kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Je obľúbenejší repkový alebo olivový olej?

Niektorý z kuchynských olejov si aspoň raz v období od augusta 2020 do júla 2021 zakúpilo 94 % slovenských domácností. V priemere na ne kupujúca domácnosť minula 35 € a z predajne si ich odniesla 13x.

 

oleje v

 

Až 41 % výdavkov na jedlé oleje smerovalo na výrobky ponúkané v zvýhodnenej cene. Privátne značky boli v sledovanom období v tejto kategórii takisto vo výdavkoch domácností významne zastúpené. Až 37% výdavkov smerovalo práve na ne a aspoň raz si niektorú z privátnych značiek kúpilo 81% z kupujúcich kuchynských olejov.


Pokiaľ ide o miesta predaja, domácnosti minuli na kuchynské oleje najviac v supermarketoch a hypermarketoch. Tieto formáty spolu reprezentujú necelé dve tretiny výdavkov na kuchynské oleje celkom. Aspoň raz si kuchynský olej v hypermarketoch zakúpilo 65 % kupujúcich kategóriu, v supermarketoch 62 %.

 

Vyhľadávané oleje


Z hľadiska podielu na výdavkoch dominoval v kategórii kuchynských olejov, v sledovanom období, slnečnicový olej (43 %). Tento olej si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 82 % slovenských domácností a priemerný výdavok na tento olej bol na úrovni 17 € na kupujúcu domácnosť. Slovenské domácnosti si tento druh oleja zakúpili v sledovanom období priemerne 7x. Druhé miesto patrilo repkovému oleju a tretie olivovému. Z ostatných olejov je najvyhľadávanejší tekvicový olej.

 

Repkový olej si aspoň raz zakúpilo v uvedenom období 68 % slovenských domácností, olivový olej 47 % domácností. Priemerný výdavok na oba typy olejov bol zhodne na úrovni 14 € na kupujúcu slovenskú domácnosť.

 

podiel vydavkov oleje


Margaríny a maslo


Margaríny vo vaničke (primárne určené na natieranie na pečivo) si v sledovanom období zakúpilo 6 z 10 slovenských domácností a priemerný výdavok na tento tovar bol v sledovanom období na úrovni 16 €. Kupujúce slovenské domácnosti si tento druh margarínov zakúpili priemerne 10x.


Až 46 % výdavkov smerovalo na margaríny vo vaničkách v zvýhodnenej cene. Ponuku za zvýhodnené ceny využili tri štvrtiny domácností, ktoré kupujú tento typ margarínov. Z hľadiska výdavkov boli na prvom mieste supermarkety s tretinovým podielom, nasledovali hypermarkety so štvrtinovým podielom. Hypermarkety aj supermarkety využila na nákup viac ako polovica kupujúcich margaríny v plastových vaničkách.


Margaríny vo fólii (rastlinné tuky primárne určené na pečenie či na prípravu krémov) si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 7 z 10 slovenských domácností. V priemere si ich kupujúce domácnosti domov doniesli 6x a minuli na ne 7 €. Najsilnejším mesiacom vo výdavkoch aj v počte kupujúcich domácností bol v sledovanom období december.


Pokiaľ ide o maslo, to si aspoň raz zakúpilo 93 % slovenských domácností. Kupujúce domácnosti si maslo v priemere zakúpili 19x a celkovo naň minuli 50 €. Až 63 % výdavkov na maslo smerovalo na výrobky v akciovej cene, privátne značky masiel reprezentovali 39% výdavkov.

 

Lucia Pientková, konzultantka
GfK Consumer Panels & Services

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk