kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Cieľom poľnohospodárskej politiky do roku 2027 bude posilnenie slovenských agropodnikov

Prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zabezpečiť v Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 posilnenie domácich spracovateľov a výrobcov potravín a tzv. výrobno – spracovateľských vertikál.


Jedinou cestou, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť našich agropotravinárov v európskom meradle je ich špecializácia a unikátnosť výrobkov, ktoré ponúkajú. ,,Verím, že sa nám podarí nastaviť pravidlá tak, že podporíme rozvoj aj menších podnikov, ktoré budú integrované v odbytových vertikálach. Tie budú schopné ponúkať potraviny regionálneho charakteru, ktoré sa budú predávať aj za vyššiu cenu, ako to je v prípade potravín veľkých producentov. O tom je prichádzajúci trend, že sa nám celý sektor rozdelí na veľkých agropotravinárskych producentov a na miestnych dobre zorganizovaných výrobcov, ktorí budú pod ochranou vlastných, nimi riadených odbytových združení,“ uviedol minister Samuel Vlčan.


Ďalšou prioritou Intervenčnej stratégie je nastavenie a podpora ekologickejších postupov v pôdohospodárstve. Podľa ministerstva ide o nevyhnutný krok na zachovanie biodiverzity a ochranu pôdy v podobe tzv. eko-schém a je to novinka v Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027. Pôdohospodári sa eko-schém prirodzene obávali. Po rokovaniach ministerstvo pristúpilo na celofarmový spôsob vyplácania podpôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na ďalšie obdobie rokov 2023-2027 je v prvom a druhom pilieri celkovo viac zdrojov. Predovšetkým vďaka tomu, že slovenská vláda rozhodla o zvýšení spolufinancovania z 25,7 % na 36,92 %. Meníme aj nastavenie dotácií vyplácaných na farmu a to tak, že až 93 % poľnohospodárov dostane v neviazaných platbách, teda v platbách na plochu, viac peňazí ako v predchádzajúcom období. Najmä malí, mladí a začínajúci farmári, ktorých pre budúcnosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ zdôraznil minister S. Vlčan a dodal: „Zároveň vyššiu podporu dostanú aj poľnohospodári hospodáriaci na veľkých plochách, ale v závislosti od kvality a pridanej hodnoty rozvojových projektov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolufinancovaniu podporené dodatočnými 102 miliónmi € ročne.“


Zdroj: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk