ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER A ZALANDO spájajú svoje sily v rámci novej klimatickej iniciatívy pre módne značky

V rámci jedinečnej spolupráce v odvetví spúšťajú títo traja online predajcovia vzdelávaciu platformu na mieru, za účelom podporiť svojich partnerov z radov značiek pri stanovovaní klimatických cieľov v súlade s vedeckými poznatkami.


Táto práca tvorí kľúčovú súčasť príslušných klimatických krokov jednotlivých maloobchodných predajcov, pričom každý z nich si už sám stanovil ambiciózne ciele znižovania emisií prostredníctvom Iniciatívy pre vedecky podložené ciele (tzv. SBTi, z angl. Science Based Target initiative).


Daný program šitý na mieru bude partnerom značiek ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO k dispozícii bezplatne. Jeho zmyslom je zoznámiť ich s hodnotou a procesom klimatických cieľov. Poskytne informácie krok za krokom o tom, ako preniknúť do komplexnej cesty merania emisií, nastaviť si ambiciózne ciele, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami o klíme, a ako ich predložiť na schválenie Iniciatíve pre vedecky podložené ciele. Módnym značkám zároveň ponúkne vlastný priestor pre vzájomnú komunikáciu a kontakt s odborníkmi na udržateľnosť.


Zatiaľ čo je každý z troch participujúcich online predajcov odhodlaný výrazne znižovať svoje vlastné priame emisie, 70 % až 90 % uhlíkovej stopy v oblasti módy pochádza práve z počiatočných aktivít dodávateľského reťazca, ako je výroba, príprava a spracovanie materiálu. Iniciatíva preto plní dva hlavné ciele: škálovať klimatické opatrenia naprieč odvetvím pre širší dopad a transformáciu systémov, a zároveň prispievať k zníženiu emisií z vlastného hodnotového reťazca (Scope 3) týchto troch spoločností.


Na pozadí výziev, aby hráči v rámci svojho odvetvia učinili ambiciózne klimatické opatrenia, sú vedecky podložené ciele overené prostredníctvom SBTi medzinárodne uznávané. Spoločnostiam tak prinášajú jasne definované cesty k znižovaniu uhlíkových emisií a zároveň im zaisťujú budúci rast, prispôsobujú sa meniacemu sa regulačnému prostrediu, posilňujú dôveru investorov a podporujú inovácie.


Táto iniciatíva, ktorá sa riadi protimonopolnými predpismi a prebieha v spolupráci so spoločnosťou Quantis, poprednou poradenskou firmou v oblasti udržateľnosti životného prostredia s expertízou v oblasti klímy, bude spustená vo forme pilotného projektu pre vybraných partnerov z radov značiek na jeseň roku 2022. V roku 2023 bude k dispozícii aj všetkým ostatným vhodným partnerom z radov značiek. Títo traja online predajcovia vidia do budúcna potenciál pre rozšírenie tejto platformy ako iniciatívy v rámci celého odvetvia, ktorá by bola otvorená všetkým záujemcom z radov módnych značiek a online predajcov, zaviazaným k ambicióznym opatreniam v oblasti klímy a k vytváraniu udržateľnejšej budúcnosti pre módu.

 

Zdroj: redakcia 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk