Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

V Rakúsku sa darí lokálnym produktom aj biopotravinám

K európskym krajinám, kde počas pandémie výrazne narástol predaj potravín, najmä kvôli tomu, že ľudia si častejšie pripravovali pokrmy doma, patrí Rakúsko.

 

rakusko maloobchod v

 

Tržby predajcov potravín v Rakúsku za rok 2020, v porovnaní s rokom 2019, stúpli v bežných cenách o 10,5% a presiahli 23,7 mld €. Pre porovnanie, v Nemecku narástli o 7,9% a v celej Európskej únii v priemere o 5,2%. Ide o údaje, ktoré koncom jesene minulého roka zverejnila rakúska úverová poisťovňa Acredia v spolupráci s nemeckou Euler Hermes.


Počas minuloročného prvého polroka, ako uviedol Rakúsky štatistický úrad, medziročná dynamika maloobchodného predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov spomalila v tejto krajine na 3,7%, predaj nepotravinárskeho tovaru narástol o 8,1%. Horst Leitner, šéf diskontného reťazca Hofer, ktorý patrí pod nemeckú spoločnosť Aldi, v rozhovore pre rakúsky Trend uviedol, že „vzopätie“ z roku 2020 sa v rakúskom potravinárskom maloobchode za rok 2021 opakovať nebude. Naopak počítal s určitým poklesom, pretože ľudia sa opäť začali viac stravovať mimo domova, čiže toľko ako počas pandémie nenakupujú, a tiež chýba dôležitý podporný faktor – príliv zahraničných turistov.


Pandémia vyvolaná koronavírusom však aj v Rakúsku posunula nástup elektronickej komercie o 4-5 rokov. Jej podiel na maloobchodnom predaji potravín sa v sledovanej skupine krajín pohyboval v minulom roku na úrovni od 3% (Nemecko, Španielsko) až po 11% (Veľká Británia). V Rakúsku je to asi 2,5% tržieb supermarketov (v roku 2020 168 mil. €).


Predajná sieť je hustejšia ako v Nemecku


Rakúšania podľa prieskumov najradšej nakupujú v supermarketoch a diskontných predajniach. Do najbližšej obľúbenej predajne to spravidla nemajú ďaleko, keďže táto krajina patrí z hľadiska hustoty siete supermarketov k európskej špičke. Podľa Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ) fungovalo koncom roka 2020 v krajine približne 5300 potravinárskych predajní (bez predajní ponúkajúcich špeciality). Na 100 tis. obyvateľov tak pripadalo 60 jednotiek, zatiaľ čo v Nemecku ich bolo 45,5. „Naša sieť potravinárskych predajní je takmer o tretinu hustejšia ako u susedov,“ konštatoval špecialista na maloobchod Christoph Tamandl z WKÖ. Ako dodal, v minulosti bola sieť potravinárskych predajní ešte hustejšia, avšak množstvo menších predajní zaniklo. Celková predajná plocha sa ale vďaka novým maloobchodným formátom výrazne rozšírila, zároveň došlo aj k rozšíreniu sortimentnej ponuky.


Bežná rakúska domácnosť minie na spotrebu priemerne 3250 € mesačne. Z toho na bývanie a energie pripadá podľa Rakúskeho štatistického úradu takmer štvrtina, na dopravu asi sedmina. Výdaje na nákup potravín a nealkoholických nápojov tvoria 12,1% (392 €), alkoholické nápoje a tabakové výrobky 2,3% (76 €).


Zmena na vrchole rebríčka


Počas roka 2020 došlo v rakúskom potravinárskom maloobchode k zaujímavej zmene. Na prvé miesto rebríčka, ktorý je zostavovaný podľa maloobchodných tržieb, sa dostala spoločnosť Spar Österreich Gruppe sídliaca v Salzburgu. Táto spoločnosť zvýšila medziročne tržby o 16% na 8,3 mld. €. Jej podiel tak stúpol z 32,2% v roku 2019 na 34,6% v roku 2020. Skupina predbehla nemeckú skupinu Rewe, ktorá bola na rakúskom trhu dlhé roky lídrom. „Po prvýkrát v histórii sme sa stali jednotkou rakúskeho trhu,“ komentoval šéf predstavenstva spoločnosti Spar Fritz Poppmeier. Celkový počet predajní (Spar, Eurospar, Interspar) v Rakúsku vzrástol z 1498 na 1519, súhrnná predajná plocha predstavovala okolo 1,2 mil. m2. Online predaj Sparu, ktorý je realizovaný prostredníctvom rôznych elektronických platforiem, v roku 2020 stúpol o 60 % a naďalej počíta s dynamikou rastu na úrovni desiatok percent.


Na rakúskom malooobchodnom trhu s potravinami viac ako dve desaťročia dominovala so svojimi značkami Adeg, Billa, Bipa, Merkur a Penny nemecká Rewe Group. Jej trhový podiel však rástol pomalšie ako podiel Sparu a v roku 2019 dokonca stagnoval. Spoločnosť Rewe zostávala podľa listu Der Standard trochu v ústraní „cenového boja“, teda nelákala tak intenzívne zákazníkov na rôzne zľavové akcie ako jej konkurenti. A to sa zrejme nepriaznivo prejavilo na záujme zákazníkov a následne na celkových tržbách. Nastala však zmena. V apríli minulého roka začala Rewe Group premenovávať svoje predajne Merkur na „Billa Plus“. Nová maloobchodná značka láka zákazníkov aj na výrazné zľavy.


Tretia pozícia podľa obratu patrila diskontnému reťazcu Hofer, dcérskej firme spoločnosti Aldi. Hofer vykázal v roku 2019 tržby 4,6 mld. € (v roku 2018 to bolo 4,3 mld. €) a na celkovom maloobchodnom predaji v Rakúsku sa podieľal približne pätinou. Z údajov spoločnosti Regiodata vyplýva, že s tržbami viac ako 9000 € na štvorcový meter predajnej plochy predstavuje v krajine špičku. V reťazcoch Billa a Spar, čo sú jeho najväčší konkurenti, je to približne 6000 €. Predajne Hoferu, najväčšieho diskontu v Rakúsku, sú pre 90% spotrebiteľov dosiahnuteľné počas 15 minút jazdy autom. Sieť týchto predajní je natoľko hustá, že jej ďalšie „zahusťovanie“ podľa tohto zdroja pripadá do úvahy iba vo výnimočných prípadoch.


Za reťazcom Hofer nasledoval s veľkým odstupom Lidl. Jeho tržby v Rakúsku v účtovnom roku končiacom vo februári 2020 stúpli o 7% na 1,47 mld. €.


Treba dodať, že potravinársky maloobchod v Rakúsku je silne koncentrovaný. Najväčší hráči, teda Spar, Rewe a diskontné reťazce Hofer a Lidl zastrešujú viac ako 90% maloobchodného predaja potravín, zatiaľ čo v Nemecku majú Edeka, Rewe a Schwarz približne 64%- ný podiel.


Reťazce sľubujú rýchle zalistovanie


Pre Rakúsko je typický silný príklon spotrebiteľov k potravinám domáceho pôvodu. Prispievajú k tomu aj politici, pretože vyzývajú k „potravinovému patriotizmu“. Spotrebitelia sú pritom ochotní akceptovať skutočnosť, že domáce, teda lokálne a regionálne produkty, sú o niečo drahšie.


V tejto súvislosti robia rakúski obchodníci veľa špecifických krokov. Reťazec Billa, súčasť Rewe International, koncom minuloročného augusta oznámil, že začne označovať produkty ako „lokálne“, pokiaľ budú pochádzať zo vzdialenosti najviac 30 km od miesta predaja. Produkty s označením „regionálne“ zasa musia mať pôvod v tej spolkovej krajine, kde sa predávajú. Nápisom „rakúske“ zasa majú byť označené potraviny pochádzajúce z ostatných častí republiky.


Šéf Rewe International Marec Haraszti sľubuje farmárom, že ich produkty budú „zalistované“ rýchlo a bez byrokratických procedúr. „Otvárame vám VIP vstup,“ prehlásil M. Haraszti ponúkajúci malým producentom alternatívu namiesto predaja priamo z farmy (Ab-Hof-Verkauf). Ponuka, ktorú rakúskym farmárom predložila Rewe, však vyvolala zmiešané pocity.

 

„Pre mnohých malých producentov je to síce zaujímavá šanca, ale pozrime sa tiež na obrátenú stranu mince,“ hovorí Otto Gasselich zo zväzu Bio Austria. Rovnako ako niektorí ďalší rakúski experti vyslovil podozrenie, že koncernu Rewe ide predovšetkým o to, aby „rozptýlené“ farmárske tržby z predaja potravín sústredili do vlastných predajní. Farmári síce prostredníctvom supermarketov oslovia viac zákazníkov, ale zároveň s nimi môžu stratiť vzácny priamy kontakt. Pokiaľ Rewe (a ďalšie potravinárske reťazce) týmto menším výrobcom zaručia fixný odbyt, potom je otázne, čo sa stane, keď nebude farmár schopný dohodnutý objem počas prechodnej doby dodávať. O. Gasselich tiež upozorňuje, že rakúsky agrárny sektor je výrazne orientovaný na vývoz. „Čo by sa stalo, keby si nemeckí konzumenti vsugerovali, že všetko, čo sa vozí z Rakúska, je zlé?“ kladie si rečnícku otázku. „Nemôžeme sa zatvárať sami do seba,“ varuje analytik maloobchodného trhu Andreas Kreutzer pred ochranárstvom v potravinárskom zahraničnom obchode. „Francúzi tiež majú výborné syry, Švajčiari napríklad mäso,“ dodáva.


Vlastná výroba biopotravín nestačí


Ďalšou typickou črtou rakúskeho trhu je rastúca obľuba bioproduktov. Predaj biopotravín v Rakúsku v roku 2020 medziročne stúpol o 15% na takmer 2,4 mld. €. Vyplýva to zo správy, ktorú začiatkom septembra 2021 spoločne zverejnili agentúra AMA Marketing a zväz Bio Austria. Spotrebitelia, samozrejme, prejavovali značný záujem o biopotraviny aj v roku 2021. Len počas prvého polroka 2021 predaj biopotravín v Rakúsku stúpol o 17%. Rakúski maloobchodníci sú však v tomto sortimente stále viac odkázaní na dovoz. Počet domácich biofariem v roku 2020 stúpol o necelé percento, v minulom roku ich bolo 24480, čo predstavuje 23% z celkového počtu poľnohospodárskych podnikov). Tieto farmy hospodária na výmere skoro 680 tisíc hektárov (26,5% celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v Rakúsku).


Zdroj: Retail News
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk