Tradičné podkategórie nealko nápojov sú na ústupe

O ďalších vývojových črtách tohto silného segmentu sme hovorili s Mgr. Luciou Morvai, výkonnou riaditeľkou Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM).

 

lucia morvai v

 


Sortiment nealkoholických nápojov prechádza zaujímavým vývojom. Nedá sa nevšimnúť si, že ponuku priebežne obohacujú zaujímavé koncepty, často odvážnejšieho charakteru. Na druhej strane to, čo sa nestretne s pozitívnou odozvou u spotrebiteľa „ide veľmi rýchlo z kola von“. Aké najdôležitejšie zmeny v oblasti nealko nápojov aktuálne prebiehajú?


Globálny trh nealkoholických nápojov je v posledných rokoch stabilný v objeme avšak rastie v hodnote predaja, spotrebiteľ siaha viac po prémiových produktoch. K podkategóriám s dynamickým rastom patria funkčné nápoje, minerálne a pramenité vody, ľadové čaje, ľadové kávy a energetické nápoje. Tradičné kategórie nealko nápojov, napríklad sýtené a nesýtené sladené nápoje a sirupy sú na ústupe. Zaznamenávajú pokles najmä v krajinách západnej Európy. V krajinách východnej Európy sa trhu s nealko nápojmi celkovo darí, naprieč kategóriami s nárastom takmer 5%, v porovnaní s rokom 2017.


Ako sa zmenila spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku oproti minulým obdobiam?


Celková spotreba nealkoholických nápojov a minerálnych vôd vzrástla o takmer 2% v objeme a o 4% v hodnote predaja. Priemerný Slovák vypil v roku 2018 približne 153 litrov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.


Pri ktorých podkategóriách ste zaznamenali v medziročnom porovnaní najvýraznejší pokles, pokiaľ ide o spotrebu? Ktoré naopak narástli?


Pokles sme zaznamenali v kategórii sýtených sladených nápojov, ovocných štiav a nektárov. Výrazne rástla kategória minerálnych a pramenitých vôd, o viac ako 3% v objeme aj v hodnote predaja. Darilo sa aj segmentu ľadových čajov, športových a energetických nápojov.


Spomínate najvýraznejší rast balených vôd. Aké typy vôd Slováci najviac obľubujú?


Kategória minerálnych a pramenitých vôd zaujímavo rastie a je najvýraznejšou spomedzi nealko nápojov, čo sa týka objemu predaja. Priemerná spotreba na obyvateľa je na úrovni približne 90 litrov (rok 2018), z čoho 70 litrov tvorí neochutená čistá minerálna voda.


Nealko nápoje prekvapujú v poslednej dobe zaujímavými inováciami. Čo by ste vyzdvihli?


Rozvoj kategórie nealkoholických nápojov je na našom trhu v poslednej dobe skutočne veľmi dynamický. Vývoj prináša množstvo noviniek a netradičných kombinácií. Inovácie sú poháňané túžbou spotrebiteľov po nápojoch ktoré spĺňajú zvyšujúce sa nároky na zdravý životný štýl, chcú si dopriať kvalitnú hydratáciu a prémiový zážitok.

 

 

Medzi hlavné trendy, ktoré poháňajú vývoj kategórie patrí „zdravie“ „prírodnosť“ „výnimočnosť“ a „enviromentálna zodpovednosť

 

Aká by mohla byť budúcnosť?


Predpokladáme, že dariť sa bude naďalej funkčným a fortifikovaným nápojom, s nízkym obsahom cukru, s prírodnými sladidlami, z čerstvých ingrediencií, ktoré sú minimálne „spracované“ v obaloch ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.


Ktoré predajné kanály sú pre nealko nápoje na slovenskom trhu najvýznamnejšie?


Približne 70% nealkoholických nápojov a minerálnych vôd sa predá v maloobchode. Najviac nápojov sa predá prostredníctvom hypermarketov a supermarketov, nasleduje tradičný trh a čerpacie stanice.


V oblasti potravinárstva a obchodu prichádza k niektorým legislatívnym zmenám. Čo vás najviac ovplyvňuje? Čo pokladáte za najdôležitejšie?


K legislatívnym zmenám, ktoré najviac ovplyvnia kategóriu nápojov v nasledujúcich rokoch, patria regulácie v oblasti obalov a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Prijatie Európskej smernice o znížení vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie zavádza veľmi ambiciózne ciele. Do roku 2030 by mali byť všetky plastové obaly opakovane použiteľné alebo nákladovo efektívne recyklovateľné, je stanovený cieľ pre povinný obsah 30% recyklovaného materiálu v plastových nápojových obaloch do r. 2030, pevne pripojené uzávery na nápojové obaly do r. 2024 a osobitný cieľ zberu plastových nápojových obalov vo výške 90% do roku 2029.


Zvýšenie miery zberu a následná recyklácia to sú priority výrobcov nápojov. PET obaly našich nápojov sú 100% recyklovateľné, sú cennou a veľmi žiadanou surovinou aj po ich použití. Nemali by končiť ako odhodený odpad ale stať sa súčasťou novej fľaše. Intenzívne sa preto zaoberáme udržateľným využitím PET materiálu a hľadáme efektívne riešenia pre zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových fľašiach. Dôležitými predpokladmi pre naplnenie týchto cieľov však bude kvalita a dostupnosť recyklovaného materiálu.

Vytvorenie zálohového systému v podmienkach SR nebude jednoduché. Bude to bude náročný a nákladný proces.

 

 

„ Sme odhodlaní využiť čas stanovený v návrhu zákona na dôslednú prípravu a podieľať sa na vytvorení zálohového systému ktorý bude udržateľný, transparentný a férový pre všetky zúčastnené strany. “ 

 

V tejto súvislosti komunikujeme s Ministerstvom životného prostredia SR, zapájame sa do legislatívneho procesu a úzko spolupracujeme aj so Slovenským združením výrobcov piva a sladu.


V poslednom čase viacero potravinárskych firiem avizuje zmeny zloženia vyrábaných potravín, vylučuje konzervačné látky, umelé farbivá, prípadne obmedzuje obsah pridanej soli, cukru... Ako sa tieto aktivity týkajú oblasti nápojov?


Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch.
V nealkoholických nápojoch zníženie obsahu pridaných cukrov priamo vedie k zníženiu ich kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom nápojov znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 % a do roku 2020 sa sme sa zaviazali znížiť o ďalších 10%.


Plánujeme pokračovať v inováciách a rozširovaní nášho portfólia tak, aby si každý spotrebiteľ mohol pre seba vybrať nápoje, ktoré mu chutia a zároveň splnia jeho zvýšené nároky na zdravý životný štýl. Chceme prispieť svojim podielom k tomu, aby si tí, ktorí chcú obmedziť celkový príjem kalórií, mohli vybrať nealkoholický nápoj so zníženou energetickou hodnotou alebo úplne bez obsahu kalórií.


Koľko výrobcov nealkoholických nápojov v súčasnosti na Slovensku pôsobí?


Naša asociácia zastupuje 9 najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a ovocných štiav pôsobiacich na slovenskom trhu.


Aké percento produkcie nealko nápojov zostáva na území Slovenska? Aké množstvo nápojov sa na Slovensko dováža?


Podiel našich členov na trhu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd predstavuje 70% v objeme predaja, z toho šiesti členovia majú výrobné závody na Slovensku, zvyšok produkcie pochádza prevažne zo susednej Českej republiky.

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív L. Morvai

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk