Potravinári aj obchodné reťazce chcú kultivovať aj naďalej obchodné vzťahy

V nadväznosti na oznámenie Európskej iniciatívy dodávateľského reťazca (European Supply Chain Initiative) o ukončení aktivít ku koncu roku 2019, týmto Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu ako členovia slovenskej Iniciatívy pre férový obchod vyjadrujú svoje rozhodnutie pokračovať v národnej iniciatíve.


Dodávatelia aj odberatelia potravín majú záujem aj naďalej v Slovenskej republike podporovať samoreguláciu a kultivovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Obe zakladajúce združenia sú zároveň pripravené aktivity slovenskej Iniciatívy pre férový obchod ďalej rozvíjať.


Európska iniciatíva dodávateľského reťazca ukončí po šiestich rokoch svoje pôsobenie. Počas svojho pôsobenia sa k Princípom správnej obchodnej praxe prihlásilo viac ako 1200 spoločností z celej Európy, tak dodávateľov, ako aj odberateľov potravín. Princípy správnej obchodnej praxe budú naďalej propagované európskymi sektorovými organizáciami, pričom národné platformy môžu na základe vlastného uváženia pokračovať v ďalšej činnosti.


Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod na Slovensku 9. februára 2018. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu. Počas svojho pôsobenia Iniciatíva prijala všetky potrebné dokumenty a postupy na riešenie prípadných porušení Princípov správnej obchodnej praxe formou dialógu.


„Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Sme radi, že zásady presadzované európskou iniciatívou sa pretavili aj do ustanovení európskej smernice o nekalých obchodných praktikách. Vzájomný dialóg medzi dodávateľmi a odberateľmi je pre kultiváciu vzájomných vzťahov dôležitý a preto budeme túto iniciatívu aktívne komunikovať aj naďalej a pozývať do nej aj ďalších potravinárov, vrátane spoločností zo Slovenska, ktoré sa prihlásili k európskej iniciatíve,“ hovorí Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.


„Počas vyše ročného pôsobenia Iniciatívy pre férový obchod sme maximálne prispôsobili všetky dokumenty Iniciatívy na slovenské podmienky a komunikujeme o konkrétnych príkladoch porušenia správnej obchodnej praxe, aby sme mohli jasne ukázať, že za iniciatívou sú konkrétne záväzky na presadzovanie férových obchodných vzťahov. Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu sú pripravení aktívne pokračovať v dialógu s potravinármi,“ uvádza Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.


Rozhodnutie pokračovať v slovenskej iniciatíve pre férový obchod víta aj jej predseda, doc. Ing. Štefan Žák, PhD. z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Férové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a riešenie sporov formou dialógu majú naďalej svoje opodstatnenie a ja vítam rozhodnutie oboch zakladateľov Iniciatívy pre férový obchod, že sa rozhodli pokračovať v jej ďalšom pôsobení. Nakoniec, aj v samotnej smernici o nekalých obchodných praktikách nabádajú európske inštitúcie členské štáty, aby na národnej úrovni podporovali samoreguláciu,“ uzatvára Š. Žák, predseda slovenskej Iniciatívy pre férový obchod.


Prihlásením sa k Iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K Iniciatíve sa dá prihlásiť prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.sk  a každý záujemca dostane plnú podporu Iniciatívy pri zavádzaní uvedených pravidiel do svojej praxe.

 

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW