Mlieko zaznamenalo v spotrebe domácností výrazný rast

Mlieko patrí medzi potraviny, ktoré v sledovanom období od marca 2020 do februára 2021 nechýbali v nákupnom košíku takmer žiadnej slovenskej domácnosti. 

 

mlieko0521  

V spotrebe mlieka na kupujúceho dominujú podľa GfK slovenské domácnosti nad českými, no v oboch krajinách bol prítomný pozitívny trend rastu objemu. Aj pod vplyvom pandémie posilnil význam trvanlivých mliek. V minulom roku zaznamenali vyššiu obľubu tiež mlieka s pridanou hodnotou, napríklad bez laktózy. Zrejme aj vďaka všade skloňovanej udržateľnosti a humánnosti chovu zvierat sa slovenskí a českí kupujúci zaujímajú o podmienky, z ktorých pochádzajú zakúpené potraviny. V mlieku tomuto trendu nasvedčujú zvýšené výdavky domácnosti na bio mlieko.


Mlieko patrí medzi dôležité kategórie v rámci spotreby českých a slovenských domácností. Významnejší podiel z hľadiska celkových výdavkov na rýchloobrátkový tovar má však na Slovensku (takmer 2%) než v Česku (približne 1,5%).


Kupujú si ho takmer všetky domácnosti


Mlieko živočíšneho pôvodu nakupujú takmer všetky domácnosti. Mlieko si zároveň kupujúcich udržiava, v posledných 4 rokoch totiž môžeme pozorovať stabilné čísla v počte kupujúcich. Z hľadiska výdavkov na mlieko však jednoznačne dominujú slovenské domácnosti s priemerným výdavkom na úrovni takmer 80 €/rok. České domácnosti majú nepomerne nižší výdavok, ktorý sa pohybuje na úrovni 1330 CZK (v prepočte približne 50 €)/rok. Na Slovensku je taktiež aj vyššia priemerná frekvencia nakupovania mlieka; kupujúca domácnosť si túto potravinu v uplynulom roku zakúpila 37x, česká domácnosť o 10x menej.


V Česku na mlieko najviac minuli domácnosti s tínedžermi, na Slovensku s menšími a školopovinnými deťmi. Vo výdavkoch sú nadpriemerné menšie sídla (do 5.000 obyvateľov). Na ochutené mlieka najviac minuli domácnosti so školopovinným deťmi, na Slovensku aj tie s tínedžermi.

 

mlieko rast


Nákupy mlieka počas pandémie


Mlieko patrí k základným potravinám, ktoré nakupujeme pravidelne a nie je citlivé na sezónnosť. Napriek tomu, že si kategória mlieka udržiava stabilný počet kupujúcich, v minulom roku došlo k zvráteniu klesajúceho trendu na Slovensku a oživeniu tejto kategórie v Česku. Celkovo sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila spotreba domácností v oboch krajinách, konkrétne o 11% na Slovensku a o 9% v Českej republike.


Z hľadiska typu balenia posilnili v objeme aj výdavkoch krabicové balenia a to v oboch krajinách. Analogicky bol z hľadiska typu mlieka zaznamenaný najviac rastúci trend pre trvanlivé mlieko, ktoré je ošetrené UHT metódou. Trvanlivé mlieko domácnosti v oboch krajinách nakupovali častejšie a zároveň vo vyššom objeme ako v tom istom období minulého roka.


Bez laktózy


Laktózová intolerancia je v spoločnosti čoraz prítomnejšou a ponuka delaktózovaného mlieka umožňuje aj spotrebiteľom s laktózovou intoleranciou pokračovať v nákupoch tejto kategórie. V oboch krajinách vidno výrazný medziročný rast v objeme. Nákupy takéhoto druhu mlieka rastú strmšie v Českej republike, avšak na Slovensku je spotreba v absolútnych objemoch vyššia aj vďaka väčšiemu počtu kupujúcich.


Podmienky chovu ako faktor pri rozhodovaní


Do nákupného rozhodovania vstupuje aj pri mlieku mnoho faktorov. Jedným z nich je aj to, z akých podmienok pochádzajú kupované produkty. Až 55% slovenských domácností a 49% českých domácností priznáva, že práve nehumánne podmienky chovu zvierat vstupujú do rozhodovania o tom, či si zakúpia vybraný produkt. V mlieku tomuto trendu nasvedčujú zvýšené výdavky domácností na bio mlieko a vzhľadom na tento postoj kupujúcich, môžeme očakávať ďalší pozitívny vývoj tohto segmentu aj v tejto kategórii.


Poznámka:

Údaje sú výsledkom prieskumu trhu metódou Spotrebiteľského panelu v období od marca 2020 do februára 2021 a metódou Why2Buy 2020. Spotrebiteľský panel GfK je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky českých a slovenských domácností.

 

Zdroj: GfK Spotrebiteľský panel
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk