Deti nakupujúcich rodičov pozorne sledujú

detinakupovanieDeti sú veľakrát súčasťou pravidelných, väčších alebo menších rodinných nákupov. Nezostane to prirodzene bez účinku. Obsah nákupného košíka sa pod ich vplyvom dokáže výrazne zmeniť. Na čo ich pohľady mieria najčastejšie?

 

 

 


Do procesu rozhodovania o nákupe vstupuje množstvo faktorov. Ide o súhrn niekoľkých krokov, ktorými prechádza spotrebiteľ od uvedomenia si potreby cez samotný nákup až po jeho realizáciu. Ovplyvniť rozhodovanie spotrebiteľa nie je jednoduché. Deťom sa to väčšinou darí dobre.

 

Na prvom mieste sladkosti

 

Z minuloročného prieskumu na tému "deti a nakupovanie", uskutočneného spoločnosťou TNS Slovakia vyplynulo, že až 74% všetkých opýtaných rodičov chodí nakupovať s deťmi a až 81% z nich im aj  počas nákupu niečo špeciálne kúpi. V prevažnej miere sú to mliečne výrobky a detská kozmetika. Z mliečnej kategórie majú prvenstvo najmä syry. Deti si však počas nákupu vyberajú hlavne sladkosti. Rodičia si už v čoraz väčšej miere vyberajú potravinové koncepty určené pre deti. Po dôvodoch rastúcej popularity týchto výrobkov pátral aj uvedený prieskum. Z jeho výsledkov vyplynulo presvedčenie rodičov, že výrobky určené deťom sú skutočne kvalitnejšie. Teda, že neobsahujú umelé prísady a farbivá a sú bez konzervantov. Pri tvorbe produktového portfólia s ohľadom na deti a aj v samotnom nákupnom procese je preukázateľné, že deti ako spotrebiteľský segment aktívne zasahujú do rodinných nákupov a úspešne sa im darí ovplyvňovať ich.

 

Top 5 výrobkov

 

Iný prieskum realizovaný na túto istú tému a opäť spoločnosťou TNS Slovakia odhaľuje, že medzi prvých 5 kategórií produktov, pri ktorých majú deti vo veku 1-5 rokov vplyv na nákupné rozhodovanie rodičov patria mliečne výrobky,odevy, hračky, sladkosti a knihy. U rodičov, ktorí majú deti vo veku 6 - 10 rokov hneď za prvými 5 kategóriami, ktoré sú rovnaké ako u rodičov mladších detí, nasledujú hracie konzoly, ktorých nákup ovplyvňujú deti viac ako štvrtiny (27%) rodičov. V skupine rodičov detí od 10 do 15 rokov sa do prvej päťky najkupovanejších produktov okrem oblečenia, mliečnych výrobkov a sladkostí dostal aj mobilný telefón a notebook či počítač. Deti vo veku 15-18 rokov ovplyvňujú nákupné rozhodovanie svojich rodičov predovšetkým pri kúpe oblečenia , mobilných telefónov, mliečnych výrobkov, notebooku či počítačov a sladkostí.S pribúdajúcim vekom detí sa menia aj ich preferencie. U mladších detí sa do prvej trojky dostávajú hračky, no u starších detí vo veku od 10-15 rokov sa hračky ocitajú až na 8. mieste. U detí od 15-18 rokov sa hračky logicky vôbec neobjavujú na popredných miestach, ba priam naopak, zostávajú na konci preferovaných produktov.

 

Šikovnejšie a zručnejšie

 

Faktom je, že súčasné mladšie deti sú šikovnejšie a oveľa zručnejšie ako boli ich vrstovníci pred pár rokmi. Aj túto skutočnosť potvrdil prieskum spoločnosti TNS Slovakia týkajúci sa nakupovania s deťmi. Rodičia si s obľubou kupujú mobilné telefóny s najmodernejšími funkciami a tieto sa okamžite pre deti stávajú istým lákadlom. Polovica rodičov detí vo veku 1 - 5 deklaruje, že ich dieťa vie ovládať notebook/počítač a mobilný telefón. Podľa vyjadrení  9 z 10 rodičov detí vo veku od 6 do 10 rokov tieto ovládajú notebook/počítač, mobil či internet. Dve tretiny uvádzajú, že ich dieťa ovláda hraciu konzolu a 45% smartfón či tablet. Ako potvrdzujú rodičia, takmer všetky deti nad 10 rokov ovládajú mobil, notebook/PC, internet a tiež (viac ako 80%) hraciu konzolu, smartfón či tablet.

 

Spracoval dk
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk