Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Na čo nezabudnúť pri príprave promo letákov?

 

Plánujete odpromovať nový produkt, upútať na produktovú akciu či súťaž a chcete to cieľovej skupine

odkomunikovať pomocou letákov? Pre nováčikov sa to zo začiatku môže javiť ako mätúci proces. No
stačí, ak krok za krokom zvážite niekoľko dôležitých otázok.

 

poster

 

Výsledkom bude leták, ktorý zaujme obsahom aj prevedením. Na čo teda pri tvorbe letáku nezabudnúť?

 

Každý správny podnikateľ chce dosiahnuť zisk. Niekedy sa však musí držať osvedčených krokov, ktoré
mu tento cieľ umožnia dosiahnuť oveľa ľahšie.

 

Čo má byť predmetom zadania?


Predtým, než sa pustíte do príprav, pripravte si odpovede na otázky. Aký je cieľ kampane? Kto je
cieľová skupina, čo má byť predmetom komunikácie a čím by ste chceli vašu cieľovú skupinu osloviť?
Reflektuje to jej potreby? Je na ponuke niečo jedinečné, je v porovnaní s konkurenciou unikátna?
Vyzdvihnite to. Zvážte, ako by mal byť leták pripravený, čo na ňom nesmie chýbať. Netreba zabúdať,
že človeka často krát ako prvé upúta práve vizuálne prevedenie. Je preto dôležité prizvať si na návrh
grafika a intenzívne s ním spolupracovať. Napokon aj pre neho budú dôležité odpovede na otázky,
ktoré by ste si mali zodpovedať v rámci prípravy zadania.

 

Aký zvoliť formát?


Zvážte rozsah posolstva a použitie. Bude umiestnený v predajni v stojane? Pôjde do výkladov? Bude
predmetom samplingu? Prikladá sa k produktu? Pôjde o leták distribuovaný do schránok? Na výber
máte z viacerých možností, no najčastejšie sú to veľkosti: A3, A4, A5 a A6. Ako sa v týchto veľkostiach
vyznať? Jednoducho vytrhnite z veľkého zošita (A4) dvojstránku. Získate veľkosť A3. Preložením na
polovicu vznikne formát A4. Následným zložením na polovicu získate A5 a opätovným prehnutím
máte rozmer A6.

 

Dvakrát meraj a raz tlač


Nikto nechce zistiť, že po náročnom procese príprav sa vo vytlačenom letáku nachádza chybička
krásy. Či už pôjde o grafiku alebo hoci aj malú chybu v gramatike. Nikdy nie je na škodu prečítať si
leták niekoľkokrát po sebe. Ak obsahuje veľa textu, zvážte oslovenie jazykového korektora či
korektorky. Pomôže vám nielen opraviť prípadné chyby, ale dokáže text vyladiť a vyšperkovať aj po
štylistickej stránke. Ak sú podklady na 100% hotové, pripravte z nich tlačové dáta, súbor uložte
napríklad vo formáte tlačového PDF.

 

Ako na výber papiera?

 

Človek využíva všetky svoje zmysly aj bez toho, aby si to uvedomil. Dotiahnite preto svoj produkt do
dokonalosti, a to naozaj z každej stránky. Keď sa dostane váš leták do rúk cieľovej skupiny, bude jej
príjemný na dotyk? Pôjde o prémiový produkt pre prémiovú cieľovú skupinu? Tomu by mal
zodpovedať výber papiera aj jeho gramáže. Ani samotná grafika letáku by nemala na zvolenom
papieri zaniknúť. Najčastejšie sa používajú tieto druhy papierov: matná krieda, lesklá krieda, ofset a
kraftliner. Napokon nezabudnite v zadaní ani na to, či pôjde o jedno alebo obojstrannú tlač.

 

Ak má byť leták pripravený precízne, venujte mu potrebný čas. Výsledkom kvalitného zadania bude
dokonalý leták, ktorý splní vaše očakávania a pomôže naplniť kampaňové ciele.

 

Pre spoľahlivú a kvalitnú tlač navštívte www.justprint.sk.

 

Zdroj a foto: www.justprint.sk

 

PR