Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

Slovenská aliancia moderného obchodu reaguje na opatrenia stanovené Ústredným krízovým štábom

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) rešpektuje opatrenia, ktoré boli ohlásené po zasadnutí Ústredného krízového štábu a samozrejme ich budú obchodníci reflektovať. Má však aj výhrady. 


„Musíme dodať, že takáto regulácia v obchode je skôr kontraproduktívna a jej zavádzanie je výsledkom nepoučenia sa z prvej vlny pandémie. Krízový štáb ide ďalej regulovať obchodné prevádzky napriek tomu, že doposiaľ nebolo preukázané šírenie vírusu v rámci obchodných prevádzok, keďže obchodníci, nad rámec regulácie štátu, prijali účinné hygienické a prevádzkové opatrenia. Najväčšiu výhradu máme ale k nesystémovému zavádzaniu opatrení v duchu hesla „o nás bez nás“,“ uvádza sa v stanovisku SAMO pre médiá.


SAMO od marca vyzýva vládu SR a krízový štáb, aby komunikovali zmeny s dotknutými subjektmi. Neprišlo k vyhodnoteniu opatrení z jari a na diskusiu sa nevyužil ani čas medzi prvou a druhou vlnou epidémie. „Už od augusta sme evidovali zhoršovanie situácie, za SAMO sme žiadali osobne aj verejne účasť v krízovom štábe alebo aspoň konzultácie, aby sme vedeli s dostatočným predstihom pripraviť efektívne rozhodnutia vychádzajúce z praxe a nie rozhodnutia od zeleného stola bez diskusie. V piatok 9. 10. 2020 sme opätovne žiadali o zaradenie zástupcu obchodu do krízového štábu alebo aspoň konzultácie v prípade zavádzania nových regulácií v obchode. Toto všetko ostáva bez odozvy a Ústredný krízový štáb opäť prijal nové opatrenia bez diskusie,“ uvádzajú v stanovisku obchodníci združení v SAMO.


Seniorské hodiny sa podľa tejto aliancie ukázali dokonca počas prvej vlny ako kontraproduktívne a napriek tomu ich krízový štáb opätovne zavádza. Seniori ich nevyužívajú a obchody sa blokujú, napríklad pre mamičky na materskej dovolenke a následne, po ich skončení, sa z dôvodu regulácie zvyšuje koncentrácia zákazníkov. Samo Dlhodobo upozorňuje, že seniori využívajú tzv. one stop shopping, čiže potraviny a drogériu nakupujú na jednom mieste, preto zavádzať seniorské hodiny samostatne aj pre drogérie je podľa nich úplne nelogické a neodôvodnené.


„Chceme za SAMO zdôrazniť, že cieľ máme všetci rovnaký – chrániť zdravie a životy našich zákazníkov a zamestnancov. Ak sa však ale nezmení prístup štátu, tak opäť budeme prijímať opatrenia, ktoré môžu mať oveľa negatívnejšie dopady na ekonomiku a môžu byť menej účinné ako tie, ktoré by vznikli v diskusii s dotknutými subjektmi z praxe. Žiadame preto vládu SR, aby prehodnotila v nedeľu navrhovanú reguláciu zo strany Ústredného krízového štábu, osobitne kontraproduktívne zavedenie seniorských hodín, ktoré sa v praxi neosvedčili. Zároveň žiadame, aby sa opatrenia neprijímali celoplošne, ale podľa miery rizika šírenia nákazy v jednotlivých odvetviach a aby sa efektivita a zavádzanie opatrení diskutovali s dotknutými subjektmi a tie sa ich nedozvedali iba z tlačových besied,“ uvádza sa v závere oficiálneho stanoviska.


Zdroj: SAMO

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW