dm otvára historicky prvú obchodnú predajňu pod vedením absolventov odborného výcviku

V stredu 24. júna 2020 otvára dm v obci Ľubotice pri Prešove svoju v poradí už 152. filiálku, ktorá je veľmi výnimočná. Jej kompletné personálne obsadenie, teda vedúca a tri spolupracovníčky, sú všetko žiačky odborného výcviku, s ktorými dm spolupracuje už od ich nástupu na strednú školu v roku 2012, ktorú vyštudovali s jej podporou.

 

dmfilialka

 

Ide tak nielen o historicky prvú filiálku dm, ktorú riadia len absolventi odborného výcviku, ale o prvú obchodnú prevádzku tohto druhu na Slovensku vôbec.


Všetky dámy študovali na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove s podporou dm. Vedúca filiálky a dve spolupracovníčky ukončili štúdium v roku 2016 a zaujímavosťou je, že práve ony sú prvé tri vybrané talenty dm pre obchod vôbec. Jedna spolupracovníčka je o rok mladšia a ukončila svoje štúdium v roku 2017. Všetky počas štyroch rokov na strednej odbornej škole praxovali v dm a po maturite ihneď nastúpili do trvalého pracovného pomeru, odkedy pracovali v rôznych filiálkach v rámci mesta Prešov. Počas svojej práce v dm od ukončenia štúdia aktívne pracujú aj so svojimi mladšími spolužiakmi – žiakmi duálneho štúdia, ktorí praxujú vo filiálkach dm.


Jedna zo žiačok dm sa úspešne kariérne vypracovala cez absolventku štúdia, predavačku, zástupkyňu až na manažérsku pozíciu vedúcej filiálky, čo poukazuje na opodstatnenosť takéhoto typu štúdia. Je aktívna aj v oblasti interného vzdelávania v dm, je členkou tímu rozvoja spolupracovníkov ako dm poradca a účastníčkou akreditovaného vzdelávacieho programu drogerista. Od septembra 2020 bude certifikovanou inštruktorkou žiakov odborného výcviku duálneho vzdelávania a na nasledujúci školský rok jej bude priradený na filiálku aj jeden žiak na odborný výcvik.


V deň otvorenia filiálky boli v predajni prítomné aj tri žiačky prvého ročníka štúdia v systéme duálneho vzdelávania na SOŠ obchodu a služieb v Prešove s cieľom náboru nových žiakov základných škôl. Ide o osvedčený postup akvizície, keď žiačky v priestoroch predajne počas celého dňa interagujú nielen s mladými ľuďmi, ale aj s ich rodičmi, ktorí v daný deň navštívia filiálku, a rozprávajú sa s nimi o vzdelávaní v dm v systéme duálneho vzdelávania, pričom sa zároveň delia aj svoje skúsenosti z prepájania teórie s praxou, či už je to z oblasti poradenstva, komunikácie alebo práce s tovarom.


„Na začiatku práce v oblasti vzdelávania mladých ľudí sme si definovali víziu, aby absolventi nášho vzdelávacieho programu pôsobili na vedúcich pozíciách spoločnosti. Prešlo osem rokov a naši bývalí žiaci, prví absolventi vzdelávacieho programu, samostatne vedú filiálku. Naša vízia sa naplnila. A to je zároveň dobrou správou pre mladých ľudí, ktorí sú ešte žiakmi základných škôl, že v dm sa to dá. Už od prvého ročníka strednej školy totiž môžu pracovať na svojej kariére. Je len na nich, či ponuku od dm prijmú a budú na sebe dennodenne cieľavedome pracovať, až kým sa nevypracujú napríklad na manažérsku pozíciu. A ani tu sa ich cesta nemusí končiť,“ uvádza Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník, dm drogerie markt.


Duálne vzdelávanie pre prácu v dm


dm pokračuje vo vzdelávaní žiakov a v spolupráci so strednými odbornými školami už v poradí ôsmym rokom. V školskom roku 2019/2020 v systéme duálneho vzdelávania pre dm študuje 91 žiakov, pričom 44 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Oproti predchádzajúcemu roku je to o 57 % viac, čo hovorí o pretrvávajúcom záujme o štúdium pre dm. Novinkou sú štyri žiačky prvého ročníka z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie v rezorte Financie a controlling. Okrem Obchodnej akadémie spolupracuje dm s ďalšími 13 strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska, kde žiaci študujú v odbore obchodný pracovník.


Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú svoj odborný výcvik priamo vo filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky nielen z radov vedúcich filiálok, ale aj z radov kolegýň v prevádzke. Aktuálne sprevádza žiakov v systéme


134 spolupracovníkov, ktorí získali certifikát inštruktora v duálnom vzdelávaní. Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania získala v uplynulom obchodnom roku aj centrála spoločnosti a zároveň ním disponuje 109 filiálok a logistické centrum v Senci. Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne.


Zdroj: dm drogerie markt

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW