Česi po kríze viac zvažujú potrebu svojich nákupov

Českí spotrebitelia sa postupne začínajú vracať k pôvodnému spôsobu života pred koronakrízou, avšak obavy u časti populácie naďalej pretrvávajú. To, že sa prejavujú aj v nákupnom správaní potvrdil nedávny prieskum „Shopper In Change“, ktorý realizovala česká agentúra INCOMIND.

 

cesikoronakriza v

 

 

Reprezentatívny výskum českej populácie „Shopper in Change“ , ktorý bol realizovaný v júni na vzorke 1000 respondentov ukázal, ako sa ľudia vyrovnávali so situáciou v období koronavírusovej krízy a aké dopady malo celé toto zložité obdobie a prijaté opatrenia na ich správanie a nákupné zvyklosti.


Najväčšie prekážky


Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v období koronakrízy Čechom najviac vadila obmedzená možnosť vidieť sa s blízkymi a nosenie rúška, ale aj zrušené akcie a obmedzenie prevádzky obchodov, služieb a ďalších prevádzok. Zníženie príjmov sa významnejšie prejavilo v dvoch pätinách českých domácností – pre 8% českých domácností znamenala kríza dokonca úplne extrémny zásah do príjmov. Pri nákupoch ľuďom najviac chýbala možnosť zaobstarať si potreby pre domácnosť, obuv, módu a oblečenie, elektroniku a športový tovar.


Na druhej strane však opýtaní Češi ocenili, že v dobe krízy mali oveľa viac času na svoju rodinu a svojich priateľov, a tiež na seba, na svoje koníčky, na domácnosť a na zamyslenie sa nad životom. Popri celkovom upokojení inak hektického tempa ľudia oceňovali tiež atmosféru solidarity, súdržnosti a vzájomnej podpory. Pätina Čechov na krízovom období nevidí vôbec žiadnu pozitívnu vec.


Pokles nákupov


V hlavnom období krízy najvýraznejšie poklesli nákupy odevov, obuvi a športového tovaru. Online bol podľa tohto prieskumu len čiastočným subsitútom zvyčajných nákupných miest pri všetkých sledovaných oblastí. Hlavným profitujúcim boli (s výnimkou segmentu módy), predajne, ktoré zostali otvorené, teda hypermarkety a menšie formáty predajní (supermarkety a pod.).


Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že ľudia začali svoje nákupy viac plánovať a snažili sa obmedziť a zefektívniť svoje návštevy obchodov (väčšie nákupy menej často, menej exponované časy a pod.). Časť nákupov bola odložená, časť prešla na on-line platformy, k realizácii iných vôbec nedošlo.


„Aktuálna miera obáv sa oproti situácii v marci výrazne znížila a v českej populácii pomaly začína prevládať optimizmus, avšak viac ako štvrtina Čechov má ešte značné obavy“, poznamenáva Tomáš Drtina, riaditeľ spoločnosti INCOMIND.


Pokiaľ ide o ekonomický výhľad, približne tri štvrtiny populácie nepredpokladajú, že by sa mali v nasledujúcich mesiacoch znižovať ich príjmy. Iba štvrtina však nemieni meniť svoj objem výdavkov, zatiaľ čo polovica bude vo svojom utrácaní opatrnejšia. Štvrtina domácností očakáva pokles príjmov a zodpovedajúcim spôsobom pravdepodobne zníži aj svoje výdavky.


Po skončení koronakrízy dôjde u časti Čechov k poklesu výdavkov, avšak maloobchod tým nebude tak postihnutý ako služby a stravovanie mimo domova – tieto sektory budú ohrozené najviac. Naopak k minimálnej celkovej zmene príde pri potravinách. Pri nepotravinárskych kategóriách sa predpokladaný mierny pokles bude líšiť podľa jednotlivých kategórií tovarov.


Hlavným zdrojom úspor má byť pokles objemu či rozsahu zakúpeného tovaru alebo služieb (najvýraznejšie to bude pri výdavkoch na zábavu, najmenej výrazné pri nákupoch FMCG sortimentu). Ďalšie prípadné úspory budú domácnosti generovať prostredníctvom nákupu lacnejších značiek alebo znížením požiadaviek na parametre zakúpeného tovaru/služieb (častejšie pri tovaroch dennej potreby a potrieb do domácností) alebo zmenou nákupného miesta v prospech lacnejšieho.


Obchodné centrá


Veľká časť prieskumu sa týkala nákupných centier. Väčšina Čechov predpokladá, že po ukľudnení situácie sa podiel centier na ich výdavkoch príliš nebude líšiť od situácie pred krízou. Napriek tomu je možné očakávať určité dopady na frekvenciu návštev aj objemu útrat. Niektorí Češi si určité svoje návyky osvojené v dobe krízy obľúbili a plánujú pri efektívnejších a cielených nákupov zostať, pri ďalších budú zohrávať úlohu ekonomické dôvody alebo väčšia opatrnosť pri utrácaní. Predovšetkým pri starších ľuďoch tiež zohrávajú významnú úlohu obavy z návštevy miest s vysokou koncentráciou ľudí. Obchodníci aj nákupné centrá si to ale dobre uvedomujú a snažia sa ísť zákazníkom v ústrety. „Zákazníci napríklad oceňujú starostlivosť, ktorú centrá venujú hygienickým opatreniam“, dodáva T. Drtina.

 

Zdroj: INCOMIND
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW