Potravinárska komora Slovenska ocení aj v roku 2021 najlepšie inovácie a projekty trvalej udržateľnosti

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlasuje štvrtý ročník súťaže o Cenu PKS. Štvrtý ročník prináša nové možnosti zapojenia produktov vytvorením novej oceňovanej kategórie. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky a investujú do projektov trvalej udržateľnosti.


Inovácie v potravinárskej výrobe, prenos vedeckých poznatkov do praxe, reformulácia výrobkov, či ochrana životného prostredia patria k témam, ktorým sa Potravinárska komora Slovenska venuje už niekoľko rokov. Za účelom podpory inovácií v odvetví a zdieľania úspešných príbehov sa rozhodla udeľovať každoročne ocenenia v celkovo šiestich kategóriách. Po úspešných troch ročníkoch vyhlasujeme štvrtý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Prihlášku do súťaže je možné podať v termíne do 30. septembra 2021 a to nasledujúcich kategóriách:


A/ Inovatívny výrobok
B/ Inovácie v rámci potravín predpripravených a hotových jedál
C/ Reformulácia roka
D/ Trvalá udržateľnosť
E/ Začínajúci potravinár
F/ Osobnosť potravinárstva


V rámci nových trendov v potravinách zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu segment predpripravených a hotových jedál. Preto sa PKS rozhodla v roku 2021 oceniť najlepšiu inováciu práve v tejto kategórií. „V predchádzajúcom období, kedy sa z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 a zatvorených gastro prevádzok veľa ľudí stravovalo doma, dostali sa do popredia aj predpripravené a hotové jedlá. Preto sme sa rozhodli oceniť najlepšiu inováciu aj v tejto kategórii,“ hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS.


Začiatkom tohto mesiaca predstavila Európska komisia Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve. Ide o naplnenie jedného z cieľov stratégie „Z farmy na stôl“, v záujme vytvárania udržateľných potravinových systémov. V rámci Kódexu rezonuje výzva na inovácie v potravinách, zlepšovanie nutričných vlastností, či znižovanie odpadu v rámci celého potravinového reťazca. Preto je dôležité, aby aj slovenskí potravinári vnímali túto celospoločenskú objednávku a prinášali na trh inovované výrobky a projekty trvalej udržateľnosti.
Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne do 30.09.2021. Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny.


„Ako každý rok, aj v roku 2021 ocení Potravinárska komora Slovenska aj najlepší start-up, či osobnosť potravinárstva. Spotrebitelia si čoraz viac všímajú aj postoj výrobcov k ochrane životného prostredia a celkovej udržateľnosti výroby potravín, preto chceme opäť vyzdvihnúť aj najlepší projekt v rámci tejto kategórie. Pozývame preto všetkých potravinárov, aby sa zúčastnili súťaže a dali nám o sebe vedieť so zaujímavými výrobkami či projektami,“ uzatvára J. Venhartová.


Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk