Na kompromis v kvalite nepristúpime

Hovorí v rozhovore pre RETAIL magazin.sk Massimo Pepe, Eastern Europe and Export Markets Director v spoločnosti Lavazza. Načreli sme spolu do pozoruhodného sveta kávy, rozobrali aktuálny vývoj na trhu s touto komoditou, zhrnuli trendy, spotrebiteľské preferencie a plány značky Lavazza na Slovensku. 

 

lavazza rozhovor clanok  

Lavazza je už niekoľko rokov súčasťou slovenského trhu. S akými cieľmi ste na tomto trhu začínali a aký je výsledok?


Od začiatku nášho pôsobenia na trhu sme intenzívne komunikovali základné hodnoty značky a predovšetkým kvalitnú espresso kávovú kultúru. Usilujeme sa priniesť najlepší možný zážitok z kávy, a to vo všetkých jej formách, bez ohľadu na distribučné kanály a tak, aby si mohol zákazník vychutnať moment potešenia z dokonalého kávového produktu kedykoľvek počas dňa. Zaviazali sme sa aj na tomto trhu vybudovať zážitkovejší svet kávy, a to s pomocou produktov prémiovej kvality. Tieto získavame vďaka udržateľnému modelu fungovania, ktorý je podporený inováciami, veľkou vášňou a odbornosťou. Naše pôsobenie na trhu sprevádza aj neustále budovanie a šperkovanie espresso kávovej kultúry. Našou devízou je v tomto perfektná znalosť kávového produktu a zmysel pre inovácie. Sú to silné hodnoty, prostredníctvom ktorých chceme naďalej zvyšovať úroveň kávovej kultúry.


Lavazza je prémiová kávová spoločnosť, pôsobíme výhradne na trhu s kávou a naša činnosť siaha od praženia zelenej kávy až po navrhovanie strojov na jej prípravu. Pokrývame všetky aspekty výroby a spotreby.

 

„Jednou z našich základných hodnôt je zmysel a vášeň pre dokonalosť, a preto sa neraz snažíme vylepšiť aj to, čo je už teraz vynikajúce. Zároveň robíme kroky do budúcnosti, ktorými posilňujeme kvalitu našich produktov vo všetkých fázach výrobného reťazca, počnúc najdôležitejšou surovinou - kávou.“

 

Na Slovensku využívate v súčasnosti viaceré predajné kanály a vybudovali ste si silné partnerstvá s mnohými lokálnymi partnermi. O akých ide?


Pôsobíme tu vo všetkých segmentoch podnikania – Retail, HoReCa, Office Coffee Service a Vending – so špecifickou a širokou ponukou. Zabezpečiť pevné a efektívne stratégie v každom segmente nejde bez úzkej spolupráce s lokálnymi partnermi. Na Slovensku spolupracujeme so spoločnosťami Corner SK Spol. s.r.o., a to v segmentoch retail a HoReCa, vo vending segmente sú to ASO Vending a VERY GOODIES SK s.r.o.

 

Aké je momentálne pôsobenie značky v oblasti retailu?


V retailovom odvetví sa stratégia našej spoločnosti odvíja od aktuálne prebiehajúcej optimalizácie produktového portfólia. No zároveň investujeme aj do budovania kontaktov s lokálnymi zákazníkmi, čím chceme sprístupniť produktovú ponuku ďalším uvedomelejším konzumentom kávy.

 

 

Lavazza rozhovor v

 

 

Spomínate uvedomelejšieho spotrebiteľa. Ako vnímate slovenských kávičkárov?


Ak sa pozrieme na súčasný lokálny scenár, slovenské návyky v pití kávy sa menia. Tradičná preferencia instantnej kávy v poslednej dobe mierne klesá v prospech zrnkovej. Zákazníci vnímajú zrnká ako „čistý“ a hodnotný produkt a vidia ho vo svetle zážitkovejšieho spôsobu prípravy. Príprava šálky kávy zo zŕn vyžaduje niekoľko kľúčových krokov, ktoré musí vykonať priamo zákazník. Preto sa táto činnosť preniesla z pozície bežného zvyku na stupienok sofistikovaného zážitku, ktorého výsledkom dokáže byť pozoruhodný finálny produkt.

 

V centre pozornosti je síce momentálne najmä zrnková káva, no Slováci naďalej obľubujú instantnú formu. Ako tento vývoj vnímate?


Áno, instantná káva stále tvorí asi 40 % trhu, nasleduje mletá (asi 30 %) a zrnková (20 %), pričom zvyšnú časť pokrýva segment kávových kapsúl. Napriek tomu, že ide o historicky preferovaný typ kávy, rozpustná káva mierne klesá v prospech rastúceho záujmu o zrná. Táto silnejúca kategória dosiahla za posledné 3 roky nárast o 26 %. Náš podiel predstavuje 7 %, pričom sa za 3 roky môžeme pochváliť nárastom o približne o 15 %.

 

Rastúci, hoci zatiaľ nie príliš dynamický, je aj predaj kávy v rámci vendingu. Ako vnímate pozíciu automatov na kávu na slovenskom trhu?


Vending nie je na Slovensku ešte veľmi rozvinutou oblasťou, navyše, zastrešuje len veľmi nízke zastúpenie prémiového segmentu. Napriek tomu si myslím, že ide o oblasť s mimoriadnym potenciálom do budúcnosti. Tento predajný kanál má jasnú prioritu aj v našej spoločnosti.


Pokiaľ ide o ďalšie plány do budúcnosti, usilujeme o udržanie súčasnej pozície s organickým rastom, no nepoľavíme ani zo sledovania a skúmania nových segmentov. Túžba po novom poznaní a inováciách je zakorenená v našej DNA od založenia spoločnosti. V neposlednom rade je kľúčovým aktívom v stratégii značky vzdelávanie a na túto oblasť chceme naďalej klásť silný dôraz.

 

V ostatných obdobiach sa častejšie objavujú negatívne informácie a obavy týkajúce sa budúcnosti produkcie kávy. Predpokladám, že ste niečo z tejto vlny správ zachytili. Ako to vnímate?


Kávovníky patria medzi plodiny, ktoré výrazne ovplyvňujú klimatické zmeny. Kroky k udržateľnosti životného prostredia sú aj našou silnou prioritou, no našli by ste ich už v histórii spoločnosti. Nastavenie týmto smerom vyplýva na všetky priemyselné a obchodné rozhodnutia spoločnosti, ako aj starostlivosť o miesta a komunity, v ktorých pôsobíme.

 

„Environmentálna udržateľnosť zohráva zásadnú úlohu aj v inovačnom procese, usmerňuje vývoj našich produktov, s jasným cieľom znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.“

 

Dôjde k výraznejšiemu zvýšeniu cien kávy?


V poslednom období sme boli na celom svete svedkami obrovského nárastu vstupných nákladov. Tie sa týkajú surovín no aj energií, dopravy a balení. Samozrejme, sú tu aj ďalšie riziká, vyplývajúce z dramatickej geopolitickej situácie. Nemôžme však zabúdať ani na dôsledky zlých klimatických podmienok v minulom roku, napríklad mrazy, ktoré bičovali Brazíliu alebo obrovské zrážky, ktorým čelila Kolumbia. To všetko má výrazný dopad na kávovníkové plantáže a produkciu kávy. Nárast cien surovín bol až na úrovni 100 %. Kávu nešetrí ani rastúca inflácia, čo znamená, že aj jej ceny na pultoch rastú.


V kontexte týchto udalostí sa však naša spoločnosť zaviazala aj naďalej chrániť kvalitu produktov. Nikdy nepristúpime na kompromis v kvalite našich produktov len preto, aby sme spomalili rast nákladov.

 

Načrtli ste niektoré vaše piliere spoločenskej zodpovednosti. Aké ďalšie aktivity v tejto oblasti vyvíjate?


V priebehu rokov bol náš enviromentálny záväzok ilustrovaný viacerými konkrétnymi činmi. Jedným z nich bolo vytvorenie Nadácie Giuseppe a Pericle Lavazza, neziskovej organizácie, ktorá od roku 2004 realizuje a podporuje trvalo udržateľné ekonomické, sociálne a environmentálne projekty, ale aj komunity pestovateľov kávy. Projekty podporované nadáciou Lavazza Foundation majú primárny cieľ pomôcť výrobcom kávy zlepšiť výnosy, ale aj kvalitu ich produktov, prostredníctvom školení o osvedčených postupoch v poľnohospodárstve a podporiť rozvoj ich podnikateľských zručností.
Nadácia podporuje a financuje 32 projektov v 20 krajinách na troch kontinentoch. Pre dosiahnutie výsledkov využiteľných v praxi realizuje nadácia svoje projekty v partnerstve s verejnými a súkromnými inštitúciami či medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami. Sme presvedčení, že životné podmienky v komunitách vyrábajúcich kávu možno efektívne zlepšiť len vďaka tímovej práci.

 

 

Lavazza rozhovor clanok2

 

 

Aké trendy v súvislosti s kávou evidujete?


Spotrebitelia sú náročnejší a aj pri káve sa zaujímajú o vyššiu kvalitu. Ani v tejto oblasti nie sú ochotní robiť kompromisy. U nás je naša každodenná snaha byť lepší vyjadrená znalosťou produktu vo všetkých jeho aspektoch, metódami prípravy i formami. Prakticky vždy nájdeme pôsob ako uspokojiť chute náročnejších milovníkov kávy, dokážeme „namiešať“ správnu zmes tradícií a inovácií. Teší ma, že milovníci kávy sú ochotní ďalej rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, aby si mohli vychutnať hlbší a vedomejší zážitok z pitia kávy.

 

Portfólio značky Lavazza je každoročne širšie a rozmanitejšie. Akú kávu si z tak širokej ponuky zvyknete najradšej dopriať?


Obľubujem zmesi, v ktorých má zastúpenie 100% Arabica. Keď sa pozrieme na naše portfólio, Lavazza má na výber hneď niekoľko alternatív – Qualità Oro, Espresso Classic a Espresso Barista - ktoré preferujem vždy, keď si dám šálku espressa. No chute môžu byť u ľudí úplne odlišné a neexistuje žiadne správne alebo nesprávne. Väčšinu dňa trávim v práci, ani tu sa, samozrejme, nemôžem vzdať svojej každodennej šálky espressa. Ponúkame riešenia aj pre kancelárie, no replikujeme tú istú ponuku chutných produktov aj pre domácu spotrebu prostredníctvom kapsúl.

 

Dokáže vás káva ešte niečím prekvapiť?


Káva pre mňa znamená veľmi veľa. Je za ňou celý svet, ktorý môžeme neustále spoznávať, objavovať. Každý máme navyše svoj obľúbený spôsob prípravy a tá rozmanitosť je úžasná. Káva sa dokáže prispôsobiť množstvu rôznych druhov príprav a pritom stále vyhovuje rôznym preferenciám jej milovníkov. 


Káva rozhodne nie je obyčajný nápoj a jemné espresso nie je len prirodzeným záverom odborne zostaveného menu. Je to aj kreatívna ingrediencia, ktorá zohráva významnú úlohu v iných odvetviach gastronómie. Inšpiruje kuchárov, mixológov a množstvo ďalších špecialistov. Napriek uvedenému je to však jednoduchý, no neustále prekvapujúci produkt.

 

Pripravil: dk 
Ilustračné foto: Lavazza

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk