kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Cieľom zálohového systému je vyzbierať 90 percent plastových fliaš a plechoviek

Súčasná realita je taká, že ak vypijeme nápoj v plastovej fľaši alebo v plechovke, tak ho nevyhodíme do obyčajného kontajnera, ale do žltej nádoby na triedený zber. Odtiaľ by mali obaly putovať na recyklačnú linku a spracovať sa na materiál, ktorý má ďalšie využitie. Tento systém má však svoje slabiny v prípade nápojových obalov.


V roku 2018 spracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) štúdiu, ktorá hodnotila systém triedenia plastového odpadu a porovnávala ho s potenciálom zálohového systému, ktorý funguje v zahraničí. V štúdii sa uvádza, že: „Podľa odhadov IEP sa na slovenský trh každoročne uvedie približne miliarda jednorazových nápojových PET obalov a zhruba 345 miliónov nápojových plechoviek. Z toho sa cez triedený zber podarí vyzbierať približne 62% PET fliaš.“


Triedený zber tak naráža na svoje limity, vieme ním vyzbierať na Slovensku len spomínaných 60 percent nápojových obalov, čo je malé číslo. Zálohový systém vznikajúci na Slovensku sa inšpiroval škandinávskymi a pobaltskými krajinami, v ktorých vďaka jeho zavedeniu vedia vyzbierať cez 90 percent jednorazových nápojových obalov.


„Európska legislatíva stanovila pre všetky krajiny povinnosť do roku 2029 zabezpečiť mieru vyzbierania plastových nápojových obalov 90% na recykláciu a nájsť efektívne spôsoby, ako to zabezpečiť. Slovensko si zvolilo cestu zálohovania, čo je v súčasnosti jediné reálne osvedčené riešenie, ako zabezpečiť vysokú mieru zberu, efektívnejšiu recykláciu a využitie recyklovaných materiálov pri výrobe nových obalov,“ vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.


Zálohový systém zároveň rieši ďalšiu slabinu triedeného zberu – vysledovateľnosť odpadu. V súčasnosti nevieme, či plastová fľaša alebo plechovka zo žltej nádoby na triedený zber naozaj skončí u recyklátora a získa šancu dostať sa v podobe nového produktu opäť na trh, zálohový systém vie vyriešiť aj tento problém.


„Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh, cez odber až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov,“ objasňuje L. Morvai a dopĺňa: „Funguje to vo všetkých krajinách, kde je zálohový systém zavedený a teda – vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu sa využiť na svoj pôvodný účel – výrobu nových obalov. Sú to cenné, 100% recyklovateľné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode ani v spaľovni, dajú sa z nich opätovne vyrábať nové obaly a šetriť tak energia a prírodné zdroje.“


Zálohový systém, ktorý na Slovensku bude fungovať od januára 2022 nám dáva príležitosť zbaviť sa voľne pohodeného odpadu, zvýšiť mieru a efektivitu zberu jednorazových nápojových obalov a sprehľadniť systém, ktorým sa tieto obaly zbierajú, recyklujú a znovu využijú.

 

Pri triedenom zbere, ktorý funguje dnes, sa z plastových fliaš a plechoviek môže stať hocičo. Zálohový systém umožňuje, aby sa nápojové obaly v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky použili na ten istý účel, teda že sa z plastovej fľaše stane znovu plastová fľaša a z plechovky plechovka.


Fakty o zálohovom systéme


+ spustí sa od januára 2022;


+ zálohovať sa budú všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;


+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;


+ zálohovaný obal je potrebné vrátiť nestlačený,


+ výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;


+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí zálohu 15 eurocentov;


+ záloha bude uvedená na cenovke alebo výveske oddelene;


+ zálohu dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohy teda nemá vplyv na cenu nápojov;


+ nápoje sa budú vracať do odberného automatu – zálohomatu v obchode, alebo v prípade menších potravín napríklad pri pokladnici, kde sa načítajú cez ručný skener;


+ do zálohového systému je zaregistrovaných už viac ako 2000 odberných miest, z čoho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly dobrovoľne.


Zdroj: Správca zálohového systému

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk