DACHSER má nového regionálneho manažéra pre juhovýchodnú Európu

Od mája tohto roku je Roman Stoličný zodpovedný za koordináciu pobočiek DACHSER pre európsku logistiku na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.


"Som veľmi rád, že spoločnosť DACHSER zverila do mojej starostlivosti ďalšiu krajinu. Je to pre mňa uistenie, že na Slovensku a v Maďarsku robíme veci správne. Byť zodpovedný za koordináciu aj Rumunska so štyrmi pobočkami na jednej strane prináša výzvy, ale zároveň tu bude veľký priestor na synergie. V rámci širšieho regiónu juhovýchodnej Európy sa dá všetko lepšie naplánovať, môžeme ľahšie spolupracovať a úspora času a zdrojov môže byť výraznejšia," hovorí R. Stoličný.

 

roman stolicny


Roman Stoličný bude riadiť celý región, jeho fungovanie a ďalší rozvoj v rámci obchodnej línie európskej logistiky. Bude zodpovedný za všetky obchodné aktivity stratégiu a celkové riadenie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými obchodnými partnermi. Traian Dumitrescu, súčasný country manager pre DACHSER Romania zostava na svojej pozícii a bude Romanu Stoličnému podriadený.


Na svojej novej pozícii bude R. Stoličný klásť veľký dôraz na digitalizáciu, ako aj na ochranu podnebia, zameriavať sa na dopravu šetrnú k životnému prostrediu a samozrejme na optimalizáciu všetkých procesov v regióne.


"Celkovo očakávam optimalizáciu a zefektívnenie všetkých logistických procesov. Verím, že sa nám podarí pokračovať v úspešnej ceste, ktorú sme na Slovensku začali. Nová štruktúra nám pomôže spojiť synergické efekty a posilniť know-how a služby pre zákazníkov v regióne a ich začlenenie v celej sieti DACHSER," hovorí R. Stoličný. "Dúfam, že sa nám podarí využiť všetky príležitosti, ktoré nám Rumunsko vďaka samotnej polohe krajiny, ako aj skúsenostiam a know-how rumunských pobočiek prináša, a že na celkovej koncepcii postavíme ďalší úspech, pretože táto lokalita má veľký potenciál," dodáva.


R. Stoličný pôsobí v oblasti logistiky už takmer tridsať rokov. Svoju kariéru začal v roku 1992 vo švajčiarsko-slovenskej leteckej spoločnosti Tatra Air. V rokoch 1995 až 2004 zastával pozíciu riaditeľa logistiky v spoločnosti Lindbergh Air Freight. V roku 2004 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodnej skupiny DACHSER. Od roku 2005 bol generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti DACHSER Slovakia a od roku 2018 je aj country manažérom maďarskej pobočky DACHSER - LIEGL & DACHSER. Pod vedením Romana Stoličného bude v súčasnosti 16 pobočiek, väčšina z nich patrí do európskej logistickej siete, 1 pobočka určená špeciálne pre Food Logistics a pobočky Sea a Air Logistics, o všetko sa stará viac ako 650 zamestnancov.


Zdroj: DACHSER

 

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk