Aké expanzné trendy zaznamenáva maloobchod?

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila maloobchodný sektor na celom svete, spomalila mnohé plány, trendy a smerovania. Čo zaujímavé odhalila v tejto súvislosti nemecká štúdia EHI?

 

schopping center778x518

 

Niektoré trendy sú teraz markantnejšie, iné boli naopak úplne zavrhnuté. Viacero zmien zaznamenal napríklad systém zaužívaného sortimentného rozdelenia, do určitej miery sa mení aj doterajšie vnímanie veľkoplošných alebo maloplošných maloobchodných prevádzok.


„Zo zmeneného nákupného správania spotrebiteľov profitujú najmä širokospektrálne zamerané predajne a retail parky typu STOP SHOP. Popri tom vystupuje do popredia viacero zmien, s mnohými sa zrejme budeme stretávať intenzívnejšie. Veľa z nich sa týka mobility obyvateľstva. Práve v tejto oblasti sa črtajú zaujímavé perspektívy aj pre maloobchod, či už vo väčších alebo menších mestách, “ komentuje Lena Knopf, manažérka projektu EHI Real Estate + Expansion, výsledok štúdie Trends Expansion Trends 2020, ktorú EHI publikuje v mene skupiny Hahn Group.


One-Stop_Shopping


Ak bol nákup pred pandémiou považovaný za istú formu zážitkového trávenia voľného času, počas pandémie sa stal aktivitou, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie každodenného fungovania. Zmeny zvýhodnili, podľa výsledkov tejto štúdie, niektoré maloobchodné formáty, ako napríklad retail parky, iné z pandémie vychádzajú ako porazené. K takýmto patria napríklad klasické obchodné centrá.


„Obchodné centrá, ktoré sa špecializujú na módny tovar a gastronómiu, existujú z bezstarostne prichádzajúcich a nakupujúcich zákazníkov. Zároveň sú obľúbenými miestami stretnutí, zaujímavých podujatí a trávenia voľného času rodín. Lenže vplyvom pandémie koronavírusu, minimálne na prechodnú dobu, stratili „pevnú pôdu pod nohami“,“ zamýšľa sa L. Knopf. Nástup chladnejšieho počasia ukáže, či budú ľudia opäť hľadať tieto priestory a či sa opäť podujmú naladiť sa na túto formu trávenia voľného času.


Retail parky sú naopak vo výhode. Dôvodom je skladba ponúkaného sortimentu a výborná dostupnosť. Mnohí nájomcovia, ktorí v takýchto formátoch pôsobia, mali otvorené aj počas obdobia, kedy boli nariadené prísnejšie opatrenia. Ich návštevnosť preto výrazne neutrpela. Viac ako polovica opýtaných respondentov štúdie Trends Expansion Trends 2020 očakáva, že tieto maloobchodné centrá sa budú dlhodobo vyvíjať veľmi pozitívnym smerom a čoskoro prekvapia mnohými zmenami.


Zmiešané využitie


Po období intenzívnejšej expanzie nastáva opačný efekt. Prvýkrát od začiatku realizovania tejto štúdie väčšina maloobchodníkov potvrdzuje, že neplánuje rozširovať sieť svojich pobočiek. Dôvodom je vysoké nájomné (79% opýtaných tomuto dôvodu v prieskume pripísalo vysokú alebo veľmi vysokú relevanciu) a tiež komplikovanejšie hľadanie vhodného priestoru (76% to považuje za zložité alebo veľmi zložité).


Väčšími predajnými plochami, ktoré sa nebudú meniť, sa momentálne vyznačujú len maloobchodné prevádzky s potravinami. Pre menšie a stredne veľké mestá, ktoré sa nachádzajú v blízkosti väčších miest, by tak pandémia mohla byť novým impulzom. Až 51% opýtaných tohto prieskumu vidí príležitosť pre svoj rozvoj v súvislosti so zmenami v mobilite spotrebiteľov a v trende zriaďovania domácich pracovísk. Cestou ako sa dostať z krízy von, by pre mestá a nákupné centrá mohla byť napríklad aj stratégia zmiešaného využitia predajní či obchodných centier. Pomôže to vytvoriť vitálne a naplno využité prostredie aj po zatvorení, väčšiu rozmanitosť a tým aj konštantnejšiu frekvenciu.


Zaujímavou skutočnosťou je podľa EHI aj to, že maloobchod je zmiešanému využitiu, resp. zaujímavej forme tohto trendu, otvorený. V alternatívnych využitiach – akými môžu byť napríklad kancelárie, byty alebo napríklad lekárske ordinácie – vidí 85% opýtaných mimoriadne pozitívny prínos aj pre svoje vlastné pobočky.

 

redakcia
Zdroj: EHI

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk