a zvýhodnených cenách u vás dozvedajú?


Na komunikáciu našich promočných akcií využívame predovšetkým sociálne siete ako Facebook, či Instagram, takisto našu web stránku. Jednotlivé akcie komunikujeme priamo pred shopmi a v shopoch, alebo pri výdajných stojanoch. Väčšinou využívame plagáty, vobleri, akciové cenovky. Pri väčších aktivitách nasadzujeme súčasne aj kampane v médiách (TV alebo rádio).

 

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: Slovnaft a.s./archív Z. Csóka

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk