kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Grafton: Ani automatizácia dostatočne nezmiernila tlak na strane dopytu po pracovníkoch

Pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota spojená s pandémiou a nejasnými krokmi vlády. Aj napriek tomu očakáva personálna agentúra Grafton pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti.


Aktuálny Mzdový prieskum personálnej agentúry Grafton prináša trendy na trhu práce v Slovenskej republike, ale poskytuje aj najrozsiahlejší prehľad a porovnanie aktuálnych miezd v jednotlivých segmentoch trhu práce pre všetky regióny Slovenska. Mapuje tiež zmeny, ktoré na trhu práce spôsobila v uplynulom roku pandémia koronavírusu a prináša pohľad na vývoj zamestnanosti v tomto roku.


Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. Novinkou tohtoročného prieskumu je mapa s maximálnou hrubou základnou mzdou vybraných pozícií, ktorá manažérom z jednotlivých regiónov ukáže, či sú nimi ponúkané mzdy konkurencieschopné a nemusia sa obávať odchodu pracovníkov.


Na pracovnom trhu prevláda neistota


Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla v júli 2021 miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. Eurostat pritom zaznamenal podobnú výšku v celej eurozóne a to vo výške 7,6 %. Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v SR bola v júli 2021 na úrovni 8,29 %. Úrady práce evidovali celkovo 224 386 ľudí bez práce a 73 575 dostupných pracovných miest. „Nielen tieto ukazovatele, ale aj firemné analýzy ukazujú, že pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota spojená s pandémiou a nejasnými krokmi slovenskej vlády. Firmy by uvítali čo najrýchlejší návrat do obdobia spred korony, avšak už teraz je zjavné, že bude omnoho pomalší,“ komentuje aktuálnu situáciu na trhu Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton.


Slovensko stráca na atraktivite


V predošlom roku došlo k urýchlenému procesu digitalizácie a zvýšenému dopytu po špecifických službách – oblasť logistiky, e-commerce tak napríklad aj napriek kríze zažívala a stále zažíva nebývalý rozmach. Segment IT, automotive a priemyslu však tiež pociťuje stály nedostatok najmä kvalifikovaných odborníkov. Ani automatizácia dostatočne nezmiernila tlak na strane dopytu po pracovníkoch a to nielen kvalifikovanej, no v poslednom období tiež nekvalifikovanej pracovnej sily.


„Situáciu sa snažili firmy riešiť náborom zo zahraničia, avšak túto možnosť stále komplikuje pandémia koronavírusu – online pracovné pohovory, zložitejšia administratíva, časté zmeny v oblasti cezhraničného cestovania, nutnosť karanténneho ubytovania či testovanie prispievajú k tomu, že sa náborový proces stáva finančne aj časovo náročnejší. Navyše tradičné regióny v rámci zahraničného náboru (Ukrajina, krajiny Balkánu) zaznamenávajú prísun nových investícií, čo prirodzene tlačí lokálne mzdy smerom nahor, a Slovensko tak v dlhodobom horizonte môže stratiť časť svojej atraktivity práve pre zahraničných pracovníkov,“ vysvetľuje situáciu odborník.


Nedostatok odborníkov, aj zmeny v odmeňovaní


Trvalý vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch naprieč odbormi aj regiónmi vedie k rastu vzájomnej konkurencie medzi zamestnávateľmi. V tomto kontexte Grafton očakáva spájanie pozícií, ako sa to deje napríklad v oblasti bankovníctva, aj znižujúce sa nároky na kvalifikáciu. „Ak má záujemca o pozíciu správne pracovné návyky, motiváciu a záujem, firmy sú pripravené ho zaučiť a pomôcť mu získať potrebnú odbornosť. Kvalifikovaní kandidáti si tak budú môcť určovať nielen výšku mzdy, ale aj rôzne nefinančné benefity,“ hovorí M. Garaj.


Z hľadiska výšky miezd zaznamenal Grafton postupný nárast naprieč všetkými odbormi. Ide o kompenzáciu za stagnáciu v predošlom roku, ktorú kandidáti prirodzene očakávajú. Výrazné zmeny nastali v poskytovaní benefitov. Pandémia zastavila firemné vzdelávanie a z obľúbeného benefitu práce z domu urobila štandard. Tento rok dochádza k postupnému návratu finančných aj nefinančných benefitov, v žiadnom prípade však nebudú dosahovať úroveň pred koronakrízou.


V nákupe a logistike dochádza k automatizácii


Počas lockdownu obsadilo pozície typu skladník alebo picker množstvo pracovníkov z gastro sektora, ako recepční, kuchári alebo čašníci a to kvôli boomu v oblasti logistiky a doručovania. Aj napriek tomu, že dopyt už mierne opadol, stále ide o oblasť, ktorej sa darí. Do logistiky a skladového hospodárstva sa zavádzajú pokročilejšie trendy automatizácie, preto sa objavujú požiadavky na skúsenosti s prácou v automatizovaných skladových priestoroch, ako aj na technické zručnosti s nastavením týchto strojov. „Žiadaní sú kvalifikovaní pracovníci, najmä skladníci VZV a logistickí špecialisti. Preferovaná je tiež jazyková kombinácia anglického jazyka s inými, napríklad nemčinou, a to najmä pri pozíciách nákupcov. Rast miezd v logistike nebol významný, zamestnancom však boli obnovene benefity,“ vysvetľuje odborník z Graftonu.


Optimizmus v segmente obchodu, retailu a marketingu


V oblasti obchodu, retailu a marketingu prevláda optimizmus, nakoľko firmy z ostatných odvetví kvôli naštartovaniu obchodu a predaja investujú viac práve do tohto segmentu. Aj z tohto dôvodu naberajú nových pracovníkov - žiadaní sú uchádzači najmä digitálneho marketingu. Pri obchodných pozíciách preferujú skúsenosti a prax z daného odboru, ide predovšetkým o oblasť technického predaja, FMCG a pharma biznisu. Spoločnosti neváhajú pritom siahnuť ani po freelanceroch alebo poskytnúť zamestnancom prácu na home office. Po zastavení rastu miezd počas pandémie sa naštartovala aj táto stránka a mzdy v tomto segmente stúpajú najmä pri kvalifikovaných pracovníkoch z oblasti marketingu a v Bratislavskom kraji.


Predpoklad vývoja trhu


Vo väčšine regiónov aj sektorov rástla základná mzda pomerne výrazne a to priemerne o 3,5 % v porovnaní s druhou polovicou roka 2019. Je to však spôsobené negatívnym rastom miezd v minulom roku a tiež opätovným vyplácaním bonusov a odmien v tomto roku. Najrýchlejší nárast v rámci regiónov zaznamenal Žilinský a Prešovský kraj s 13-timi percentami, najpomalší zasa Bratislavský kraj a to 7 %. Najväčší nárast v rámci sektorov zaznamenal priemysel, obchod/retail a zdravotníctvo a to priemerne o 10 percent.


V nadchádzajúcom období očakáva Grafton pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti. „Ak vláda SR zabezpečí fungujúce protipandemické opatrenia, dá sa predpokladať výraznejšie oživenie produkcie. Firmy sú optimistické vo svojich výhľadoch a urobia maximum, aby sa trh dostal do obdobia spred koronakrízy. A to nielen z hľadiska nových pozícií, ale tiež miezd a benefitov,“ dodáva na záver M. Garaj.


Zdroj: Grafton Slovakia

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk