Fairtrade v reakcii na pandémiu Covid-19 poskytuje priamu finančnú podporu pestovateľom z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky

Organizácia Fairtrade International v reakcii na pandémiu ochorenia Covid-19 založila dva podporné fondy, ktorých cieľom je priama finančná pomoc fairtradovým pestovateľom a družstvám.

Počiatočný vklad týchto fondov je v súčte 3,1 milióna €. Tieto peniaze sú určené jednak na pokrytie okamžitých potrieb pestovateľov, robotníkov a ich komunít na globálnom Juhu, jednak na podporu obnovy tamojšej ekonomiky.


„Na krajiny globálneho Juhu dopadá pandémia o to citeľnejšie, že absolútna väčšina tamojších ľudí nemá možnosti porovnateľné s našimi – zadovážiť si ochranné pomôcky, pracovať z domova, žiť nejaký čas z úspor, získať podporu od štátu v prípade prerušenia podnikania alebo straty zamestnania,“ vysvetľuje dôvody pomoci Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko. „Narušenie globálnych dodávateľských reťazcov spôsobené poklesom dopytu po surovinách pestovaných na globálnom Juhu môže viesť k tomu, že milióny ľudí v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike budú prakticky zo dňa na deň uvrhnutí do absolútnej chudoby.“


Fairtrade Česko a Slovensko prispela do podporných fondov Fairtrade sumou desaťtisíc €. „Ide o peniaze, ktoré pochádzajú z licenčných poplatkov za fairtradový tovar predaný v Českej republike a na Slovensku. Dá sa teda povedať, že na túto sumu sa zložili všetci Česi a Slováci, ktorí nakupujú fairtradový tovar,“ hovorí H. Malíková.


Fond nazvaný Fairtrade Producer Relief Fund (Fond na podporu fairtradových pestovateľov) vznikol práve z príspevkov jednotlivých národných organizácií Fairtrade International. Poskytol 2,1 milióna € fairtradovým družstvám a plantážam s certifikáciou Fairtrade, ktoré naliehavo potrebujú investovať do bezpečnosti ľudí a zabezpečenia ich základných potrieb.

 

„Z týchto peňazí tak môžu nakupovať napríklad rúška a základný ochranný a zdravotnícky materiál, ale môžu ho použiť aj na dočasné vyplácanie miezd zamestnancov na nútenej dovolenke, na nákup potravinovej pomoci alebo na budovanie pohotovostných zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje H. Malíková.


Zámerom fondu Fairtrade Producer Resilience Fund (Fond pre zvyšovanie odolnosti fairtradových pestovateľov), ktorý teraz disponuje sumou 1 milión €, sú ekonomické intervencie, ktoré majú pomôcť obnoveniu stabilných a dlhodobých obchodných vzťahov, ktoré mohli byť pandémiou narušené. Slúžia teda napríklad na nákup nových technológií, zvyšovanie výrobných kapacít či na investície do marketingu fairtradovej produkcie a má producentom vypomôcť s dlhodobými potrebami, ktoré sa prejavia, až nastane po pandémii covidu-19 návrat k bežnému životu.


„Zmyslom existencie systému Fairtrade je meniť spôsob obchodovania tak, aby bol udržateľný a aby pestovatelia a robotníci zarábali dostatok peňazí na dôstojné živobytie. Uvedomujeme si však, že v období krízy musíme robiť ešte viac, aby sme ochránili zdravie, bezpečnosť a budúcnosť tých, vďaka ktorých práci si môžeme vychutnávať napríklad kávu, čaj alebo čokoládu,“ hovorí k založeniu fondov Darío Soto Abril, riaditeľ Fairtrade International. „Tieto fondy pochopiteľne nemôžu celkom pokryť potreby všetkých producentov ovplyvnených aktuálnou pandémiou, a preto pokračujeme vo vyhľadávaní ďalších zdrojov financovania v rámci systému Fairtrade aj medzi našimi partnermi.“


Napriek tomu, že podporné fondy cielia na okamžité potreby, je jasné, že prebiehajúca pandémia bude mať extrémny dopad na globálne dodávateľské reťazce a celosvetový obchod, pričom tento dopad bude citeľný až v nasledujúcom období sadby/zberu. Fairtrade International preto uvíta príspevky do fondu Producer Resilience Fund od obchodníkov, firiem, nevládnych organizácií aj vládnych orgánov. Prostriedky z oboch fondov budú proporcionálne rozdelené medzi tri regionálne siete Fairtrade producentov (Afrika, Ázia & Tichomorie, Latinská Amerika). Každá producentská sieť bude spravovať a riadiť distribúciu, monitorovanie a dopad prostriedkov z fondov na producentské organizácie s certifikáciou Fairtrade, a to priamo na frontovej línii boja s koronavírusovou krízou.

 


Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk