Fairtrade International umožnila vyplácanie fairtradového príplatku priamo pestovateľom

Organizácia Fairtrade International v reakcii na pandémiu ochorenia Covid-19 umožnila flexibilnejšie nakladanie s takzvaným fairtradovým príplatkom, teda s peniazmi, ktoré fairtradové družstvá získavajú nad rámec výkupnej ceny.


Za bežných okolností využívajú družstvá tieto prostriedky na investície do projektov prínosných pre celú komunitu, ako sú zdroje pitnej vody, vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť, a do zvyšovania efektivity pestovania a kvality produkcie.


„Fairtrade si uvedomuje, že podpora drobných pestovateľov a zamestnancov plantáží je v tejto situácii dôležitejšia než kedykoľvek inokedy. Preto až do konca septembra 2020 dáva družstvám väčšiu voľnosť v rozhodovaní o tom, akým spôsobom fairtradový príplatok využijú,“ hovorí Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko. „Veríme, že vďaka tomu dokážeme aspoň zmierniť negatívne dopady, ktoré na pestovateľov z chudobných krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky má a bude mať narušenie globálneho obchodu, ktoré so sebou pandémia prináša.“


Fairtrade International zároveň apeluje na spoločnosti, ktoré pestujú napríklad banány alebo čaj na certifikovaných plantážach a sú významnými zamestnávateľmi, aby navzdory narušeniu dodávateľských reťazcov, ktoré ich negatívne ovplyvní, rešpektovali základné pracovné aj ľudské práva svojich zamestnancov a vo zvýšenej miere dbali na ich bezpečnosť a zdravie. „Fairtrade vyzýva zamestnávateľov, aby dbali na to, že ľudia dodržujú predpísaný odstup, že majú možnosť umývať si ruky, dezinfikovať sa a dodržiavať ďalšie hygienické opatrenia, a že tí, ktorým bola nariadená karanténa, ju dodržujú, a že pre všetkých je zaistená potrebná zdravotná starostlivosť,“ vysvetľuje H. Malíková.


Obchodníkov a distribútorov Fairtrade International vyzýva, aby naďalej plnili svoje dlhodobé záväzky voči dodávateľom – fairtradovým družstvám a pestovateľom – a spolupracovali s nimi na tom, aby bolo možné zachovať pracovné príležitosti a teda zdroje príjmov pre pestovateľov a ich rodiny. „Fairtrade bude vývoj na globálnom Juhu v súvislosti s pandémiou pozorne sledovať a vyhodnocovať a budeme o tejto situácii aj o ďalších opatreniach, ktoré Fairtrade v súvislosti s Covid-19 robí, pravidelne informovať slovenskú verejnosť a médiá,“ dodáva H. Malíková.


Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk