Publikácia Retail marketing (prepracované vydanie)

Publikácia autorov Milana Postlera a Vladimíra Bártu, ktorí aktívne pôsobia v akademickej sfére, aj v praxi, sa venuje problematike Retail marketingu. Pri spracovaní autori dôsledne uplatnili interdisciplinárny prístup s využitím poznatkov z marketingu, ekonómie, psychológie a sociológie.

 

retail marketing kniha v

 

V štruktúre knihy sa prejavuje marketingový mix tzv. 5P, t.j. Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagácia), Place (miesto) a People (ľudia) v aplikácii v malobchode. Poňatie publikácie odráža koexistenciu kamenných predajní a internetových obchodov v súčasnej praxi a súvisiacu úlohu omnichannelu ako jedného z aktuálne najpoužívanejších marketingových nástrojov v oblasti retailu.


Autori sa viac zaoberajú prostredím retailingových reťazcov a ich kamenných predajní, teda tradičným obchodom. Veľká pozornosť je pritom venovaná spotrebiteľom s tým, že správanie spotrebiteľa je formované jeho osobnosťou a jeho celostným charakterom. Retail a jeho veľkopredajne priniesli do ekonomiky novú kvalitu obchodnej aktivity, v ktorých dominuje pozitívny prínos pre všetky segmenty, ktorá sa na ňej podieľajú. Na záver sa autori venujú koncepčných úvahám, v ktorých nevyhnutne prepája prístup retail manažmentu a retail marketingu.


Kapitolou venovanou štandardizácii v maloobchode prispela do publikácie Pavla Cihlářová, riaditeľka združenia GS1 Czech Republic.


Knihu okrem študentov môžu využiť aj manažéri, ktorí sa problematikou retail marketingu zaoberajú v každodennej praxi.

 

Cena publikácie je 15,90 € vrátane poštovného.

 

Objednať si túto publikáciu môžete na adrese:

https://press21.cz/publikace/retail-marketing-prepracovane-vydani/