Agrorezort vybral nového šéfa Agrokomplexu

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, rozhodlo o tom, že riaditeľom sa stane Ing. Róbert Kanás.

 

robert kanas v


O novom šéfovi sa rozhodlo v pondelok 20. júla 2020 v Bratislave. Druhého kola sa zúčastnil už len jeden kandidát, ktorý ako jediný úspešne absolvoval prvé kolo výberového konania. Toho sa zúčastnilo 13 uchádzačov.


Druhé kolo výberového konania pozostávalo z osobného pohovoru, vedeného podľa Metodiky pre výberové konania manažérov. Ide najmä o riešenie modelovej situácie, preukázanie manažérskych zručností, ale aj osobnej integrity a v neposlednom rade znalosť legislatívy, vzťahujúcej sa k štátnemu podniku. Výberová komisia hodnotila aj efektívnu komunikáciu, zvládanie stresu a schopnosť riešiť problémy.


Komisia po zhodnotení rozhodla, že R. Kanás spĺňa predpísanú hranicu úspešnosti a očakávania agrorezortu a stáva sa víťazom výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO.


Je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pôsobil na viacerých vrcholových riadiacich postoch, najmä vo finančnom sektore, kde získal skúsenosti s vedením pracovného tímu a skúsenosti v oblasti krízového manažmentu. R. Kanás má aj bohaté skúsenosti s organizovaním výstav.

 

Zdroj: redakcia

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW