Rajo oslavuje 25 rokov

V roku 1996 bol spustený internetový vyhľadávač Google, Michal Martikán získal svoju prvú olympijskú medailu a RAcionálny JOgurt dal nové meno bratislavskej mliekarni Milex.

 rajo

 

Tá sa pod značku RAJO rozhodla zastrešiť všetky vyrábané produkty a pri vstupe nového investora MEGGLE v roku 2001 už bola značka taká silná a zavedená na slovenskom trhu, že ako jediná v skupine MEGGLE si práve slovenská mliekareň mohla ponechať svoj slovenský názov. V súčasnosti vyrobí denne viac ako 1 000 000 kusov rôznych mliečnych výrobkov a vyváža viac ako jednu tretinu svojej celkovej produkcie, čo je takmer 50 000 ton produktov ročne. RAJO v roku 2021 oslavuje štvrťstoročie.


„Pred 25 rokmi boli naše ciele na vtedajšie pomery veľké. Z objemu 51 miliónov litrov spracovaného slovenského mlieka v roku 1996 sme chceli narásť na 90 miliónov litrov a využívali sme aj výrobné kapacity iných slovenských mliekarní. V súčasnosti na Slovensku už iba v bratislavskej mliekarni vyrábame okolo 150 rôznych druhov výrobkov pre slovenský aj zahraničný trh a priemerne ročne spracujeme 130 miliónov litrov mlieka od slovenských farmárov. Za 25 rokov sme do bratislavského závodu investovali viac ako 107 mil. €,“ hovorí Zuzana Stanová, členka predstavenstva RAJO, a.s. Práve preukázanie potreby a návratnosti investícií materskej spoločnosti MEGGLE do technológií, výrobných zariadení a ekológie v bratislavskom závode RAJO bolo pre spoločnosť strategickou výzvou v posledných rokoch.

 

rajo


Slovenský závod dôležitý pre celú skupinu MEGGLE


RAJO ako jediné v rámci skupiny vyrába a takisto vyvíja produkty nielen na živočíšnej, ale aj na rastlinnej báze v smotanovom segmente. Primárne sú to produkty určené pre B2B segment, ale svoje miesto majú aj u bežných spotrebiteľov.


Aj z obchodného hľadiska je RAJO dôležitou súčasťou celej skupiny. Nielenže kontinuálne rastie v objeme predajných výrobkov a aj v tržbách, ale predaj v niektorých krajinách, kde má skupina MEGGLE zastúpenie, je vo výraznej miere naviazaný na výrobky vyrábané práve na Slovensku. Hľadanie synergií s jednotlivými zložkami v skupine je jedným zo strategických cieľov slovenského RAJO. Popritom sa bude ďalej snažiť prinášať produkty nielen pre bežnú spotrebu, ale aj pre špecifické potreby spotrebiteľov.

 

Slovenskí farmári sú kľúčoví


Bratislavská mliekareň spracováva mlieko predovšetkým od farmárov zo západného Slovenska. „Veľmi si vážime spoluprácu s našimi partnermi, ktorá je pre nás kľúčová. Okrem kvality samotného mlieka je pre nás dôležitá aj starostlivosť o kravy na farmách, aby mali zabezpečené dôstojné podmienky v súlade s požiadavkami Európskej únie,“ približuje prístup slovenskej mliekarne Z. Stanová. Medzi najžiadanejšie produkty zo slovenského mlieka patria najmä jogurty, smotana, mlieko a acidofilné nápoje.


Profesionálne a dlhodobé vzťahy s odberateľmi potvrdzujú aj samotní farmári. „Do RAJO dodávame mlieko už 15 rokov a navzájom sme si verní. Veríme, že spoločne zvládneme výzvy do budúcnosti, čo sa týka ekológie a tiež bezpečnej a zdravej produkcie mlieka,“ hovorí Peter Lelkes z Poľnohospodárskeho družstva Sokolce. Jozef Urminský z Poľnohospodárskeho družstva Prašice uvádza: „Vysoko si ceníme vzájomnú dôslednosť a finančnú dôveru. RAJO nás nikdy ako nákupná organizácia nesklamali, vždy, aj v ťažkej situácii, stáli pri nás. Záleží im na dlhodobých vzťahoch a majú záujem o stabilných dodávateľov.“

 

rajo


Stabilný personál


Vďaka investíciám do výrobných technológií, priestorov, produktových inovácií, ekológie sa môže RAJO pochváliť nielen širokým portfóliom výrobkov, ale aj nárastom zamestnanosti. Kým v roku 2004 v spoločnosti pracovalo 318 zamestnancov, v roku 2021 je to aktuálne 420 zamestnancov. Ich priemerná hrubá mesačná mzda je o viac ako polovicu vyššia ako je priemerná mzda v slovenskom hospodárstve. Celých 25 rokov pracuje v spoločnosti 32 zamestnancov a je tu zamestnaných 25 rodín, pričom 5 manželstiev vzniklo práve medzi kolegami z RAJO. O tom, že RAJO je napriek svojej veľkosti stále rodinná firma svedčí aj to, že z detí, ktoré sa narodili zamestnancom RAJO, 3 pokračujú v kariére práve v bratislavskej mliekarni.


RAJO je doma aj vo svete


Produkty RAJO sú významnou súčasťou nielen slovenského trhu s mliečnymi výrobkami. Podľa prieskumu* má až 63 % Slovákov doma v chladničke vždy aspoň jeden produkt RAJO a pre 69 % opýtaných je RAJO top značkou mliečnych výrobkov. Pritom z celkového obratu spoločnosti sa na slovenskom trhu realizuje len 60 % tržieb. Slovenský závod RAJO je dôležitou súčasťou výrobných kapacít celej skupiny MEGGLE a viac ako tretinu svojej produkcie vyváža do 40 krajín z celého sveta, či už do blízkej Českej republiky, Maďarska, Nemecka, alebo na vzdialenejšie trhy ako napríklad Island, Kolumbia, Južná Kórea a Angola.


Ochrana životného prostredia


RAJO každoročne investuje nemalé finančné zdroje do projektov, ktoré sa týkajú životného prostredia. Investície smerujú nielen do ekologicky šetrnej prevádzky výrobného závodu – čističky odpadových vôd, kanalizácie, efektivity spotrebovanej elektrickej energie, plynu či vody, ale neustále inovuje aj obaly svojich výrobkov, aby boli recyklovateľné a spotrebovali menej materiálu. V budúcnosti spoločnosť plánuje nákup zelenej energie s cieľom znižovania uhlíkovej stopy celej svojej výroby.

 

rajo


Spoločnosť sa však zameriava aj na podporu rodín a celej občianskej spoločnosti na Slovensku. 18 rokov finančne podporuje organizáciu Návrat, ktorá pomáha umiestňovať deti z detských domovov do náhradných rodín. Dodnes jej poskytuje priestor na prezentáciu na svojich produktoch. Dlhodobo tiež podporuje organizáciu Priateľ v núdzi, ktorá pomáha ľuďom v ťažkej životnej situácii.


Ako jeden z najvýznamnejších výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov RAJO v roku 2008 vstúpilo aj do školského mliečneho programu, vďaka ktorému majú deti po celom Slovensku k dispozícii mliečne výrobky za symbolické ceny. RAJO ako prvé prinieslo na školy mliečne automaty a dnes môžu deti na viac ako 200 školách získať z BREJKY automatov zdravú mliečnu desiatu. Zo štatistík RAJO je potešujúce, že takmer 40 % BREJKY produktov kúpených v automatoch tvorí práve čisté, neochutené mlieko.


*Zdroj: Brand Image Study Mark BBDO 2020

 

Zdroj a foto: RAJO

 

PR

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk