kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

SAMO: Nové opatrenia majú nedostatky, v ohrození môže byť aj bezpečnosť v predajniach

Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) upozorňujú na formálne nedostatky vo vyhláške č. 259/2021 ÚVZ SR, ktorou sa upravujú obmedzenia pre prevádzky od pondelka, 22. novembra 2021.


V tejto súvislosti SAMO upozorňuje najmä na § 4 predmetnej vyhlášky, ktorým sa regulujú obchodné domy. Súčasné znenie vyhlášky totiž úplne znemožňuje prístup do obchodných domov osobám mimo režimu OP, a to aj k esenciálnym prevádzkam, resp. esenciálnym tovarom nachádzajúcim sa v obchodných domoch. Jedná sa napríklad o predajne potravín, drogérie, lekárne, ambulancie lekárov, prípadne prevádzky poskytujúce terapiu osobám so zdravotným postihnutím. Podľa súčasného znenia zverejnenej vyhlášky tak zostane zablokovaná výrazná časť lekární pre väčšinu obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktoré sú inak bežne otvorené aj počas víkendových dní.


SAMO ďalej upozorňuje, že obchodnými domami v zmysle vyhlášky sú napríklad aj samostatne stojace predajne potravín, ktoré by mali „prepnúť“ do režimu OP napriek tomu, že ponúkajú esenciálny tovar. Tieto prevádzky totiž prenajímajú menšiu časť predajnej plochy iným prevádzkam, preto sa nevyhnú problémom s definíciou obchodných domov napriek tomu, že buď všetku alebo drvivú časť predajnej plochy, tvoria obchody s esenciálnym tovarom.


SAMO vníma ako problematickú aj reguláciu 25 m2 na zákazníka. Zvýšiť počet m2 na zákazníka z 15 na 25 vníma SAMO ako kontraproduktívne a ak sa nezmení vyhláška v časti týkajúcej sa obchodných domov, tak sa obchodníci dostanú na hranu schopnosti pokryť základné potreby obyvateľov na Slovensku. „Nemáme vedomosť, že by v niektorej inej krajine platili takto striktné pravidlá na vstup do predajní s esenciálnym tovarom. Nie je ani nikde preukázané, že v obchodoch prichádza k šíreniu vírusu, naopak, pre prísnu disciplínu v rámci obchodov, špeciálne s esenciálnym tovarom, patria tieto prevádzky celosvetovo k najbezpečnejším,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.


SAMO upozorňuje v tejto súvislosti aj na problém s výtržnosťami. Obchody na Slovensku musia čoraz viac čeliť nájazdom rôznych antirúškarov, ktorí ohrozujú zdravie a životy zamestnancov aj zákazníkov. Na základe zverejnenej vyhlášky sa títo protestujúci dostanú už iba do obchodov s esenciálnym tovarom, a to tiež iba do vybraných, ktoré stoja samostatne a neprenajímajú priestor žiadnej inej prevádzke, vrátane lekární. Zároveň, existuje dôvodná obava, že v dôsledku zvýšenia m2 na zákazníka a prepnutiu do režimu OP výrazného množstva prevádzok s esenciálnym tovarom, sa budú intenzívne vytvárať rady pred obchodmi, v zlom počasí a navyše v náročnom predvianočnom období. To spôsobí ešte väčšiu nervozitu, ktorá môže byť živnou pôdou pre provokatérov. Hrozí preto, že obchodníci tak budú čeliť útokom na dennej báze, kedy bude potrebné volať políciu.


Z vyššie uvedených dôvodov preto SAMO dôrazne žiada o urgentnú zmenu súčasného znenia vyhlášky tak, aby bol umožnený prístup do obchodných domov aj osobám mimo režimu OP, pokiaľ sa jedná o návštevu esenciálnych prevádzok. Zároveň žiada o úpravu, ktorá ponechá 15m2 na zákazníka v rámci predajní s esenciálnym tovarom.

 

Súvisiacim problémom je aj hroziaci nedostatok personálu v predajniach. Zisťovať zaočkovanosť zamestnancov zamestnávateľom totiž až doteraz nebolo možné. „Berúc do úvahy, že zaočkovanosť personálu obchodov, najmä v regiónoch s nízkou zaočkovanosťou obyvateľstva môže byť približne rovnaká, nie je vylúčené, že po kontrole covid passov zamestnancov zistíme, že na otvorenie predajne ich nie je dostatok. Je preto reálna hrozba, že niektoré predajne potravín a drogistického tovaru by zostali v niektorých regiónoch Slovenska od pondelka zatvorené, ak sa táto povinnosť stanoví takto na poslednú chvíľu“ hovorí M. Krajčovič. Obchodníci pritom majú informácie od niektorých dodávateľov, že z rovnakého dôvodu budú mať problémy dodať do predajní niektoré potraviny v objednaných množstvách.


Otvorená zostáva aj otázka úhrady povinných testov zamestnancov, ktorá zatiaľ nie je legislatívne upravená a pohybuje sa v rovine verbálnych sľubov, že budú uhradené štátom. Nedoriešený zostáva aj veľmi dôležitý problém nakladania s použitým biologickým odpadom (použitými testami), keďže ani táto problematika nie je nijako upravená.


SAMO preto dôrazne žiada vládu SR, ako aj relevantné štátne inštitúcie, aby pri tvorbe príslušnej legislatívy, ale najmä vyhlášky upravujúcej vstup na pracovisko a testovanie zamestnávateľmi, vzala do úvahy vyššie uvedené argumenty a zohľadnila ich pri stanovení jej účinnosti.


Zdroj: Slovenská aliancia moderného obchodu

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk