Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Prieskum: Takmer 40% medov má znaky poškodenia, upravovania alebo falšovania

Vyplýva to z výsledkov Medového laboratória Slovenskej akadémie vied, ktoré skúmalo 43 vzoriek medu zakúpených v obchodných reťazcoch na Slovensku.

Len 16 % vzoriek spĺňalo v tomto prieskume požadovanú úroveň biologickej aktivity, ktorá je charakteristická pre pravé a nepoškodené medy. Živé zložky medu s antibakteriálnym účinkom sú výsledkom práce včiel, v poškodených, upravovaných, alebo vo falšovaných medoch chýbajú, alebo sú nefunkčné.

 

Med patrí medzi najčastejšie falšované produkty. Z jeho predaja včelári financujú svoje včelárenie. Spochybnenie medu ohrozuje celý tento obor. Aj preto je nevyhnutné zavádzať nové, citlivejšie metódy testovania kvality a pravosti medov, aby sa k spotrebiteľovi dostal len pravý a nefalšovaný med.


Antibakteriálna aktivita medu je mierkou biologických vlastností pravého medu. Preto má originálna metóda testovania antibakteriálnej aktivity medu vyvinutá našimi vedcami v SAV výnimočný význam. Metódu predstavil jej autor, Ing. Juraj Majtán, DrSc., aj na medzinárodnej online konferencii o falšovaní medu, ktorá sa uskutočnila 8. novembra 2020.


„O nedostatočnej kvalite medu, ktorý sa predáva v obchodných reťazcoch sme tušili. Potrebovali sme však získať objektívny obraz skutočného stavu. A tak sme zakúpili v rozličných obchodných reťazcoch produkty s etiketou med a o testovanie ich kvality sme požiadali vedcov v Slovenskej akadémii vied,“ hovorí včelár Rastislav Pavlišin. Vedci pod vedením mikrobiológa Juraja Majtána udeľovali jednotlivým produktom tri známky kvality – zlatú, striebornú a bronzovú. Meranou vlastnosťou bola antibakteriálna účinnosť medu. Antibakteriálna aktivita robí z medu skutočný med.


Z celkového počtu skúmaných vzoriek vyhovovalo kvalitatívnym štandardom len 7 zo 43 medov, čo predstavuje podiel 16,3 %. Zlatú medailu kvality a najvyšší antibakteriálny potenciál vykazovali len dve vzorky, jedna vzorka získala striebornú medailu a štyri vzorky medu bronzovú medailu. Podpriemerná antibakteriálna aktivita bola zaznamenaná u 19 vzoriek testovaných medov. Zvyšných 17 medov zo slovenských reťazcov vykazovalo aktivitu len na úrovni samotnej cukornej zložky medu a možno ich preto považovať za mŕtve produkty.


„Podiel antibakteriálnej aktivity nedosahoval potrebnú úroveň a preto v tomto prípade nemožno hovoriť o mede, ako funkčnej a zdraviu prospešnej potravine. V praxi to znamená, že takéto produkty by sme nemali označovať ako med. Ak tak robíme, uvádzame spotrebiteľa do omylu a ten v presvedčení, že si kupuje med s antibakteriálnymi účinkami, si v skutočnosti kupuje iba nefunkčnú potravinu, ktorá z hľadiska zdravia a budovania imunity nemá pre človeka žiadnu pridanú hodnotu,“ hovorí J. Majtán.


Za nevyhovujúcou kvalitou medu, ktorý je dostupný v obchodných reťazcoch je podľa odborníkov často neodborná manipulácia, upravovanie alebo jeho falšovanie. Výrobcovia a dodávatelia takýchto produktov do sietí obchodných reťazcov svojim konaním podľa odborníkov porušujú zákon. Ten hovorí, že do medu sa nesmú pridávať žiadne ďalšie prídavné látky.


„S medom, po vyzretí v plástoch, jeho následnom vytočení, krátkodobom státí a výslednom naplnení do pohárov, by sa nemalo už nič robiť. Ak sa tento proces poruší, napríklad zahriatím medu pri teplote nad 40 stupňov med sa znehodnocuje, stráca svoju výnimočnosť-biologickú aktivitu. Zahrievanie sa bežne robí ak chceme „zrušiť“ kryštalizáciu medu, ktorá je mimochodom jeho prirodzená vlastnosť,“ vysvetľuje J. Majtán.

 

„Súčasné legislatívne normy, ktoré definujú kvalitu medu na Slovensku, ale aj v Európe, sú nedostačujúce na odhalenie všetkých foriem falšovania alebo znehodnotenia kvality medu. Preto sme vyvinuli novú metódu hodnotenia kvality tohto včelieho produktu s ohľadom na jeho antibakteriálny účinok,“ hovorí Juraj Majtán, vedúci Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, ktorý založil projekt Medové laboratórium.


Výsledky tejto laboratórnej analýzy ukázali nevyhnutnosť pravidelne kontrolovať kvalitatívne parametre medov, najmä ich antibakteriálnu aktivitu a tento údaj viditeľným spôsobom uvádzať na etikete. Tie produkty, ktoré nebudú spĺňať požadovanú kvalitu by sa nemali označovať ako med. Poctiví slovenskí včelári zároveň upozorňujú, že pravý med, ktorý obsahuje antibakteriálne zložky nie je možné zakúpiť za obvyklú cenu, za ktorú sa med predáva v obchodných reťazcoch.


„Pohár kvalitného medu sa predáva za násobne vyššiu cenu, ako je cena v obchodných reťazcoch. Ak je však spotrebiteľ uvádzaný do omylu, a myslí si, že si zakúpil pravý med za výhodnú cenu, v skutočnosti si často zakúpil mŕtvy produkt bez biologickej aktivity“ upozorňuje R. Pavlišin.


„Ak lacné medy nahrádzajú pravý med, produkt včiel, poškodzuje to aj financovanie prevádzky včelárenia. Naši včelári nie sú schopní predať med na slovenskom trhu za ceny obvyklé v obchodných reťazcoch. Cena pravého medu musí byť oveľa vyššia, inak nedokážeme včeláriť. Včelárstvo je finančne náročné, súvisí s pravidelným ošetrovaní včiel, prikrmovaním, zazimovaním a ak neviete poctivým medom konkurovať jeho upraveným, lacným verziám, je ohrozená existencia včelárstva ako takého,“ hovorí včelár MVDr. Svetozár Ružička.


Zárukou kvality medu v regáloch obchodov by malo byť dôsledné testovanie medov preukaznými, citlivými metódami. Nová metóda zisťovania antibakteriálneho potenciálu medu môže veľmi účinne doplniť súčasné možnosti posudzovania kvality medu. Spotrebiteľ by nikdy nemal byť uvádzaný do omylu nedôsledným označovaním, obchádzaním noriem alebo nešetrným zaobchádzaním s touto výnimočnou potravinou. Kvalitný med má svoju cenu a spotrebitelia, ktorí ju dokážu rešpektovať, sú zárukou, že poctivé včelárenie prežije aj na Slovensku!


Zdroj: redakcia

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW