O dva mesiace sa zmenia podmienky pre nákupy tovarov z tretích krajín

Už onedlho si môžu zákazníci objednať tovary z tretích krajín bez toho, aby ich museli povinne precliť a zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je hodnota zásielky nižšia ako 22 €.


Na výhodnejšie nákupy z čínskych e-shopov, či USA, majú zákazníci čas už len do 1. júla tohto roka. Od tohto dátumu vstúpia do platnosti nové pravidlá v rámci celoeurópskeho projektu eCommerce. Finančná správa podá pri preclievaní klientom pomocnú ruku a pracuje na tom, aby novinky zvládli čo najjednoduchšie.


Colné konanie sa od 1. júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 €. Zásielky, ktoré tak budú oslobodené od cla (do 150 €), bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávať colné vyhlásenie zjednodušeným spôsobom- k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár.

 

Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 €. Pripravovaný sprievodca ich svojimi cielenými otázkami prevedie celým formulárom a na základe klientami doplnených údajov vyplní formulár za nich. Pre jeho použite bude platiť jedna výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje) alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.


Finančná správa chce byť klientom nápomocná a povinné preclievanie im čo najviac uľahčiť. Pracujeme preto na novom „preclievacom portáli“ pre zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Všetky zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota presahuje 150 €, alebo budú predmetom spotrebnej dane resp. zákazov a obmedzení, budú klienti finančnej správy naďalej preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).


Zdroj: Finančná správa SR

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk