V nákupoch dominujú balené vody a sýtené nápoje

V roku 2021 si aspoň jeden nealkoholický nápoj priniesla z nákupov každá slovenská domácnosť. V medziročnom porovnaní nealkoholické nápoje v spotrebe domácností posilnili.

 napoje 622 v

 

Z hľadiska podielu výdavkov zaplatili slovenské domácnosti, pokiaľ ide o segment nealkoholických nápojov, najviac za balené vody a sýtené nealkoholické nápoje. Z hľadiska zakúpeného objemu tvorili balené vody viac ako polovicu.


Kategórie


Najväčší počet nakupujúcich si v rámci nealkoholických nápojov získali balené vody (95%). Vysoký počet kupujúcich, 9 z 10 slovenských domácností, oslovujú aj sýtené nealkoholické nápoje a džúsy. Ľadový čaj si za posledných 12 mesiacov kúpili takmer 2/5 domácností, energetické nápoje viac ako tretina a ľadovú kávu takmer 3 z 10 kupujúcich.


Balené vody si domácnosti z predajní prinášali najčastejšie, a to približne každých 12 dní. U sýtených nealkoholických nápojov to bolo raz za dva týždne. Celkovo sa priemerné výdavky jednej domácnosti za balené vody pohybovali na úrovni približne 57 € a za sýtené nealkoholické nápoje takmer 60 €.


Akciové nákupy


V porovnaní s priemerom FMCG bol podiel akciových nákupov v segmente nealko nápojov nadpriemerný a zvýhodnený nákup využila takmer každá domácnosť. Až 4 z 10 € pritom minú domácnosti v akciových nákupoch. Tento podiel je ovplyvnený kategóriou sýtených nápojov, v ktorej výdavky na zvýhodnené nákupy predstavujú až polovicu z celkových výdavkov. Najväčší podiel nákupov za štandardnú cenu sme zaznamenali v kategórii ľadovej kávy a ľadových čajov.


Privátne značky


Podiel privátnych značiek v segmente nealko nápojov tvoril v sledovanom období necelú pätinu, čo v porovnaní so štandardom FMCG predstavuje podpriemernú hodnotu. Znamená to, že viac ako 80% trhu nealko nápojov je tvorených značkovým tovarom. Najvyšší podiel privátnych značiek sme zaznamenali v kategórii džúsov a ľadových čajov.


Poznámka: Nealkoholické nápoje sú v článku definované ako balené vody, sýtené nealko nápoje, džúsy, ľadové čaje, ľadové kávy a energetické nápoje. Dáta: MAT December 2021.

 

Anton Marinčák, konzultant
GfK Consumer Panel Services 


Ilustračné foto: Pixabay

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk