Návštevníci u nás trávia viac času

Hovorí Vladimír Béreš, riaditeľ obchodno – zábavného centra AVION v Bratislave. V rozhovore odhalil časť z aktuálnych plánov, zhodnotil fungovanie centra a vyzdvihol dôležitosť niektorých silnejúcich trendov.

 

beres v

 

Nedávno ste otvorili unikátnu gastronomickú pasáž. Išlo o dlho očakávaný a precízne pripravovaný projekt. Aké boli prvé reakcie návštevníkov?


Veľmi pozitívne. Skvelé ohlasy sa aj naďalej týkajú skladby gastronomickej ponuky, celkového architektonického riešenia a pohodlia, ktoré v tomto priestore panuje. Predpokladáme, že nová gastronomická zóna výrazne prispeje k ďalšiemu nárastu návštevnosti centra a k zvýšeniu počtu lojálnych zákazníkov. Veríme, že novinka bude atraktívna aj pre tých ľudí, ktorí v AVIONE ešte neboli, alebo nenavštevujú toto centrum pravidelne.


Aké ďalšie plány máte pred sebou v tomto roku?


V prvom polroku budeme otvárať viacero nových predajní. Ide o väčšie projekty, ktoré vyžadujú investície na nevyhnutné stavebne úpravy priestorov.


Zmeny, ktoré súvisia s otvorením novej gastronomickej zóny plánujeme aj v tzv. servisnej zóne centra. Na jar chceme realizovať výstavbu parkovej zóny, čím zatraktívnime prístup do centra z rezidenčných zón, ktoré sa nachádzajú v blízkosti centra AVION.


O predajne akých značiek konkrétne pôjde?


Úplne novými značkami budú u nás Mohito, CCC, Lindex a Aldo. Prvú predajňu na Slovensku u nás otvorí aj predajňa obuvi Steve Madden. Otvorením roka 2019 však bude pre naše centrum uvedenie novej predajne Zara. Rozprestierať sa bude na ploche 3800 m2.


Nové predajne u nás pribúdajú postupne. Koncom minulého roka sme otvorili veľkú predajňu Samsung, predajňu talianskej kozmetiky Lérbolario alebo najväčšiu predajňu super ZOO na Slovensku.


Darí sa vám prilákať aj značky, ktoré doposiaľ na Slovensku neboli zastúpené?


Naša spoločnosť Ingka Centres momentálne vlastni a prevádzkuje 45 centier v Európe, Číne a v Rusku, v súčasnosti vzniká nová organizačná štruktúra, ktorá prinesie zaujímavé možnosti ako uviesť na slovensky trh značky, ktoré tu zatiaľ nemajú zastúpenie.


Už niečo vyše roka funguje u vás aj veľkoplošná predajňa Kaufland. Využívajú ľudia toto obchodné centrum naďalej aj na nákupy potravín?


Klasické hypermarkety, ktoré budovali v obchodných centrách vysokú návštevnosť sú už dávno minulosťou. Požiadavky a očakávania zákazníkov sa zmenili, vznikli nove koncepty s rôznou cieľovou skupinou. Kaufland, ktorý máme v našom obchodnom centre, predstavuje zážitkovú a modernú predajňu, ktorá splnila naše očakávania. Rastú obraty aj návštevnosť.


Aký podiel dnes v centre AVION patrí predaju potravín?


Je to asi 8 %.


Naznačili ste črty vývoja maloobchodu aj na Slovensku. Aké ďalšie trendy týkajúce sa obchodných centier vo svete vnímate? Čo uplatňujete?


Je zrejmé, že svet okolo nás sa mení ešte rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Požiadavky a očakávania zákazníkov sa vyvíjajú, retailové prostredie sa vplyvom technológií, urbanizácie, ekonomiky a ďalších faktorov zásadne mení. Snahou súčasných obchodných centier je ponúkať zákazníkom viac ako len „shopping“. V náväznosti na to rastie podiel gastronomickej ponuky, služieb a konceptov prirodzeného trávenia voľného času.


Na nove trendy pružne reagujeme, iná cesta nie je. Chceme byť pre zákazníkov dlhodobo atraktívnou adresou, usilujeme sa preto čo najlepšie poznať ich potreby a túžby. Našou stratégiou je vytvoriť z tohto obchodného centra obľúbené miesto stretávania sa, miesto, ktoré spája rôzne komunity, priestor, kde sa ľudia inšpirujú, získavajú skúsenosti s novými technológiami, nakupujú, jedia a trávia čas a odkiaľ si odnášajú príjemné zážitky a emócie.


Príkladom novej služby, ponúkanej nad rámec klasického nakupovania, je prevádzka modernej veterinárnej kliniky. Prvých návštevníkov privíta v januári 2019.


Moderné obchodné centrum využíva aj najmodernejšie technológie. Inak to nie je ani v vás. Čo by ste v tejto súvislosti vyzdvihli?


AVION bol budovaný postupne, v niekoľkých fázach. Každé rozšírenie zároveň prinieslo moderné technológie. Išlo napríklad o osvetlenie, alebo slnečné clony, ktoré sa automaticky regulujú podľa počasia resp. intenzity vonkajšieho osvetlenia. Prinášať moderne inovácie, ktoré by zákazníkovi zjednodušili nákup, orientáciu v centre, alebo podporili celkový pozitívny zážitok je našim strategickým cieľom. Určite v tom budeme ďalej pokračovať.


Ako sa vyvíja návštevnosť centra AVION?


Keď sme v roku 2007 otvorili novu časť centra a premiérovo „uviedli“ na slovensky trh silné značky ako napríklad Zara, H&M, Marks Spencer, C&A a ďalšie, návštevnosť centra sa zo dna na deň zvýšila o 20 %. V súčasnosti sú však už takéto nárasty utópiou.


Nepociťujete v dobe rozmáhajúceho sa internetového nakupovania útlm záujmu návštevníkov?


Saturácia trhu a konkurencia obchodných centier v Bratislave je momentálne vysoká. Samotnú návštevnosť ovplyvňuje množstvo faktorov. Internetový obchod ma z tohto hľadiska skôr vplyv na obraty nájomcov ako na návštevnosť.


Ako dlho dnes priemerne zákazníci u vás zotrvajú?


Až 95 minút. V porovnaní s poslednými rokmi ide o mierny nárast. Za kalendárny rok 2018 očakávame nárast návštevnosti o 4 % v porovnaní s rokom 2017. Je to celkom slušný výsledok.


Počas roka realizujete pre návštevníkov centra viacero zaujímavých aktivít. Mnohé majú netradičný charakter a celkom dobre fungujú. Ktoré z nich patria k najobľúbenejším?


Každá aktivita ma svoju cieľovú skupinu a svojský charakter. Obľúbené je napríklad Krúžkobranie na začiatku školského roka, rodičia a deti si priamo u nás môžu vybrať niektoré z prezentovaných záujmových krúžkov. Úspešnou akciou je aj prezentácia stredných škôl bratislavskej župy, organizovaná v spolupráci s bratislavským samosprávnym krajom.


Zmene často predchádza vhodný a silný impulz. Ten môže prísť aj od návštevníkov. Realizujete si prieskumy spokojnosti?


Robievame si ich každoročne, osvedčuje sa nám to. Výsledky sú doležíte pre naše ďalšie plány a aktivity.

 

Spoločenská zodpovednosť je dnes silným pojmom aj v prostredí retailu. Čo je pre vás v tomto smere kľúčové?


Ak by sme tento pojem zúžili len na oblasť facility managmentu, je pre nás doležíte, aby sme pri nových projektoch implementovali technológie a riešenia šetrné k životnému prostrediu.


Aké spôsoby komunikácie s návštevníkmi dnes aktívne využívate? Čo sa vám osvedčuje?


Klasickým kontaktným miestom v našom centre je informačný pult. Na tomto mieste môžu návštevníci zanechať aktuálne otázky alebo pripomienky z návštevy centra. Môžu tak urobiť aj e-mailom, takáto komunikácia má však formálnejší charakter. Najintenzívnejšie spojenie s návštevníkmi je dnes prostredníctvom sociálnych sietí. Ide najmä o Facebook a Instagram. Na Facebooku komunikujeme všetky dôležité aktuality, informácie a novinky z diania centra, reagujeme alebo odpovedáme na komentáre a otázky. Výhodou sociálnych sieti je možnosť získať aktuálnu a okamžitú odozvu na kvalitu našej práce a to počas celého roka.

 

Pripravil: dk
Foto: archív V. Béreša

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW