Ako vnímajú spotrebitelia označenie Nutri-Score? Odpoveď prinášajú výsledky aktuálnych štúdií

Európska komisia (ES) v máji 2020 oznámila, že chce do konca roka 2022 prijať jednotný systém nutričného označovania potravín na prednej strane obalu (Front of Pack Labeling – FOPL), ktorý je súčasťou stratégie Z farmy na stôl.


Zlepšenie označovania potravín je napĺňaním programov Európskej únie i odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe). Ich cieľom je prispieť k znižovaniu rizík epidémie obezity a jej dopadov na zdravie obyvateľov.


Uznávaný vedecký časopis International Journal for Vitamin and Nutrition Research priniesol v septembri 2021 prehľadovú štúdiu The Nutri-Score Nutrition Label spolu s výzvou, ktorú podpísalo 417 európskych akademikov a viac ako 30 odborných európskymi asociácií z oblasti výživy, verejného zdravia, onkológie, pediatrie, kardiológie. Štúdia vyjadruje podporné stanovisko pre systém nutričného označovania potravín na prednej strane obalu formou Nutri-Score. Medzinárodné vedecké štúdie potvrdzujú, že spotrebitelia vnímajú Nutri-Score ako najlepšie zrozumiteľnú pomôcku pre výber nutrične vyváženejších potravín.


Viacerí poprední slovenskí odborníci sa pridali k signatárom Výzvy zavedenia Nutri-Score v Európe. Medzi signatármi sú aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Slovenská obezitologická spoločnosť a Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, ktoré sú zároveň členmi neformálneho združenia Pro Nutri-Score Aliancia.


Štúdia zdôrazňuje, že rozhodnutia tykajúce sa oblasti verejného zdravia sa musia opierať o vedecké fakty a odborné argumenty. Rozhodnutia o nutričnom označovaní potravín majú vychádzať z výživových odporúčaní, rovnako majú spĺňať záujmy spotrebiteľskej verejnosti v oblasti prehľadnosti a zrozumiteľnosti.


Do európskej diskusie o označovaní potravín na obaloch vstúpilo okrem vedcov a odborníkov aj množstvo politických orgánov, záujmových skupín, médií, ale stala sa aj témou diskusií na sociálnych sieťach. Ich cieľom je často spochybniť odborný a vedecký základ nutričných označení a osobitne systému Nutri-Score. V diskusiách sa objavili aj alternatívne návrhy ako je napríklad batériový systém Nutrinform vyvinutý v Taliansku, ktorý vznikol v spolupráci s agropotravinárskou lobby. Ďalšie záujmové skupiny tvrdia, že informácie dostupné prostredníctvom súčasného označovania výživových údajov na obale sú dostatočné.


Slovenskí odborníci na výživu, lekári, akademici, výrobcovia potravín a zástupcovia štátnych inštitúcií sa taktiež zapojili do odbornej diskusie počas konferencie, ktorá sa konala v septembri 2021 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na stretnutí odprezentovalo Laboratórium spotrebiteľských štúdií SPU v Nitre výsledky spotrebiteľského prieskumu, ktorý sa týkal vplyvu nutričného označovania na spotrebiteľské správanie sa pri výbere potravín.


Výsledky prieskumu potvrdili zistenia, ktoré vyplynuli z výstupov podobných prieskumov v iných krajinách EÚ: označovanie potravín na prednej strane obalu systémom Nutri-Score môže spotrebiteľov motivovať pre výber produktov, ktoré viac zodpovedajú kritériám vyváženej stravy. Až tretina respondentov by zmenila svoje nákupné rozhodnutie v prospech výživovo kvalitnejšej potraviny, ak na obale bolo uvedené hodnotenie Nutri-Score. Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že taliansky systém Nutrinform pôsobil na respondentov mätúco, nezrozumiteľne a nepredstavuje jednoznačný stimul pre výber nutrične hodnotnejšej potraviny.


„Nutričné označenie produktov pomáha v lepšej orientácii spotrebiteľa, pričom práve systém Nutri-Score sa ukazuje v porovnaní s inými systémami ako jednoznačne najzrozumiteľnejší. Práve tento systém v jednotlivých členských krajinách EÚ podporujú aj naši kolegovia zo zahraničných spotrebiteľských organizácií, združení v Európskej spotrebiteľskej organizácii BEUC,“ dopĺňa Ing. Soňa Ďurčová zo združenia Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.


Zdroj: Pro Nutri-Score Aliancia

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk