KAUFLAND CARD

KAUFLAND CARD

KAUFLAND CARD

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov má nové vedenie

 

Novou predsedkyňou sa stala dlhoročná skúsená manažérka z pekárenskej oblasti Tatiana Lopúchová. Za predsedkyňu si ju zvolilo sedemčlenné predsedníctvo organizácie.

 

tatiana lopuchova v

 

Jednou z jej kľúčových úloh bude zosúladenie aktivít všetkých pekárenských organizácií na našom trhu pod hlavičku Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, keďže dodnes sa pekári združujú, okrem slovenského zväzu, v ďalších troch profesijných združeniach – Únii priemyselných pekárov SR, Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska a Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska. Už dlhšiu dobu sa zjednocuje spoločná reč a spoločné záujmy slovenských pekárov, nakoľko do zväzu už vstúpili všetky tri spomínané organizácie ako korporátni členovia.


„V tomto chcem pokračovať naďalej, no zároveň chcem ako predsedkyňa aktívne oslovovať aj ďalších pekárov, ktorí doteraz neboli združení v žiadnej organizácii, s cieľom posilniť vplyv nášho sektora vo vzťahu k obchodným partnerom, ako aj vo vzťahu k štátnym orgánom. Chcem docieliť, aby vláda akceptovala naše stanoviská k novelám zákonov, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú náš sektor. Na všetky tieto výzvy sa veľmi teším a som rada, že aj takto môžem vo veľkej miere prispieť k tomu, aby slovenský pekárenský sektor zabojoval o férové podmienky pre svoje podnikanie,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Práve vo vzťahu k obchodným partnerom sa bude snažiť dosiahnuť zhodu a kompromis, ktorá má podľa nej viesť k tomu, aby pekárenský sektor nielen prežil, ale aby zostal aj naďalej konkurencieschopným. „Musíme dokázať spoločnosti a zákazníkom, že sme slovenskí producenti a tvorcovia určitej pridanej hodnoty pre náš trh. Zároveň musíme zákazníkom naučiť orientovať sa na slovenské produkty a naučiť ich zorientovať sa v širokej spleti výrobkov,“ dopĺňa.

 

Tatiana Lopúchová pôsobí v pekárenstve dlhé roky. Po ukončení školy v porevolučnom období začala pracovať ako technológ v tom čase novovzniknutej spoločnosti RESS, ktorá produkovala prvé slovenské croissanty, tzv. Resanky. Následne rozbehla vlastné podnikanie, ktoré časom ukončila pre ponuku od spoločnosti Senické pekárne a cukrárne. V nich začínala v roku 1996 ako riaditeľka cukrárne, neskôr sa ako výrobno-technická riaditeľka vypracovala na riaditeľku spoločnosti.

 

Tatiana Lopúchová na pozícii predsedkyne Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov SR nahrádza zosnulého Milana Čulena.

 

Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk