kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Coca-Cola pracuje na udržateľnom využívaní plastov. Na trhu je prvý produkt v 100 % rPET fľaši

Plastové obaly sú z hľadiska uhlíkovej stopy pre životné prostredie menšou záťažou ako tie sklené. Kľúčom je však správny prístup k nakladaniu s nimi a recyklácia použitých fliaš na výrobu nových. Aj spoločnosť Coca-Cola zintenzívňuje aktivity v tejto oblasti a konkrétne smeruje k cirkularite plastových obalov.


„Plasty ako obaly v skutočnosti značne znižujú celkovú uhlíkovú stopu, lebo oproti iným materiálom sú ľahšie a pri ich preprave sa spotrebuje menej fosílnych palív,“ hovorí prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa výskumu plastov venuje už viac ako 20 rokov. Aj pri recyklácii majú plasty omnoho nižšiu energetickú náročnosť ako sklo, ktoré mnohí považujú za vhodnejší nápojový obal. „Sklo má podstatne vyššie energetické nároky na recykláciu ako plasty. Taví sa pri približne 1600 °C, pričom plastom stačí teplota okolo 200 – 250 °C,“ dodáva P. Alexy.


Okrem ich dobrých vlastností však majú plasty svoje negatíva. Spoločnosť Coca-Cola si uvedomuje problém plastového odpadu aj svoju zodpovednosť v tejto otázke. „Je nevyhnutné, aby zodpovedné spoločnosti išli príkladom v udržateľných riešeniach. Veríme, že jedným z riešení, ako spotrebu plastov obmedziť, je využívanie recyklovaných materiálov,“ hovorí Dan Timotin, generálny riaditeľ Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.


Z hľadiska recyklácie plastových fliaš je efektívnym riešením materiál rPET, teda recyklovaný polyetyléntereftalát. Vzniká rozomletím PET fľaše na vločky, ktoré sa vyčistia a vyrobí sa z nich rPET granulát. Ten sa následne použije na výrobu nového nápojového obalu. Výhodou tohto typu plastu je, že sa dá recyklovať viackrát. Fľaša vyrobená zo 100 % materiálu rPET je vďaka tejto recyklácii vyrobená z už existujúceho PETu. Spoločnosť Coca-Cola sa zaviazala, že do roku 2025 bude polovica jej plastových fliaš vyrobená z rPET.


Prvá lastovička tejto prichádzajúcej zmeny sa už objavila aj na slovenskom trhu. „Voda Römerquelle v 100 % rPET fľaši je ukážkou, ako zabezpečiť cirkularitu v nápojových obaloch, je vyrobená z recyklovaných fliaš a dá sa ďalej recyklovať,“ vysvetľuje Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy v spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Slovensko sa tak zaradilo medzi 30 svetových krajín, kde má Coca-Cola v portfóliu aspoň jeden výrobok v plne recyklovanom obale. Už čoskoro však pribudne ďalší.


„Naším cieľom je, aby sa použité obaly čo najviac recyklovali a vyrábali sa z nich nové – tak chápeme cirkularitu. Očakávame, že pripravovaný zálohový systém na PET fľaše a plechovky tomu výrazne pomôže,“ dodáva M. Čubrík. Spoločnosť taktiež postupne mení spôsoby, ako navrhuje a vyrába fľaše a plechovky. Snaží sa používať menej materiálu a robiť ich ľahšie, aby mali menšiu uhlíkovú stopu pri preprave.


Záväzky spoločnosti Coca-Cola, smerujúce k cirkularite plastových obalov, zhŕňa celosvetová iniciatíva World Without Waste s environmentálnym programom, ktorá určuje smerovanie spoločnosti už od roku 2018. Jedným zo záväzkov je, že do roku 2025 bude 100 % nápojových obalov naprieč celým portfóliom Coca-Cola plne recyklovateľných. Na Slovensku je tento cieľ už splnený.


Ďalšou snahou iniciatívy je vytvoriť taký kolobeh nakladania s plastovými obalmi, ktorý zanechá čo najmenej odpadu. Práve preto sa Coca-Cola zaviazala, že do roku 2030 celosvetovo vyzbiera toľko fliaš a plechoviek, koľko ich vyrobí.


Zdroj: Coca-Cola

 

PR

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk