Ako ďalej s jedno a dvojcentovými mincami?

Zväz obchodu SR (ZO SR) naďalej navrhuje zrušiť ich používanie pri platení v hotovosti, keďže sektor obchodu sa neustále stretáva s problémami pri operáciách s týmito platidlami.


Vo viacerých členských štátoch EÚ už boli tieto drobné mince vyradené z obehu, čo následne prispelo k zjednodušeniu operácií s hotovosťou. Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR, uviedol, že obchodné prevádzky jednak veľmi zaťažuje samotná manipulácia s týmito mincami, avšak oveľa závažnejšie ťažkosti a vysoké náklady sú spojené predovšetkým s odovzdávaním mincí do komerčných bánk, kde poplatky dosahujú neprimeranú výšku až do hodnoty výšky samotného vkladu.


“Najvypuklejšie je to v prípade jednocentových mincí, kde odovzdanie 100 ks týchto mincí býva spoplatnené poplatkom až 1 €, t.j. prakticky celou hodnotou vložených mincí,” povedal P. Konštiak.


„Bežne sa stáva, že zákazníci strávia počas platenia hľadaním drobných minci veľa času. Zdržuje to nielen ostatných zákazníkov aj pokladníkov. Nežiadame to kvôli sebe, ale najmä kvôli spotrebiteľom. Našim cieľom je čo najviac zrýchliť servis pri pokladniciach a zamedziť zbytočnému zdržiavaniu. S jedno a dvojcentovými mincami máme aj my obchodníci veľa ďalšej práce. Každý večer ich treba spočítať a manipulovať s nimi,“ uvádza P. Konštiak. Ako dodáva, v niektorých krajinách EÚ bol už zavedený systém zaokrúhľovania, ktorý by mohol byť časom realitou aj na Slovensku.


„Aj v rámci EÚ sa rokuje o tom, aby sa plošne zaviedlo zaokrúhľovanie. Národnú banku stojí obrovské množstvo peňazí dať tieto mince vyrobiť. Aktuálne je 54 percent 1 a 2 centových mincí, v obehu je zhruba 500 miliónov týchto mincí. Nie sme za to, aby sa zrušili, týmto krokom by sme narušili určitý systém, sme však za to, aby sa obmedzilo ich používanie,“ dodáva P. Koštiak.

 


Zdroj: Zväz obchodu SR

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk