Nové vína v kolekcii Národného salónu vín SR

Národný salón vín Slovenskej republiky, kolekcia 100 top slovenských vín, vybral 75 vín, čím sa kolekcia najlepších slovenských vín stala kompletnou. Verejnosť ju môže celý rok ochutnávať v priestoroch Apponyiho paláca v Bratislave. Do Národného salónu vín sa v ostatných rokoch vyberajú vína v dvoch kolách.


V prvom „jarnom“ kole sa počas odbornej degustácie vyselektuje 25 vín z kategórií – šumivé, perlivé vína a tiché vína, pričom tiché vína degustátori vyberajú z bielych vín vyrobených zo skorých odrôd a ružových vín. V druhom kole kolekciu doplnia ostatné vína (tiché biele vína ostatných odrôd a aj starších ročníkov, červené vína a tokajské vína).


Osem porôt školených hodnotiteľov vybralo 75 slovenských vín, ktoré sa stanú súčasťou kolekcie Národného salónu vín SR 2023 – najvyššej vinárskej súťaže na Slovensku. Vinári tento rok prihlásili viac vzoriek ako zvyčajne. Aj tento fakt potvrdzuje kvalitu a prestíž tejto súťaže.


Dôležité fakty:
Počet prihlásených vzoriek celkovo: 440 (1. a 2. kolo)
Počet zúčastnených výrobcov: 60
Hodnotené kategórie: vína tiché suché biele; vína tiché suché červené; vína tiché polosuché, polosladké biele; vína tiché polosuché červené; vína prírodne sladké; vína tokajské

 

Vína hodnotia školení degustátori anonymne pod vedením skúsených predsedov komisií. Aj v tomto roku sa víno hodnotilo v sériách, to znamená, že sa hodnotiteľom naraz naliala séria 4 – 5 vín, ktoré sa ohodnotili 100-bodovým systémom a zároveň si degustátori mohli porovnať vzorky medzi sebou. Hodnotenie sa osvedčilo a je zárukou, že sa vyberú naozaj top vína.

 

Šampióni 2. kola

 

Kategória

Šampión

  1. Tiché vína suché biele

Víno Mrva & Stanko
Sauvignon, 2022

  1. Tiché vína, polosladké a sladké, biele

Zámocké vinárstvo

Rizling Rýnsky 2022

  1. Vína tiché červené suché

Víno Nichta

Cuvée 2018

  1. Vína tokajské

Ostrožovič, spol. s r.o.

3 – putňové, 2005

  1. Vína prírodne sladké

Matyšák, s.r.o.

Rizling rýnsky, 2022

  1. Víno z certifikovaného ekologického hrozna     

Karpatská perla, s.r.o.

Rizling rýnsky, 2021

 

Viac ako 200 prihlásených vín, takmer 70 % zo všetkých prihlásených vzoriek v 2. kole, bolo suchých vín, 12 % bolo sladkých vín a zvyšných 18 % bolo polosuchých a polosladkých. 40 % vzoriek bolo z ročníka 2022, 30 % bolo z ročníka 2021. Je to výrazný posun pri prihlasovaní vzoriek smerom k vyzretým vínam zo starších ročníkov. Tie prinášajú stabilné a vysokokvalitné vína, ktoré môžu ešte ďalej vyzrievať a zlepšovať svoju kvalitu. Oplatí sa ich ochutnať teraz a aj o niekoľko mesiacov.


Ako podotkol Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, je krásne porovnávať viac ročníkov, vidieť, ako sa v kvalite odráža ich špecifickosť, spomínať, aký bol náročný rok pre pestovateľov aj spracovateľov a ako nás vie potešiť výsledok. 2. kolo je výnimočné tým, že sa vyberajú vína už vyzreté, ktoré potrebujú chvíľu krúžiť v pohári a uvoľňovať aromatické látky postupne. S každým dúškom objavujete ich ďalší rozmer - štruktúru a charakter.
Vinári vynaložili pri výrobe týchto vín maximálne úsilie, teraz je už na konzumentoch, aby tieto vína ocenili.


A aký bol ročník 2023 z pohľadu pestovateľov - vinohradníkov? Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, hovorí, že ide o jeden z najťažších ročníkov za ostatných 40 rokov.


Minuloročné sucho spôsobilo nižšiu násadu kvetov a tak už na začiatku kampane sa úroda očakávala nižšia o 15 %. Daždivé obdobie práve počas kvetu v niektorých lokalitách spôsobil veľký tlak perenospóry, a menej skúsení vinohradníci začiatkom júla hlásili škody v niektorých lokalitách (časť Pezinka, Hlohovec, Strekov) až do výšky 80 - 100 %. Následné vysoké teploty spôsobili tlak múčnatky, ktorí ale skúsení vinohradníci zvládli bez väčších problémov.


Celkovo je zber hrozna posunutý o cca 6 dní neskôr, ako býva priemer. Aj burčiaková sezóna sa začala 15. augusta iba veľmi pomaly, prvé väčšie zbery skorých odrôd začínali až 17.-21.augusta.


V roku 2023 sa očakáva úroda za celé Slovensko nižšia o 40 %. Čo sa týka kvality, prvé skoré aromatické odrody naznačujú vysokú aromatickosť odrôd. Redukcia spôsobená tlakom chorôb, ak vinohradník poškodené strapce zničil, naznačuje zas veľmi koncentrovanú surovinu. Ak by nám priala jeseň, suchá a dlhá na vyzretie hrozna, kvalita by mohla byť výnimočná.


Tento rok potvrdzuje, že situácia v sektore vinohradníctva a vinárstva ostáva veľmi napätá. Vinohradníci, ktorí majú tento rok zredukovanú úrodu, majú súčasne vyššie náklady, na konci roka skončia určite v strate a tak si opakovane kladú otázku či sa vôbec vinohradníctvo v tejto krajine oplatí. Nie je ocenené ani finančne, ani morálne, úctou k vinohradníkom a vinárom, ktorí sa starajú o túto krajinu - uviedla Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Pripomenula, že od roku 2021 zaznamenávame pokles spotreby vína na Slovensku o minimálne 15 %. Najprv to bola pandémia, teraz zvyšujúce sa ceny všetkého nielen potravín nútia zákazníkov šetriť a siahať po lacnejších zväčša zahraničných vínach. Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenských vinárov.


Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať a zakúpiť si v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci v Bratislave. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vybrané vína sa budú dať ochutnať v Národnom salóne vín SR už od 1. októbra 2023.


Zdroj: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk