TESCO zvíťazilo v kategórii INOVÁCIA ROKA – UDRŽATEĽNÝ OBCHODNÍK súťaže Mastercard Obchodník roka

Súťaž Mastercard Obchodník roka bola po prvýkrát rozšírená o kategóriu, do ktorej obchodníkov nominuje odborná porota: Mastercard Inovácia roka – udržateľný obchodník. O víťazovi v tejto kategórii rozhodli svojim hlasovaním účastníci konferencie New Retail Summit.


O prvenstvo sa stretli vo verejnej prezentácii finalisti nominovaní odbornou porotou: Lidl Slovenská republika, Martinus a Tesco. Víťazom sa napokon stala spoločnosť Tesco.


MASTERCARD INOVÁCIA ROKA – UDRŽATEĽNÝ OBCHODNÍK


Princíp výberu víťaza kategórie Mastercard Inovácia roka – udržateľný obchodník je trojkolový a je kombináciou expertného názoru a voľby profesionálov z odvetvia obchodu. V prvom kole prebehla individuálna nominácia kandidátov zo strany členov expertného tímu a na základe hlasovania boli vybrané tri nominácie s najväčším počtom hlasov. O víťazovi kategórie potom pomocou hlasovania rozhodli účastníci konferencie New Retail Summit po pozretí prezentácií nominovaných. Najviac hlasov získala spoločnosť Tesco.


„Pandémia ovplyvnila mnohé aspekty našich životov. Jednou z najvýznamnejších bola zmena nákupných zvyklostí. A obchodníci museli reagovať veľmi rýchlo – takáto zásadná zmena možno nemá v histórii maloobchodu obdobu. Dôležitá bola rýchlosť, s akou museli prinášať inovácie, ktoré zjednodušovali život zákazníkov. S tým súvisí aj ďalší trend – udržateľnosť. Zákazníci sa napríklad zaujímajú o inovácie smerujúce k zníženiu spotreby energií, minimalizácii uhlíkovej stopy a obmedzeniu využívania plastov a obalových materiálov. Dôležité sú aj aktivity, ktoré pomáhajú znižovať plytvanie potravinami, alebo ponuka udržateľných výrobkov a aktivity podporujúce komunitu, v ktorej obchodník pôsobí. Na to sme chceli poukázať v spolupráci s odbornou porotou pri nomináciách v kategórii Mastercard Inovácia roka – udržateľný obchodník,“ povedal Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku a Slovensko.


Tesco


Tesco už viac ako 25 rokov vytvára na Slovensku lepšie miesto pre nakupovanie. Cieľom je prinášať každý deň niečo navyše. Pre zákazníkov, komunity i celú planétu. Všetky naše aktivity realizujú s dôrazom na trvalú udržateľnosť, najnižší vplyv na životné prostredie a s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2035. Sú lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. „V našich obchodoch na Slovensku darujeme všetky nepredané trvanlivé potraviny jednotlivcom i rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Minulý rok sme usilovne pracovali na tom, aby boli všetky naše aktivity prepojené s charitatívnymi organizáciami cez aplikáciu Food Cloud, ktorá pomáha zefektívňovať darovanie nepredaných potravín. Za posledné štyri roky sme vďaka efektívnemu darovaniu týchto potravín ušetrili viac ako 20 ton emisií. Podarilo sa nám už znížiť objem nami vytvoreného potravinového odpadu na polovicu. V boji proti plytvaniu potravinami iniciujeme a podporujeme verejnú diskusiu so štátnou a verejnou správou, odborníkmi a širokou verejnosťou. Realizujeme konkrétne kroky k zníženiu objemu plastového a papierového odpadu v našich prevádzkach a distribučných centrách,“ uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco.


Ďalšími finalistami v kategórii Mastercard Inovácia roka – udržateľný obchodník boli:

 

Lidl Slovenská republika


Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkov. „Naliehavosť problému si uvedomujeme aj my v Lidli a dlhodobo podporujeme recykláciu a obmedzovanie používania plastov. Taktiež umožňujeme našim zákazníkom zapájať sa do viacerých projektov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Naše kroky sú súčasťou dlhodobej stratégie obmedzovania plastov, ktorú sme predstavili na jar 2018. V rámci nej sme si stanovil ambiciózne ciele – znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20% a zároveň dosiahnuť maximálnu recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek do roku 2025. Ďalšími cieľmi sú 20% priemerný podiel plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek do roku 2025 a už splnený míľnik odstránenia čiernych plastov z obalov vlastných značiek. Ročne recyklujeme viac ako 1 000 ton plastov a optimalizáciou našich obalov šetríme ďalšie stovky ton plastov. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne, a preto sme na jeseň 2020 spustili projekt „Nenechajme to plávať“. V rámci neho sa pýtame našich zákazníkov či naozaj potrebujú mikroténové vrecká a ponúkame im možnosť dobrovoľne si ich zakúpiť za jeden cent. Celú sumu následne zdvojnásobí a venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku na čistenie slovenských riek a vodných nádrží. A výsledok? Pokles spotreby jednorazových sáčkov o tretinu, úspora takmer 90 ton plastov a viac ako 1 200 ton plastov vylovených z našich vôd,“ hovorí Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

 

Martinus


Zmyslom Martinusu je spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré. „Už tri desaťročia sa snažíme hľadať spôsoby, ako ľuďom prinášať tie najlepšie príbehy. Nakoľko však papierová kniha má svoje nenahraditeľné miesto v spoločnosti aj kultúre, ďalším pilierom, ktorý aktuálne budujeme, je Knihovrátok. Ten umožňuje ľuďom ponúknuť na predaj zo svojich knižníc knihy, na ktoré tam už len sadá prach, no pritom dokážu plnohodnotne potešiť ďalších čitateľov. Vďaka tomu knihy dostávajú ďalší život, rozširujeme dostupnú ponuku aj o tituly, ktoré sú už inak dávno vypredané (a museli by sa dotláčať), naviac za priaznivejšie ceny. Veríme, že takto dokážeme pomôcť ľuďom čítať ešte viac, a pritom zmysluplnejšie. Tieto aktivity predstavujú významnú časť, no nie celú našu snahu. Dlhodobo hľadáme nové možnosti, ako plniť naše kníhkupecké poslanie udržateľne. Začali sme spontánnymi menšími iniciatívami – od zrušenia billboardovej reklamy kvôli vizuálnemu smogu cez prechod na recyklovaný papier pri všetkých príležitostiach. Rozličné projekty sme pred časom zastrešili pod iniciatívu Zelený Martinus, v rámci ktorej majú dedikovaní kolegovia za úlohu vyhľadávať a implementovať malé aj systémové riešenia – ako napríklad búdky pre dážďovníky v budove našej centrály, interné vzdelávanie na témy súvisiace s udržateľným podnikaním a životným prostredím, bezpapierovú logistiku či proaktívne audity uhlíkovej stopy. Veríme, že aj veľká diverzita nápadov, ktoré podporujú spoločný cieľ, je jedným z kľúčov k úspešnej zmene myslenia a budovaniu lepšej budúcnosti,“ povedal Juraj Šlesár, marketingový manažér kníhkupectva Martinus.


Zdroj: Mastercard Obchodník roka

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk