Slovenských pekárov a domácich obchodníkov spojila iniciatíva Poctivý obchod

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že
pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby.Problém spočíva podľa pekárov aj v tom, že niektoré zahraničné obchodné reťazce zneužívajú svoje postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len ich výrobné náklady. Vzhľadom na túto situáciu sa rozhodli zástupcovia slovenských pekárov a Zväzu obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, k podpisu Memoranda o poctivom obchode. Má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe.

 

memorandum

 

„Malý počet zahraničných obchodných sietí určuje cenotvorbu pekárenských výrobkov, ceny udržuje umelo na nízkej úrovni, čím sa neustále zhoršuje ekonomické postavenie slovenských maloobchodných sietí, ktoré sa týmto dostávajú do výraznej konkurenčnej nevýhody, “ hovorí Tatiana Lopúchová, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastrešuje Rada pekárov SR.

 

Podľa jej slov sa však slovenskí obchodníci správajú férovo a poctivo, a to aj napriek tomu, že sú v rovnakej pozícii, ako zahraničné siete. Doplácajú však, ako pokračuje, rovnako na umelo deformované pultové ceny, ktoré nepriamo určujú práve zahraničné obchodné siete svojou nátlakovou politikou. Slovenské maloobchodné siete sú tak nútené sa tejto politike z konkurenčných dôvodov neustále prispôsobovať.


Zväz obchodu SR (ZO SR) víta všetky návrhy a iniciatívy výrobných a spracovateľských organizácií a združení zamerané na podporu domáceho podnikania a jeho ďalší rozvoj. „Obchodníci združení v ZO SR vždy podporovali slovenských prvovýrobcov alebo spracovateľský priemysel a ponúkali ich výrobky aj v čase, keď neexistovala takáto spoločenská „objednávka“ a udržiavali s nimi vždy korektné obchodné vzťahy, “ povedal Martin Katriak, prezident ZO SR. „V takejto spolupráci, založenej na vzájomnej dôvere a férovom prístupe, chceme pokračovať aj naďalej," dodal M. Katriak.


ZO SR bude naďalej podporovať a propagovať slovenských prvovýrobcov pekárenských výrobkov, najmä pri rozširovaní ponuky zdravého chleba, pečiva a ostatného sortimentu pekárenskej ponuky tak, aby vychádzala v ústrety očakávaniam spotrebiteľov. Bude spolupracovať pri vytváraní vzájomne výhodného podnikateľského prostredia.


Nová iniciatíva „Poctivý obchod“, na ktorej sa pekári so Zväzom obchodu SR dohodli, má zmeniť tento negatívny trend. Na základe zverejnených kritérií budú pekári hodnotiť ekonomické správanie jednotlivých odberateľov pekárenských výrobkov. Iniciatíva je súčasťou Memoranda o poctivom obchode, zameranom na vzájomnú podporu obchodných aktivít a vzťah prvovýrobcov či dodávateľov.


Memorandum podpísali zástupcovia Únie priemyselných pekárov a Zväzu obchodu SR. V duchu memoranda sa Rada pekárov Slovenskej republiky zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie pri transparentnom zdôvodnení predajnej ceny a cenových návrhov pekárenských výrobkov, konštantnú podporu slovenských obchodov a obchodných sietí vo vzťahu ku spoľahlivosti, kvalite a dostupnosti slovenských pekárenských výrobkov a vytvorenie spravodlivých obchodných podmienok pre všetkých odberateľov.

 

Zväz obchodu SR avizoval, že bude podporovať a propagovať slovenských prvovýrobcov pekárenských výrobkov, spolupracovať pri tvorbe cenových dohôd a rešpektovať a dodržiavať ustanovenia platného Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.


„Chceme pomôcť slovenskému obchodu a transparentným spôsobom informovať všetkých konečných spotrebiteľov o zásadách poctivého obchodu, o tom, ktorý konkrétny obchod a predajné miesto považujeme za poctivé, aby sa spotrebiteľ mohol sám rozhodnúť, či svojim nákupom podporí poctivý obchod, alebo sa rozhodne inak,“ vysvetlila T. Lopúchová.

 

Pekári s iniciatívou oslovili aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom je rozšíriť aktivity na všetkých slovenských prvovýrobcov v potravinárskom priemysle, ktorým by bolo takto umožnené hodnotiť ekonomické správanie svojich odberateľov.

 

S tvrdením, že nadnárodné obchodné reťazce deformujú ceny pekárenských výrobkov, nesúhlasí Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá k tomuto vydala oficiálne stanovisko. 

 

„Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) sa nemôže vyjadrovať k cenovým politikám svojich členov, ale dôrazne sa ohradzuje voči tvrdeniu, že jej členovia umelo deformujú pultové ceny pekárenských výrobkov. Už teraz je zo zákona zakázané predávať potraviny konečným spotrebiteľom pod nákupnú cenu, ktorá je vždy vecou dohody dvoch strán, obchodného reťazca ako odberateľa a pekára ako dodávateľa. Faktom je, že obchodníci výrobné náklady výrobcov reálne nepoznajú a ani ich nemajú ako zistiť. Sú obchodným tajomstvom každej spoločnosti a je slobodným rozhodnutím každého dodávateľa, ako ich premietne do konečnej ceny pre odberateľa,“ uvádza Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

 

SAMO však oceňuje iniciatívy presadzujúce férové obchodné postupy. Na túto cestu SAMO spolu s Potravinárskou komorou Slovenska nastúpili vo februári 2018 založením Iniciatívy pre férový obchod a podpísaním 11 zásad správnej obchodne praxe. Tým nadviazali na európsky Supply Chain Initiative.

 

V oficiálnom vyjadrení SAMO sa ďalej uvádza, že obchodné reťazce sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi zo Slovenska, ktorí budú schopní dodržať základné podmienky nevyhnutné pre fungujúci obchodný vzťah – tovar v konzistentnej kvalite, požadovanom množstve a za konkurencieschopnú cenu akceptovanú spotrebiteľom.

 

"Spoluprácu obchodných reťazcov združených v SAMO a slovenských výrobcov ocenila aj ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná pri vyhodnotení projektu Chcem dodávať 11.6.2018,“ hovorí K. Fašiangová a dodáva: "O neustálom náraste počtu slovenských dodávateľov, výrobcov aj na pulty reťazcov združených SAMO svedčí aj posledné medziročné porovnanie, kedy počet slovenských dodávateľov potravín narástol o 12 %."

 

Pripravil: redakcia 
Zdroj: Zväz obchodu SR, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, SAMO

 

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk