Etickú certifikáciu FAIRTRADE pozná 44 percent Slovákov

Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v máji a júni tohto roka dala od spoločnosti Median opäť spracovať prieskum, v ktorom zisťovala znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE.

 

bananyFT

 


Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa prieskumu ju pozná 44 % slovenských spotrebiteľov (pričom 19 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená).


Spontánnu znalosť tohto označenia (na otázku: "Poznáte nejaké označenia / certifikáty, ktoré vás informujú o pôvode alebo zaručujú, že pri výrobe boli splnené určité podmienky?") zistil prieskum u 5 percent opýtaných, čo je rovnako ako v minulom roku. Keď bola otázka spresnená (Poznáte nejaké označenie tovaru, ktorý sa zameriava na zlepšovanie pracovných podmienok pestovateľov a zamestnancov v tzv. rozvojových krajinách Afriky, Ázie alebo Latinskej Ameriky? "), uviedlo známku FAIRTRADE 12 percent respondentov prieskumu (vlani to bolo 10 percent).


„Známkou FAIRTRADE sú označené produkty certifikovaných pestovateľov a výrobcov dodržiavajúcich štandardy, ako sú zákaz detskej práce, spravodlivá odmena pre pestovateľov alebo šetrný prístup k životnému prostrediu. Preto je samozrejme naším cieľom, aby znalosť tejto certifikácie medzi zákazníkmi bola čo najvyššia,“ hovorí k tomu Hana Malíková, riaditeľka neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, a dopĺňa: "K záujmu o Fairtrade prispieva okrem iného väčšia pozornosť zameraná na témy udržateľnosti. Verím, že svoju úlohu zohráva aj stále väčšia ponuka týchto výrobkov zo strany slovenských obchodníkov a tiež osvetové aktivity, ktoré usporadúvame priamo my, alebo členské organizácie našej platformy.“


V minulom roku zisťoval obdobný prieskum Fairtrade Česko a Slovensko, do akej miery sa slovenskí spotrebitelia všeobecne zaujímajú o sociálne, ekologické a etické problémy a ako ich zohľadňujú vo svojom nákupnom správaní. Záujem o tému dlhodobej udržateľnosti, šetrnosti k životnému prostrediu a dodržiavaniu ľudských a pracovných práv deklarovalo 82 % respondentov prieskumu.


Pokiaľ ide o zohľadňovanie týchto otázok pri nákupe, najväčšie percento opýtaných uviedlo, že zohľadňuje to, či tovar vznikol udržateľne s ohľadom na životné prostredie (51 % skôr či určite áno), ďalej to, či pri výrobe nebola využitá detská práca (41 % skôr či určite áno), a to, či pestovatelia alebo zamestnanci dostali zodpovedajúcu odmenu (39 % skôr či určite áno). Najvyšší podiel odpovede „určite áno“ prieskum zaznamenal pri otázke týkajúcej sa detskej práce (21 %). 81 % opýtaných takisto uviedlo, že obchodné reťazce by skôr či určite mali aktívne ponúkať tovar vyrobený v súlade s princípmi Fairtrade.

 

Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk