Green Group spúšťa ďalšiu investíciu na Slovensku

Nová investícia bude smerovať do modernizácie už existujúcej technológie na recyklovanie plastov, ktorej výstupom má byť tzv. rPET s celkovou kapacitou 8 000 ton ročne.

 

Regranulát rPET je udržateľnou alternatívou na výrobu potravinových a nepotravinových plastových obalov, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s primárnou surovinou vyrobenou z ropy až o 60 %.


Nová investícia nasleduje po úvodnej finančnej operácii vo výške 13 miliónov € v spoločnosti Ekolumi, ktorá sa v roku 2019 stala členom skupiny Green Group. Súčasne s oznámením novej investície a plánov skupiny Green Group na území Slovenska, Ekolumi ukončuje proces zmeny značky a mena, premenovaním na Greentech Slovakia, čím bude vykonaný posledný krok v integrácii do skupiny Green Tech. Green Tech je jedným z najvýznamnejších PET recyklátorov v Európe so spracovateľskou kapacitou 150 000 ton PET odpadu ročne, s recyklačnými prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve. Je tiež prvou recyklačnou spoločnosťou v Európe, certifikovanou švajčiarskou organizáciou Gold Standard, ktorá vydáva certifikáty na zníženie emisií CO2 na dobrovoľnej báze, ktoré eliminujú uhlíkovú stopu.


"Nové technológie nám tiež umožnia šetrne, s dôrazom na udržateľnosť, spracovať PET fľaše. Väčšou mierou recyklovania dokážeme zastaviť vyhadzovanie nechceného odpadu na skládky alebo do prírody a vyrábať plasty s oveľa nižšou uhlíkovou stopou ako keby sme ich produkovali z primárnej suroviny," povedal Michal Figúr, konateľ Greentech Slovakia.


Greentech Slovakia je významným recyklátorom PET fliaš na Slovensku. Prvá investícia Green Group predstavovala 13 miliónov € a bola zameraná na revitalizáciu starého priemyselného areálu bývalej cementárne, na výstavbu novej haly a novú technológiu z vlastných zdrojov. Výsledkom je maximálne čistý a ekologický proces recyklovania PET fliaš do tzv. PET vločky, z ktorej sa vyrába rPET regranulát na produkciu nových PET fliaš, 100 % recyklované polyesterové vlákna či viazacie pásky.


So zvýšením efektívnosti spracovania PET fliaš sa zvýšili aj kapacitné možnosti spoločnosti. V súčasnosti sú na úrovni 40 tisíc ton PET fliaš ročne, čo je o 10 tisíc ton viac ako produkuje celé Slovensko.


Zdroj: Green Group


PR

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk