Pandémia osekávala v novembri i predvianočné tržby slovenských obchodníkov

Druhá vlna pandémie a čiastočný lockdown v kombinácií s plošným testovaním v novembri už naplno zasiahli tržby slovenských obchodníkov.


V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tržby v slovenskom maloobchode podľa údajov Štatistického úradu znížili o 2,0% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa tak po 4 mesiacoch rastu opäť vrátili do červených čísel, keď klesli o 0,4%. K poklesu tržieb prispel v novembri najmä nepotravinový segment, pravdepodobne aj pod vplyvom skromnejších vianočných výdavkov, avšak tržby klesli (a dynamika ich medziročného rastu sa výraznejšie spomalila) aj obchodníkom v potravinovom segmente.


Zdá sa, že slovenské domácnosti sa tento rok vo vianočných nákupoch uskromnili. Čísla domácich maloobchodných tržieb pritom naznačujú, že svoju pozornosť v nákupoch darčekov mohli presúvať skôr k „drobnejším“ darčekom ako sú knihy, či hračky. Naopak, výdavky na elektroniku, zdá sa výraznejšie obmedzovali (hoci tento pohľad môžu skresľovať zahraničné internetové obchody, ktoré nie sú zahrnuté v domácej štatistike).


V novembri rástli najmä tržby obchodníkom s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie), ktoré si po slabšom októbri pripísali až dvojciferným medzimesačný nárast tržieb a v medziročnom porovnaní sa ich tržby zvýšili o 8,4% (po 8,5% medziročnom poklese v októbri). Po slabom októbri rástli v novembri aj tržby obchodíkom s odevmi a obuvou, v medziročnom porovnaní však za úrovňami z minulého roka stále zaostávali o 6-8%, v októbri to však bolo ešte o približne 20%. Ostatné zložky nepotravinového maloobchodu v novembri (v porovnaní s októbrom) tržby skôr znižovali.
Výrazný pokles tržieb zaznamenali najmä „stánkari“ na trhoviskách, a to v medzimesačnom i medziročnom porovnaní, keď ich okrem iného ovplyvnili aj zrušené vianočné trhy (medziročne tu boli tržby nižšie o tretinu). Klesali aj tržby predajcom výpočtovej techniky, kde sa medziročný pokles tržieb prehĺbil z -2,8% na -12,8%. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov tento pokles už netlmili ani rastúce tržby v internetových obchodoch. Tie sa po piatich mesiacoch medzimesačného rastu v novembri už ďalej nezvyšovali. V medziročnom porovnaní sa však stále udržali v čiernych číslach, hoci dynamika ich rastu sa spomalila z 16,2% na 9,4%. Napriek slabšiemu novembru sa tak predsa len potvrdzuje, že pandémia a s ňou spojené obmedzenia urýchľujú presun tržieb smerom k internetovému predaju. Mieru nárastu internetového predaja pritom môžu skresľovať zahraničné internetové obchody, ktoré nie sú zahrnuté v domácej štatistike maloobchodu.


V potravinovom segmente aj november potvrdzoval, že pandémia a s ňou spojené obmedzenia presúvajú spotrebiteľov naspäť k menej častým a väčším nákupom realizovaným vo veľkých obchodných sieťach (hypermartkety, supermarkety). Menšie špecializované predajne potravín, ktoré patrili k najrýchlejšie rastúcim častiam slovenského maloobchodu v minulých rokoch, tak zápasia s významným (najskôr dočasným) poklesom tržieb. Ich tržby ďalej klesali i v novembri a v medziročnom porovnaní sa tak ich pokles prehĺbil z -13,6% až na -17,8%. Medzimesačne nižšie tržby v novembri vykázali aj veľké obchodné reťazce, v medziročnom porovnaní sa však držali stále v čiernych číslach, keď dynamika ich medziročného rastu sa len zmiernila približne na polovicu z 4,1% na 2,1%.


Pandémia a s ňou spojené obmedzenia výrazne zasiahla subjekty v turistickom ruchu, čo potvrdili aj novembrové čísla. Tržby ubytovacích zariadení sa znížili o ďalších 5,2% a dynamika ich medziročného poklesu sa tak prehĺbila z -62,5% až na -68,2%. Tržby stravovacích zariadení sa po ďalšom sprísňovaní podmienok predaja prepadli o ďalších 15,8% a dynamika ich medziročného poklesu sa zvýraznila z -17,0% až na -27,0%. Ešte výraznejší pokles tržieb v reštauráciách je pritom možné očakávať v decembri, kedy počas vianočných sviatkov pravdepodobne upadal aj záujem o „take-away“ resp. donášky jedla, ktoré aspoň čiastočne pomáhali v predchádzajúcich mesiacoch zmierňovať pokles tržieb v reštauráciách.


Ďalej sa nedarí ani predajcom áut. Medziročný pokles tržieb tu v novembri ostával približne na októbrovej úrovni (-17,6% vs. -18,2% v októbri). Naopak, nižšie predaje nových áut sa pravdepodobne podpisujú na rastúcich výdavkoch na údržbu – tržby z opravy a údržby motorových vozidiel boli medziročne vyššie o približne desatinu (10,6%). V úhrne sa tak tržby z predaja a údržby áut v novembri medziročne znížili o 14,3% (po 15,0% medziročnom poklese v októbri).


V úhrne sa celkové tržby v maloobchode, turizme a predaji a údržbe áut (prepočet UniCredit Bank) v novembri znížili o 2,4%, pričom dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila z -4,6% na -6,8% a vykázala najvýraznejší pokles od mája minulého roka.


Dá sa očakávať, že pandémia aj v decembri ovplyvní tržby slovenských obchodníkov – prispeje k ich poklesu i k ešte výraznejšiemu presunu z kamenných do internetových predajní, keď predvianočné nákupy na poslednú chvíľu zasiahlo aj povinné uzatvorenie (väčšiny) nepotravinových prevádzok maloobchodu. Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu aj v úvode budúceho roka. Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred pandémie (t.j. marca minulého roka) tak očakávame najskôr až v druhej polovici roka, a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za ciel zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu).


Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW