Tesco odstránilo 86% ťažko recyklovateľných materiálov z obalov svojich výrobkov

Mnohé výrobky vlastnej značky Tesca sa už v súčasnosti predávajú v ľahších obaloch – vďaka tomu sa podarilo ušetriť 64 ton plastov.


Pred jeden a pol rokom sa Tesco zaviazalo, že do konca roka 2020 odstráni z obalov výrobkov vlastnej značky všetky materiály, ktoré sa ťažko recyklujú. Reťazec napreduje v napĺňaní svojich záväzkoch v oblasti trvalej udržateľnosti, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou.


„V roku 2019 sme zostavili zoznam materiálov, ktoré sa bežne používajú v obaloch výrobkov, a rozčlenili sme ich do kategórií – podľa recyklovateľnosti a dostupných alternatív. Aby sme zvýšili udržateľnosť našich výrobkov, v úzkej spolupráci s dodávateľmi sme odstránili všetky materiály, ktoré sa v rámci konkrétnych lokálnych podmienok považujú za ťažko recyklovateľné. Dosiahli sme významný pokrok v napĺňaní nášho záväzku a budeme pokračovať ďalej aj v roku 2021,“ hovorí Matt Simister, generálny riaditeľ Tesca pre strednú Európu.


Nahradiť sa doposiaľ podarilo až 454 ton plastov, ktoré nie sú vhodné na recykláciu. Toto číslo zahŕňa všetky štyri krajiny strednej Európy, kde Tesco pôsobí (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Ide o dôležitý krok smerom k dosiahnutiu ďalšieho cieľa reťazca, ktorým je využívanie 100 % recyklovateľných obalov vlastnej značky do roku 2025.


S rovnako pozitívnymi správami prichádza Tesco aj priamo v prípade Slovenska, kde sa podarilo eliminovať 149 ton nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov, čo predstavuje 86 % všetkých „červených“ materiálov.
Na úprave obalov výrobkov Tesco intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi. Reťazec sa počas uplynulých 18 mesiacov zameral na využitie vhodných alternatív a úpravu výrobných technológií. Výraznú zmenu si tak môžu už dnes zákazníci všimnúť napríklad pri balenom ovocí a zelenine. Tesco a jeho dodávatelia nahradili ťažko recyklovateľný polystyrén a PVC bežne recyklovanými materiálmi, ako sú PET, PE a polyetylén. Len táto úprava prináša každoročnú pozitívnu zmenu v podobe odstránenia viac ako 65 ton nerecyklovateľného materiálu.


Ďalším príkladom je výmena PVC fólie za LDPE pri energetických nápojoch – táto úprava konkrétne priniesla úsporu 5 ton materiálu, ktorý by inak po použití skončil ako odpad. Dôležité zmeny nastali aj pri mliečnych výrobkoch, pečive a cukrovinkách – tu bolo celkovo nahradených 143 ton ťažko recyklovateľného plastu, a to v rámci celého stredoeurópskeho podnikania Tesca.


Zdroj. Tesco

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk