Ako sa na Slovensku vyvíja trh s mäsom?

Mäso je spolu s mäsovými výrobkami významnou zložkou nákupných košíkov slovenských domácností. Aká je produkcia a spotreba mäsa a ktoré druhy mias či mäsových výrobkov sú najpredávanejšie?

 

maso trh 1222 v

 

Vývoj produkcie mäsa sa na Slovensku mení. Podľa Zelenej správy za rok 2021, pri klesajúcej úrovni nákupných cien zaznamenávame v roku 2021 na Slovensku aj pokles zvierat, konkrétne v chove ošípaných. Celkový počet ošípaných (bez chovov v domácnostiach) dosiahol úroveň 432,8 tis. ks a medziročne sa znížil o 88,9 tis. ks (17 %). Počet prasníc (bez chovov v domácnostiach) klesol až o 5,6 tis. ks (- 17,1 %) a dosiahol úroveň 27,2 tis. ks. Vo výkrme hovädzieho dobytka bolo v roku 2021 50,1 tis. ks dobytka, čo bolo až o 5,4 tis. ks (-9,7 %) menej ako pred rokom.


„Medzi rokmi 2020/2021 došlo k poklesu ošípaných porazených na slovenských bitúnkoch o 3,8% (cca 26 tis. ks). Predpokladá sa však, že pokles počtu porazených zvierat pri porovnaní rokov 2021/2022 dosiahne napokon úroveň vyše 6%. Ešte výraznejší trend poklesu porážok zaznamenávame pri hovädzom dobytku, kde sa predpokladá medziročný (2021/2022) pokles porážok o viac ako 10%. Z pohľadu zníženej konkurencieschopnosti slovenských bitúnkov je obrovským problémom nielen nevyvážená a znižujúca sa produkcia, ale aj zvyšujúce sa fixné náklady prevádzok, tie nepriaznivo vplývajú na ďalšiu cenotvorbu,“ uvádza pre odborný portál RETAIL magazin.sk Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.


Pokiaľ ide o hydinu, za rok 2021 bol zaznamenaný medziročne pokles produkcie v chove hydiny o 5,1 % (o 5 389 t) živej jatočnej hmotnosti. „Produkcia živej jatočnej hydiny v roku 2021 bola konkrétne na úrovni 100 581 t. V roku 2021 sa však z vyprodukovanej živej jatočnej hydiny vyviezlo na zahraničné bitúnky 23 594 t, čo predstavovalo 23,5 % produkcie v SR. Priamy predaj hydiny z dvora bol na úrovni 1 683 t, išlo o 1,7 % z produkcie živej hydiny v SR,“ hovorí Ing. Mgr. Daniel Molnár z Únie hydinárov Slovenska (UHS).


Na Slovensku sa podľa údajov UHS v roku 2021 vychovalo 91 311 t kurčiat (medziročný pokles o 5,3 %/ 5 124 t), 5 767 t sliepok (medziročný pokles o7,1% /o 440 t), 3 291 t moriek (medziročný nárast o 9,6 %/o 287 t), 209 t kačíc (medziročný pokles o 18,4 %/o 47 t) a 3 t husí (medziročný pokles o 95,6 %/ o 65 t). Na produkcii živej hydiny na Slovensku má produkcia brojlerových kurčiat podiel 90,8 %, produkcia sliepok 5,7 %, produkcia moriek 3,3 % a produkcia vodnej hydiny spolu 0,2 %.


Na slovenských hydinových bitúnkoch sa v roku 2021 vyprodukovalo 77 322 ton hydinového mäsa. Medziročne prišlo k nárastu produkcie o 4 321 ton, čo predstavuje rast o 5,9 %.


Vysoké záporné saldo


V roku 2021 sa na Slovensko doviezlo hydinové mäso v celkovej hodnote 124,8 mil. €, vývoz hydinového mäsa dosiahol hodnotu 46,9 mil. €. „Vysoké záporné saldo zahraničného obchodu pretrvalo aj v minulom roku, dosiahlo hodnotu mínus 77,9 mil. €. Najvyššie dovozy zahraničného hydinového mäsa prebehli v druhej polovici roka 2021, kedy bola mesačná hodnota dovozov tohto mäsa vyššia ako 12 mil. €,“ hovorí D. Molnár.


Pokiaľ ide o hydinové mäso, za rok 2021 sa k nám, podľa údajov UHS, doviezlo 58 434 t. Najvyšší objem k nám prišiel z Poľska (42,7 %). Nasledovali Maďarsko (18,8 %), Česká republika (8,7 % ) a Ukrajina (2,7 %). „Medziročne sa však dovoz hydinového mäsa znížil o 18 tis. t. Prispel k tomu mierny pokles spotreby hydinového mäsa a zároveň mierny nárast produkcie hydinového mäsa na slovenských bitúnkoch. Počet chovateľov hydiny na území Slovenska je stále približne rovnaký ako v minulých obdobiach. U niektorých chovateľov však dochádza k poklesu objemu produkcie z dôvodu rastúcich výrobných nákladov a výrazne nižšej miery finančnej podpory chovu hydiny v SR oproti okolitým krajinám,“ upozorňuje D. Molnár.


Pokiaľ ide o iné druhy mias, podľa Zelenej správy 2022, boli v roku 2021 na Slovensko dovezené potravinárske výrobky celkovo za 4 276,4 mil. € (medziročne nárast o 14,7 %). Ako hovorí E. Forrai, v prípade čerstvého a chladeného mäsa bol medziročne zaznamenaný 0,4% pokles dovozu bravčového mäsa. Opačná situácia však nastala pri hovädzom mäse, kde bol nárast hodnoty dovozov o 23,05%. Medziročne bol zároveň zaznamenaný, o 3,3%, pokles vývozu chladeného a mrazeného bravčového mäsa zo Slovenska.


Spotreba


Spotrebiteľsky najobľúbenejším je už niekoľko rokov bravčové mäso. „Podľa Zelenej správy 2022 vzrástla spotreba bravčového mäsa v roku 2021, v porovnaní s rokom 2020, o ďalších 1,5 kg na úroveň 39 kg osoba/rok čo predstavuje medziročný nárast spotreby o 4%. Nárast spotreby, konkrétne o 0,4 kg osoba/rok bol však zaznamenaný aj u hovädzieho mäsa, kde sa súčasná spotreba pohybuje na úrovni 5,7 kg ročne. V porovnané s odporúčanou dennou dávkou je však táto spotreba naďalej nedostatočná (nižšia o 67,2 % oproti odporúčaniam),“ prezentuje E. Forrai.

 

Pokiaľ ide o hydinové mäso, v roku 2021 bola jeho spotreba na Slovensku na úrovni 23,6 kg osoba/rok. Roky 2020 a 2021 sa však niesli v znamení poklesu spotreby hydinového mäsa. Ten bol spôsobený najmä obmedzením prevádzky stravovacích zariadení počas pandémie koronavírusu. V roku 2021 prispel k poklesu spotreby hydinového mäsa aj výrazný pokles predajných cien bravčového mäsa. Časť spotreby hydinového mäsa tak bola nahradená práve bravčovým mäsom.


Ako nakupujú domácnosti


Čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nakúpi podľa prieskumov aspoň raz ročne každá slovenská domácnosť. Typická domácnosť nakupuje čerstvé mäso a mäsové výrobky spravidla raz za 3 dni a ročne na tento sortiment minie približne 600 €. Prieskumy odhalili, že najviac minú ročne na kúpu mäsa a mäsových výrobkov domácnosti zo Západného Slovenska, najmenej, naopak, domácnosti z Bratislavy. Z hľadiska počtu kupujúcich je najobľúbenejším typom čerstvého mäsa hydina, nasleduje bravčové mäso.


Podľa zistenia GfK si niektorý z druhov čerstvého mäsa aspoň raz v období od augusta 2021 do júla 2022 zakúpili v podstate všetky domácnosti. Typická slovenská domácnosť si čerstvé mäso z obchodu domov prinesie približne raz za 9 dní a minie naň celkovo 260 €. Výdavky na mäso pritom predstavujú o niečo viac ako dve pätiny z celkových výdavkov na mäso a mäsové výrobky. Výdavky na bravčové mäso sú však vyššie z dôvodu vyššej priemernej ceny.


Preferencie nakupujúcich


„Čerstvé hydinové mäso oslovuje k nákupu 9 z 10 slovenských domácností. Najviac domácností sa za jeho kúpou vyberá do diskontných predajní. Podľa prieskumov si jedna slovenská domácnosť za sledovaných 12 mesiacov (od augusta 2021 do júla 2022) do svojho nákupného košíka vložila 35kg hydinového mäsa a celkovo naň minula takmer 120 €. Nákupy hydiny v akciovej cene využilo v tomto období 8 z 10 domácností, pričom nákupy v akcii tvorili v sledovanom období približne 1/2 výdavkov na nákupy hydiny. Podľa počtu kupujúcich, ako aj výdavkov, je najviac vyhľadávaným druhom hydinového mäsa kuracie,“ špecifikuje Veronika Némethová, senior consultant GfK Consumer Panels & Services.


Tesne za hydinovým mäsom nasleduje, podľa zistení GfK, čerstvé bravčové mäso. Priemerná domácnosť kúpi bravčové mäso 19-krát za rok a z jedného nákupu si odnáša v priemere 1,7kg mäsa. Hovädzie mäso si aspoň raz v sledovanom období kúpilo 6 z 10 domácností. Kupujúca domácnosť naň za rok minula 40 € a z obchodu domov si ho odniesla v priemere 6-krát.


Vyhľadávané mäsové výrobky


Okrem mäsa vyhľadávajú slovenskí nakupujúci aj rôzne mäsové výrobky, a to balené či nebalené, ponúkané v chladiacich a obslužných pultoch. Tieto tovary sú dôležitou a stabilnou súčasťou potravinových nákupov. Najviac takýchto nákupov pritom slovenské domácností uskutočnia v období Vianoc a Veľkej noci, silná je aj letná grilovacia sezóna.


„Celkovo za rok si mäsové produkty prinesú z obchodu domov takmer všetky domácnosti a to v priemere raz za štyri dni, pričom v rámci jedného nákupu minú takmer 4 €. Nákupy za zvýhodnenú cenu tvoria v rámci týchto výrobkov menší podiel ako je to pri mäse, nedosahujú ani tretinu z výdavkov na mäsové produkty. Najviac sa mäsové výrobky nakupujú v supermarketoch a diskontoch,“ hovorí V. Némethová.


Zo sortimentu mäsových výrobkov sú momentálne najobľúbenejšie šunky. Aspoň raz za posledných 12 mesiacov si šunku kúpila, podľa V. Némethovej takmer každá slovenská domácnosť, no a z jedného nákupu si odniesli balenie s gramážou 260g. Takmer 2/5 z výdavkov na balené šunky pritom smerovali na produkty v akcii. Pre zaujímavosť, na šunky minú ročne najviac domácnosť s tínedžermi.


Obľúbené medzi Slovákmi sú aj párky, balené alebo aj nebalené. „Tieto výrobky si nakúpilo v rámci sledovaného obdobia až 93% kupujúcich. Domácnosti ich nakupujú v priemere raz za tri týždne a uprednostňujú balenia po 540g. Akciové nákupy predstavujú v tomto prípade 30% z výdavkov na tento typ mäsových výrobkov. Párky si do svojich nákupných košíkov vkladajú vo väčšej miere domácnosti s dospelými členmi a minú za ne ročne 75 €,“ dodáva V. Némethová.


Ceny rastú


Diskutovanou problematikou sú v posledných obdobiach rastúce náklady potravinárov. Týka sa to aj producentov mäsa a mäsových výrobkov. Chovateľom hydiny napríklad medziročne výrazným spôsobom vzrástli náklady na elektrickú energiu a plyn, ale výrazný vplyv majú predovšetkým náklady na krmivá. Výrobné náklady na chov hydiny konkrétne medziročne vzrástli o takmer 40 %.


„Už počas roka 2021 narástli vo výkrme kurčiat a chove nosníc náklady na krmivá o 25 %, počas roku 2022 sme zaznamenali nárast o ďalších 38 %. Dôvodmi tohto rastu je rast cien obilnín, ktoré tvoria základnú zložku kŕmnych zmesí, ale aj rast cien elektrickej energie a plynu u výrobcov kŕmnych zmesí. To sa negatívne prejavilo na hospodárskom výsledku, pretože každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine. Dôvodom je skutočnosť, že náklady na krmivá predstavujú 60 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a 50 % všetkých nákladov pri produkcii vajec,“ uvádza D. Molnár. Na chov hydiny podľa jeho slov vplývajú predovšetkým ceny elektrickej energie, pretože počas celého roku musia zabezpečiť ventiláciu a vetranie chovných priestorov. Ešte výraznejší vplyv je však v prípade plynu, pretože pre chov hydiny je nevyhnutné udržiavanie vhodnej teploty v chovnom priestore počas celého roku pričom vykurovanie hál sa realizuje od jesene do jari.


„Medziročne vzrástli chovateľom priemerne ceny elektrickej energie 4-násobne a ceny plynu 3-násobne. Rovnako zvýšené náklady zasiahli aj spracovateľov hydiny - cez výrazný nárast cien vstupnej suroviny - živej jatočnej hydiny ako aj ceny elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt. Preto je nevyhnutné zvýšenie odbytových cien živej jatočnej hydiny, hydinového mäsa a konzumných slepačích vajec tak, aby pokrývali výrobné náklady chovateľov a spracovateľov hydiny,“ dodáva D. Molnár.

 

Aj E. Forrai potvrdzuje, že rok 2022 sa niesol v znamení niekoľko násobného zvyšovania cien mäsa a mäsových výrobkov. Na úrovni chovateľov to bolo podľa jej slov hlavne z dôvodu násobného nárastu cien krmovín ako aj hnojív, na úrovni spracovateľov mäsa zvyšujúce sa ceny živých zvierat ako aj vstupných surovín, prídavných a pomocných látok, PHM.


„Zásadným vplyvom, ktorý vstupuje do cenotvorby mäsa a mäsových výrobkov sú neúmerne sa zvyšujúce jednotkové ceny energií, ktoré súvisia s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, pričom od 01.01.2023 až 95% mäsospracujúceho odvetvia bude nakupovať energie za spotové ceny, ktoré sú ale násobne vyššie ako v období pred jeho začatím. Situáciu na trhu s mäsom možno v súčasnej dobe pokladať za ťažko predvídateľnú a z pohľadu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov v oblasti spracovania mäsa za veľmi nepriaznivú, preto ďalšie zvyšovanie cien mäsa a mäsových výrobkov bude zo strany výrobcov nevyhnutné,“ uvádza E. Forrai.


Je to podľa jej slov jednak z dôvodu zníženej dostupnosti živých jatočných zvierat pre potreby bitúnkov a ich vyšších nákupných cien a zároveň aj z dôvodu vysokých jednotkových cien energií, zvyšujúcej sa minimálnej mzdy, či poslednej zmeny Zákonníka práce v oblasti príplatkov za prácu v noci či cez víkend.


„V nasledujúcom období bude preto zásadné, aby si slovenskí výrobcovia obhájili svoju pozíciu na slovenskom trhu a boli schopní dodávať svoje produkty v porovnateľných cenách ako výrobcovia zahraniční. To však bez dostatočnej podpory štátu a to hlavne v oblasti energií v súčasnej dobe nebude možné. Otázne preto je, ako sa v danej situácii zachová štát a to aj vo vzťahu k vlastnej potravinovej bezpečnosti.“ dodáva E. Forrai.

 

Pripravil: Daniel Košťál
Zdroj: GfK, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský zväz spracovateľov mäsa


Ilustračné foto: Shutterstock

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk