kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Domáce tekvice sú na pultoch raritou

Hoci tekvica patrí medzi zeleninu s najväčšou pestovateľskou výmerou na Slovensku, tekvicové plody, ktoré sa dostávajú na náš stôl, pochádzajú zo zahraničia. Dovoz tejto plodiny dokonca rastie, vlani bola jeho hodnota na úrovni rekordných 1,7 mil. €.

 tekvica

 

Tekvica, ktorá sa pestovala už vo veľmi dávnych dobách, má množstvo druhov a odrôd. Vo svete jej obľuba stúpa, za posledných 20 rokov konkrétne produkcia narástla z 20 miliónov ton na vyše 27 miliónov. Výmera tekvicových polí narástla až o štvrtinu.


Na Slovensku klesla produkcia domácej zeleniny za 20 rokov na zlomok, tekvica však zostala medzi zeleninami, ktoré príliš pokles nezaznamenali. V minulosti sa u nás predávali najmä klasické tekvice s bledou dužinou, neskôr začali v obchodoch i na tanieroch “kraľovať” farebnejšie verzie. Vysokú obľubu si získala predovšetkým tekvica Hokkaido.

 

Produkcia na ornej pôde (t)

 

Druh 2003 2005 2016 2017 2018 2019 2020
Tekvica 3 674 11 055 6 163 2 939 1 590 3 343 2 176
Zelenina celkovo 368 847 141 398 115 840 96 181 105 590 125 770

123 323

 

Zdroj: Štatistický úrad SR


Ak sa však pozrieme na to, aké tekvice sa na Slovensku pestujú, zistíme, že väčšina z nich je pestovaná na výrobu oleja a kvôli semenám. Štatistika podporných platieb za posledné roky, ktorú odbornému portálu RETAIL magazin.sk poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ukazuje, že tekvice určené na produkciu oleja môžu dozrievať až na 82 až 88 percentách celkovej výmery tekvicových polí.


Na olej, či do polievky?


Tekvica patrí v zmysle nariadenia vlády SR medzi zeleninu s veľmi vysokou prácnosťou. Platby, ktoré na ňu farmári môžu poberať, sú z tohto dôvodu vyššie. Ešte donedávna pritom pravidlá nerozlišovali, či farmár pestuje tekvice na priamu konzumáciu, alebo na výrobu oleja či získavanie semien. Ich zber je pritom odlišný. Tekvice na výrobu olej zbierajú stroje, ktoré podľa odborníkov dokážu aj pri relatívne nízkej investícii pozberať produkciu zo stoviek hektárov. Stroje oddelia semená od dužiny, ktorá sa potom vyhadzuje, napríklad zaoráva naspäť do pôdy. Semená sú dlhodobo skladovateľné.


“Tekvice na konzumáciu sa musia zbierať v určitej veľkosti. Navyše, treba ich zbierať pravidelne, aby neprerástli, lebo máte určitú normu. Bežná rodina nekúpi tekvicu Hokkaido, ktoré má tri kilá. Jednoducho to vyžaduje väčší podiel ručnej práce. Je to iné, ako pozbierať jadierka na konci roka,” vysvetľuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska. Štát tak podľa jeho slov podporoval tekvice, ktoré sa na pulty nikdy nedostali a podporné platby reálne nešli na pestovanie zeleniny.


“V dotačnej politike by bolo vhodné odčleniť tekvice pestované na priemyselné spracovanie od tekvíc určených na priamu spotrebu,“ konštatovala už v roku 2017 v situačnej správe Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) Eva Meravá.


V roku 2018 ešte poľnohospodári žiadali štátnu podporu na viac ako 4000 hektárov pestovateľských plôch tekvice. Začiatkom roka 2019 však začalo platiť nové nariadenie vlády, kde sa uvádza, že medzi zeleninu s vysokou prácnosťou nepatrí tekvica na produkciu semien a lisovanie oleja. Po tejto zmene deklarovaná plocha pre priame viazané platby klesla na desatinu.

 

Priame viazané platby na tekvicu

 

  2018  2019  2020 
deklarovaná plocha / ha 4 214,88 283,12  462,27 
výška podpory / celé € 432 120 101 155 190 496

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Pôdohospodárska platobná agentúra


Okrem toho, systém podľa slov J. Šumichrasta naďalej podporuje pestovanie tekvíc na semená a to vtedy, ak sa pestuje formou integrovanej produkcie. Tam nie je špecifikované, o aký druh tekvice ide. Tieto platby sú teda naďalej motiváciou pre farmárov, ktorí chcú tekvice pestovať len za účelom získania oleja. “Zistili, že táto plodina je nenáročná a keď je ešte o ňu záujem v zahraničí, tak prečo ju nepestovať, keď mám na to aj podporu? Ja som za to, aby sa tekvica pestovala, má totiž svoj význam, ale otázkou je, do akej miery ju treba podporovať,” dodáva.


Dovoz rekordne narástol


Hoci sa v roku 2019 zmenila nielen legislatíva, ale tiež stúpla hodnota vyplatených viazaných platieb na hektár, neznamenalo to, že by sa začali viac pestovať tekvice na konzum. V roku 2020 sme na Slovensko doviezli 185 951 kg tekvíc v celkovej hodnote 1, 7 milióna €. Predtým šlo najviac o milión €. Podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v porovnaní s rokom 2019 hodnota dovozu zvýšila o 113,4 percent. Tekvice sme dovážali najviac z Česka, Maďarska, Talianska, Portugalska, Holandska a Španielska. Vývoz síce takisto narástol a to o 154 percent, keďže sme vyviezli vlani 29 624 kg tekvice v celkovej hodnote 24 597 €. Saldo s komoditou tekvica však dosiahlo – 1,68 milióna € v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšilo o 113 percent. Slovenská tekvica putovala hlavne do Nemecka, Českej republiky a Rakúska.

 

Vývoz - dovoz - saldo tekvica (hodnota v €) 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
vývoz 8 319 46 564 7 508 9 694 24 597
dovoz 682 194 883 006 1 043 932 802 921 1 713 475
saldo (-) 673 875 836 442 1 036 424 793 227 1 688 878

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Záujem o tekvicu ako zeleninu teda rastie, aj keď dáta o jej spotrebe nie sú známe. Štatistický úrad SR túto plodinu totiž samostatne nesleduje tak ako iné druhy zeleniny či ovocia. Patrí do kategórie “ostatná” zelenina spolu s hubami. Táto kategória uvádza spotrebu asi 13 kg ročne na obyvateľa z celkových asi 107 kg zeleniny na obyvateľa.


J. Šumichrast je však presvedčený, že záujem o tekvice rastie, ľudia ich chcú mať po celý rok, hoci ich zber prebieha v jesenných mesiacoch. “Dopyt po tekvici Hokkaido, maslovej alebo cuketovej je zo strany spotrebiteľov obrovský. V sezóne by sme dopyt vedeli vykryť domácou produkciou a saldo by nemuselo byť tak vysoké,” myslí si. Domáci pestovatelia však majú podľa jeho slov problém s odbytom, keďže asi 80 percent tekvíc sa v súčasnosti predáva prostredníctvom obchodných reťazcov. “Reťazec musí mať zazmluvnené vzťahy s pestovateľom a požaduje určitú kvalitu. Pestovatelia tak potrebujú mať rôzne certifikáty, čo je neraz niekoľko tisíceurová položka,” vysvetľuje. Jedinou cestou pre pestovateľov je podľa slov združovanie sa. “Tým sa vyrieši logistika aj množstvo produkcie,” hovorí. Farmári, ako ďalej J. Šumichrast uvádza, napríklad často robia chybu v tom, že riešia odbyt, až keď už tekvice ležia na poliach. Reťazce však kontrakty uzatvárajú na najbližší rok. Situácia sa podľa jeho vyjadrenia postupne zlepšuje, lebo aj samotné reťazce začínajú mať väčší záujem o dodávky od menších farmárov.


V Európe sa jej darí


Najväčší obchod s tekvicou sa realizuje v Európe. V roku 2020 bola hodnota európskej exportovanej tekvice vyčíslená 715,7 milióna dolárov, čo je 44,6 percent z celosvetovej sumy. Na druhom mieste boli severoamerickí exportéri s 40 percentami, pričom dodávky z Ázie dosahovali 6,3 percenta.


Medzi jej najväčších exportérov tejto plodiny v roku 2020 patrili Mexiko, Španielsko, Spojené štáty americké, Holandsko a Nový Zéland. Táto pätica dodala až 77,1 percent z celkovej hodnoty tekvíc predaných na medzinárodných trhoch.

 

Martina Hilbertová
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk