Až 54 percent domácností označuje plastový odpad za najväčšiu hrozbu

Plastový odpad vníma ako najväčšiu výzvu trvalej udržateľnosti 54 percent slovenských a 49 percent českých domácností. Druhou celosvetovo najzásadnejšou identifikovanou výzvou sú klimatické zmeny. Platí to pre 46 percent domácností na Slovensku.

 

denzeme2021 v

 

Pre české domácnosti je zmena klímy veľmi naliehavo pociťovanou hrozbou v 29 percentách domácností, čo je menej v porovnaní so Slovenskom i svetom. Na druhej strane, české domácnosti sa výraznejšie obávajú nedostatku vody. Medzi ostatné výzvy trvalej udržateľnosti patria, podľa slovenských a českých domácností, aj znečisťovanie vody, plytvanie potravinami, odlesňovanie a znečistenie ovzdušia. Plytvanie potravinami je pritom v oboch krajinách považované za oveľa závažnejšiu výzvu trvalej udržateľnosti v porovnaní s celosvetovým priemerom. Zistenia pochádzajú z multiklientskej štúdie GfK s názvom #Who Cares? Who Does? realizovanej v rámci Spotrebiteľského panelu GfK v roku 2020.


22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú potrebu ochrany životného prostredia počas tzv. Dňa Zeme. V tento deň sa diskutuje o trvalo udržateľných riešeniach a zdôrazňuje sa význam ekológie v každodennom živote. Trvalá udržateľnosť je skutočnou výzvou nielen pre vládu, ale aj pre výrobcov, predajcov či spotrebiteľov.


Najväčšou výzvou je plastový odpad


Ktoré globálne výzvy v oblasti trvalej udržateľnosti považujeme za najzásadnejšie? Na Slovensku aj v Českej republike sa už druhý rok po sebe na prvom mieste umiestňuje plastový odpad. Nakladanie s plastovým odpadom je považované za najväčšiu ekologickú výzvu nielen u nás, ale aj globálne. Plastový odpad vníma ako najmarkantnejšiu prekážku trvalej udržateľnosti 54 percent slovenských a 49 percent českých domácností.


Klimatické zmeny


Druhou celosvetovo najzásadnejšou identifikovanou výzvou trvalej udržateľnosti sú obavy z klimatických zmien. Rovnako to pociťuje aj 46 percent domácností na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom pritom obava zo zmeny klímy medzi slovenskými domácnosťami narástla. A ako je hrozba klimatických zmien vnímaná v Českej republike? Zmena klímy je veľmi naliehavo pociťovanou hrozbou pre 29 percent českých domácností, čo je menej v porovnaní so Slovenskom i svetom. Na druhej strane, české domácnosti sa výraznejšie obávajú nedostatku vody. Takmer každá druhá česká domácnosť určila túto ekologickú výzvu ako veľmi zásadnú pri riešení témy trvalej udržateľnosti.


Plytvanie potravinami


Zatiaľ čo prvú trojku globálnych výziev trvalej udržateľnosti uzatvára celosvetovo a aj na Slovensku obava zo znečistenia vody, pre domácnosti v Českej republike je to práve vyššie spomínaná obava zo zmeny klímy. Za ostatné výrazné výzvy trvalej udržateľnosti označujú slovenské domácnosti plytvanie potravinami a znečisťovanie ovzdušia. Obava z plytvania potravinami sa, podobne ako na Slovensku, ocitá v top päťke výziev pre planétu a budúcnosť aj v Čechách. Plytvanie potravinami je pritom v oboch krajinách považované za oveľa závažnejšiu výzvu trvalej udržateľnosti než je celosvetový priemer.

 

redakcia

 

Zdroj: GfK, Spotrebiteľský panel

Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Retail Summit 2021 v 100 sekundách

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk