Podiel slovenských potravín na pultoch rastie

V roku 2022 dosiahol hodnotu 42,3%. Nárast podielu slovenských výrobkov pokračuje neprerušene piaty rok za sebou s priemerným ročným nárastom 1 percentuálny bod.

 ppotravin 22 v


Potravinárska komora Slovenska (PKS) aj v roku 2022 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu.


Aj v roku 2022 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec až apríl 2022 (pred veľkonočnými sviatkami) v rovnakých obchodných sieťach ako minulý rok.

 

Minulosť a súčasnosť


Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2022 úroveň 42,3 %, čo je medziročne nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2021. Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rastie kontinuálne piaty rok za sebou s priemerným ročným nárastom 1 percentuálny bod. Napriek mierne optimistickému trendu je však podiel vystavených slovenských výrobkov naďalej relatívne nízky. Aktuálne je stále nižší ako tomu bolo do roku 2014.


„Pred dvomi rokmi sme zaznamenali šok uzatvorením hraníc v dôsledku pandémie COVID-19, kde sa ukázala totálna závislosť našej krajiny od dovozu potravín, čo spustilo celospoločenskú diskusiu o potravinovej bezpečnosti štátu. Situácia posledných mesiacov nám ukazuje, že zabezpečiť dostatok nielen fyzicky, ale aj cenovo dostupných potravín sa musí stať prioritou tohto štátu,“ uviedol na stretnutí s médiami Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Nekontrolované zvyšovanie nákladov na výrobu a distribúciu potravín spúšťa nebezpečnú špirálu cenovej inflácie a bez aktívneho zásahu štátu môžeme očakávať, že spotrebitelia si budú musieť za potraviny poriadne priplatiť. Zatiaľ čo iné krajiny zareagovali na prudký nárast potravín už začiatkom roku, my na razantné riešenia stále len čakáme ,“ dodáva.


Lidl si polepšil


Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú podľa výsledkov aktuálneho prieskumu reťazce COOP Jednota (55,2 %), ďalej predajne Fresh (50,4 %) a CBA (49,5 %). Nasleduje Kaufland (43,2%), Terno (42,9%), Tesco (42,5%) a Billa (42,1%). Najmenej slovenských výrobkov je podľa tohtoročných výsledkov vystavených v predajniach Lidl (32,6 %). Jediný Lidl si však svoj podiel vystavených výrobkov v porovnaní s minulým rokom polepšil o 5 percentuálnych bodov.
Do veľkej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.

 

pdp 2022


„Sme sklamaní z toho, že väčšina retailových sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšil podiel slovenských výrobkov na svojich regáloch. Podstatnú časť celkového nárastu podielu slovenských výrobkov za posledné roky spôsobil takmer výhradne nárast podielu slovenských výrobkov v sieti Lidl, ktorý stále výrazne zaostáva v podiele za ostatnými obchodnými sieťami,“ vysvetlil D. Poturnay.


PKS v súvislosti s výsledkami ďalej uvádza, že v menšej miere k celkovému nárastu prispel aj Kaufland. Kým Kaufland sa v posledných rokoch „dotiahol“ na slovenský priemer, Lidl, napriek výraznému nárastu, má stále jednoznačne najnižší podiel. „Ostatné retailové siete pôsobiace na Slovensku – tradičné aj moderné, väčšie aj malé – podiel vystavených slovenských výrobkov v posledných 3-4 rokoch ani nezvyšujú ani neznižujú,“ uviedli pri prezentácii výsledkov prieskumu predstavitelia PKS.

 

psv 2022


Zastúpenie podľa kategórií


Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (73 %), vody a minerálky (64 %), víno, pivo a mliečne výrobky (52 %), liehoviny a destiláty (48%), mäsové výrobky – balené, nemrazené (48%), prírodné syry (45%), cestoviny (43%), trvanlivé pečivo (30%) a nealko (24%). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú podľa posledných zistení v rámci kategórií oleje (12 %), cukrovinky nečokoládové (13 %), konzervované produkty (19 %) a cukrovinky čokoládové (22 %).


Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku 2022 zaznamenaný nárast v 4 kategóriách (aspoň 3 p.b.) Bez zmeny zostali 4 kategórie – víno, mliečne výroby – prírodné syry, cukrovinky – čokoládové a oleje. Podiel klesol iba v kategórii – balené mäsové výrobky (mínus 1 p.b.).


„V prípade jednotlivých kategórií potravín dlhodobo najvyšší podiel vo výrobkoch s nižšou mierou spracovania resp. tých kategóriách, kde spotrebiteľ na základe chuťovej preferencie siaha po svojich obľúbených značkách,“ komentoval Branislav Cvik, člen Predstavenstva PKS. „Aj táto skutočnosť podporuje našu snahu o navýšenie podpory do investícií v potravinárstve, nielen na nové a inovatívne postupy spracovania potravín, ale aj inovácie a marketing výrobkov,“ dodáva B. Cvik.


Zastúpenie podľa krajov


Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je podľa tohtoročných výsledkov v Banskobystrickom kraji (48 %), nasleduje Prešovský kraj (47 %) a Žilinský kraj (46 %),najnižší podiel má Trnavský kraj (35 %) a Bratislavský kraj (36 %).


„Pri porovnaní výsledkov za jednotlivé samosprávne kraje je zaujímavý fakt, že husto osídlené kraje s koncentráciou obyvateľstva a sietí s diskontnými predajňami a hypermarketmi majú najnižšie zastúpenie, naopak v krajoch, kde je vyššie zastúpenie domácich obchodných sietí je aj vyšší podiel slovenských potravín,“ uzavrel B. Cvik.


redakcia
Zdroj: Potravinárska komora Slovenska, Go4insight

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk