Poľnohospodári dostanú odškodnenie za sucho v celkovej výške 50 miliónov EUR

Tohtoročné sucho spôsobilo výpadky úrody objemových krmív na úrovni od 30% do 50%, čo predstavuje existenčný problém pre chovateľov hospodárskych zvierat. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) pripravilo mechanizmus na odškodnenie a pomoc poľnohospodárom v súhrnnej výške 50 miliónov € zo zdrojov štátneho rozpočtu.


,,Sucho a nedostatok úrody objemových krmív zasiahli chovateľov zvierat na Slovensku. Kompenzáciou nedostatku krmív do výšky 30% podporíme chovateľov hospodárskych zvierat, predovšetkým chovateľov dojníc, hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Zároveň tak podporíme produkciu mlieka a mäsa, ktoré budú cenovo dostupnejšie našim spotrebiteľom. Jednorazové odškodnenie sucha teda prinesie impulz a bude mať mnohonásobný efekt v celej vertikále,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.


Peniaze bude vyplácať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Zámerom rezortu je vyplatiť pomoc poľnohospodárom do konca roka 2022.


Údaje o stratách na úrode, ktoré zapríčinilo sucho, potvrdzujú analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu, štatistiky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a Štatistického úradu SR. Podpora sa viaže na počty zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31.8.2022. Výsledná suma kompenzácie pre chovateľa tak bude predstavovať sumu nákladov na náhradu krmiva, ktoré musí poľnohospodár nakúpiť, aby zachoval počty zvierat vo svojom chove. Chovateľ sa zároveň zaviaže, že počty zvierat zachová, a tak nedôjde k poklesu počtov zvierat na Slovensku minimálne do 31.8.2023.


MPRV SR v tomto roku poskytlo poľnohospodárom a potravinárom pomoc už vo výške 91 393 650 € zo štátneho rozpočtu. Spolu s dnes schválenou kompenzáciou sucha ide o historicky rekordnú sumu 141 393 650 € na pomoc agrosektoru.


Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk