Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Aprílová inflácia zrýchlila na rekordných 11,8 %

Štatistický úrad SR zverejnil aprílový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien tovarov a služieb až o 11,8 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcim mesiacom ďalšie a výrazné zrýchlenie tempa zdražovania.


V porovnaní s aprílom 2021 zdraželi najviac ceny v doprave a to o 19,0 %. Stalo sa tak pod vplyvom nárastu cien pohonných látok o vyše 31 %. V oblasti reštaurácie a hotely zdraželi ceny o 17,6 %, čo je dôsledok zmien vo financovaní obedov na základných školách ešte v septembri 2021. S vyššími cenami ako pred rokom sa ale zákazníci mohli stretnúť aj v samotných reštauráciách či kaviarňach.


Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. Potraviny im ukrajujú z ich nákladov približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o štvrtinu celkových spotrebných výdavkov. Aj preto sú na ich vyššie ceny spotrebitelia citlivejší. Tempo zdražovania v apríli zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien v apríli 2022.


Oproti aprílu 2021 zaznamenali výrazný nárast cien potraviny a nealkoholické nápoje a to o 13,9 %. Zákazníci v obchodoch platili viac najmä za oleje a tuky (29,8 %), zeleninu (26,2 %), chlieb a obilniny (16,4 %), mlieko, syry a vajcia (13,0 %) a mäso (12,0 %). To v praxi znamená, že kým v apríli 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 €, v apríli 2022 to už bolo takmer 114 €. V košíkoch alebo vozíkoch pritom mali tie isté tovary.


Dôvodov, prečo potraviny dražejú, je viacero. Producenti uvádzajú ako jeden z dôvodov drahšie energie potrebné na výrobu. Ďalším dôvodom je vysoká cena ropy a následne aj pohonných látok. Potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. Pri cenách potravín je vždy dôležitý aj faktor počasie, ktorý má dopad na úrodu – rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na živočíšnu výrobu, t. j. na chov zvierat (v podobe drahšieho krmiva). Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na burzách a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch.


Obchodníci upozorňujú zároveň aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení. Potravinári zase vyššie náklady pociťujú aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom. K surovinovej kríze, o ktorej sa začalo hovoriť pred vyše rokom, sa pridal v posledných mesiacoch vojnový konflikt na Ukrajine. Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a premieta sa to aj do cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach a taktiež do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch.


Najzastúpenejšia položka spotrebného koša bývanie v apríli 2022 zaznamenala medziročný nárast cien o 15,7 %. Dôvodom je prudký – dvojciferný nárast cien energií ešte z januára 2022. Drahšie boli naďalej aj stavebné materiály, čo sa odrazilo na medziročne vyššom imputovanom nájomnom až o takmer 20 %. Priplácali sme si ale aj za služby súvisiace s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 %).


Aktuálne sa prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude pomerne vysoká, odhadujeme ju na úrovni okolo 10 %. Hoci existujú obavy z ešte vyššej úrovne. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály. Pravdupovediac, v žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku.


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk